Lediga jobb som Bibliotekskonsulent i Härnösand

Se lediga jobb som Bibliotekskonsulent i Härnösand. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Härnösand som finns hos arbetsgivaren.

Bibliotekskonsulent med inriktning digital utveckling

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfatt... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa, kultur och folkbildning samt internationellt samarbete.
Kulturenheten utgör tillsammans med Regionens tre folkhögskolor Kultur och bildningsverksamheten, som är en del av Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I enheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgång till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår läs- och litteraturfrämjande, samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.
Arbetet sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner, samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksuppdraget att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet samverkar vi med folkbiblioteken i länet. Viktiga områden är digital transformation, läsfrämjande, tillgänglighet och bibliotekens demokratiska roll. Sedan 2020 har regionbiblioteket stärkt sina insatser kring litteraturen som konstform, genom att tillsätta en litteraturkonsulent. Lättlästa nyheter och taltidningen verkar i nära dialog med sina läsare.
Regional biblioteksverksamhet är del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur, samt bibliotekslag. Relevanta regionala planer och policys, såsom regional kulturplan och regional biblioteksplan för Västernorrland, är styrande för verksamheten.

.

Ditt arbete innebär att stödja verksamhetsutveckling och kvalitet i bibliotek och i kulturverksamhet i Västernorrland med fokus på digitalt arrangörskap. Detta sker i form av handledning och konsultation, omvärldsbevakning, kompetensbyggande och nätverksbyggande.

Du ansvarar för en kompetenshöjande insats kring digitalt arrangörskap och delaktighet. Under 2021 avslutades det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus. Utifrån projektet ser vi att det finns behov av metodhandledning och nätverksbyggande kring digitalt arrangörskap i Västernorrland.

Information via sociala medier samt möten via digitala verktyg är en del av regionbibliotekets verksamhet. Du tar del av forskning och håller dig à jour i biblioteksfrågor i allmänhet och inom digitalisering och digitalt arrangörskap i synnerhet.

En stor del av verksamheten sker i samarbete med dina kollegor på Regionbibliotek Västernorrland och Kulturenheten, Region Västernorrland.

Prioriterade områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald och inkludering är allas vårt ansvar, liksom bibliotekens prioriterade grupper. Ditt arbete sker i dialog med bibliotek, regionala kultur- och bildningsaktörer, kulturskapare och civilsamhälle med flera.

Tjänsten är ett en allmän visstidsanställning t.o.m. 2021-12-31 med startdatum enligt överenskommelse. Placeringsort är Härnösand.

Du bör ha för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom biblioteksområdet eller angränsande ämnesområden inom kultur- och samhällssektorn. Erfarenhet av handledande arbetssätt och projektledning är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med offentlig/politiskt styrd verksamhet, gärna på regional nivå. Du har erfarenhet av arbete med digital delaktighet på regional nivå i Västernorrland.

Du är engagerad i och har erfarenhet av digital delaktighet. Du förstår vikten av att lyssna, vet hur du ska få din kommunikation att nå fram och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du har lätt för att få kontakt med nya människor och att samverka för ett gemensamt mål. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du behöver ha god förmåga att planera, organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan också uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Arbetet som bibliotekskonsulent innebär en hel del resande, främst inom länet, men även i övriga Sverige. Övernattningar kan förekomma i samband med tjänsteresor. Körkort B behöver du ha i vårt vidsträckta län.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att anställningsintervjuer kan bli aktuellt innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kulturverksamheten Regional utveckling! Visa mindre

Bibliotekskonsulent till Regionbibliotek Västernorrland, Härnösand

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt fö... Visa mer
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa, kultur och folkbildning samt internationellt samarbete.

Kulturenheten utgör tillsammans med Regionens tre folkhögskolor Kultur- och bildningsverksamheten, som är en del av Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I enheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och regional biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet. Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgång till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår läs- och litteraturfrämjande, samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning. Arbetet sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner, samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksuppdraget att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet samverkar vi med folkbiblioteken i länet. Viktiga områden är digital transformation, läsfrämjande samt bibliotekens demokratiska roll. Regional biblioteksverksamhet är del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur, samt bibliotekslag och diskrimineringslag. Relevanta regionala planer och policys, såsom regional kulturplan och regional biblioteksplan för Västernorrland, är styrande för verksamheten.

ROLLEN SOM BIBLIOTEKSKONSULENT

Som bibliotekskonsulent arbetar du med frågor som rör digital utveckling och tillgänglighet, exempelvis digitala arrangemang, tekniklådor, digital delaktighet, och fortbildning. Du är kontaktperson när det gäller samverkan med kommun kring nätverket för digital utveckling och regionala temaveckor. Du har även ett aktivt och samordnande ansvar för Regionbibliotek Västernorrlands kommunikation i digitala kanaler och är en flitig omvärldsbevakare och nätverkare som tar del av aktuell forskning och håller dig à jour i biblioteksfrågor. I uppdraget ligger att verka för jämlik tillgång till biblioteksverksamhet i Västernorrland, exempelvis genom att arrangera filial- och närbiblioteksträffar samt träffar kring bibliotekens arbete med tjänstedesign. Du ingår även i teamet på Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst, där du bidrar till kommunikationsinsatser och utveckling. Tillsammans med kollegor på regionbiblioteket utvecklar du arbetssätt kring den nya mediasituation som vi befinner oss i, med fokus på mediasamverkan och MIK (media- och informationskunnighet) i relation till folkbibliotekens demokratiuppdrag.

Konsulenttjänsten omfattar ett huvudansvar för ovanstående områden. Du deltar i verksamhetsmöten och i gemensamma fortbildande insatser och mötesplatser. Tillsammans med kollegor på enheten planerar ni insatser för digital delaktighet, höjd kunskapsnivå, samt minskad isolering och polarisering. Du kommer att jobba med information via sociala medier och använda digitala verktyg/arbetssätt. Prioriterade områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald är allas vårt ansvar, liksom bibliotekens prioriterade grupper.

Vi söker dig som har akademisk examen, till exempel inom Biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant, exempelvis inom kultur- eller samhällskunskap. Vi ser även att du har erfarenhet av utvecklingsarbete, exempelvis kring tillgänglighet, inkluderande och rättighetsbaserade arbetssätt. Har du utbildning inom digital delaktighet eller tillgänglighet ses det som meriterande. Likaså om du har tidigare erfarenhet av arbete med biblioteksfrågor och med kommunikation. Erfarenhet av handledande arbetssätt och projektledning och/eller erfarenhet av att arbeta med politiskt styrd verksamhet, gärna på regional nivå, ses även det som meriterande för tjänsten.

B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning. Har du kunskaper även i andra språk, exempelvis nationellt minoritetsspråk ses det som meriterande.

För att trivas i rollen och med oss ser vi att du har lätt för att skapa och bibehålla relationer i ditt professionella nätverk. Det är naturligt för dig att i samarbete med andra vara aktiv och drivande för att nå gemensamma mål. Du är en duktig kommunikatör som kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap berende på mottagaren. Du har god vana att planera, organisera samt göra korrekta och effektiva prioriteringar i ditt arbete.

Anställningen är en vikariatsanställning med start 2022-05-01 eller enligt överenskommelse och sträcker sig till 2023-05-31, med möjlighet till förlängning.

Är du den vi söker? I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att anställningsintervjuer kan bli aktuellt innan ansökningstiden har gått ut, så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Bibliotekskonsulent med inriktning barn och unga, Härnösand

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfatt... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa, kultur och folkbildning samt internationellt samarbete.

Kulturenheten utgör tillsammans med Regionens tre folkhögskolor Kultur och bildningsverksamheten, som är en del av Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I enheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgång till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår läs- och litteraturfrämjande, samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.

Arbetet sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner, samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksuppdraget att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet samverkar vi med folkbiblioteken i länet. Viktiga områden är digital transformation, läsfrämjande, tillgänglighet och bibliotekens demokratiska roll. Sedan 2020 har regionbiblioteket stärkt sina insatser kring litteraturen som konstform, genom att tillsätta en litteraturkonsulent. Lättlästa nyheter och taltidningen verkar i nära dialog med sina läsare.

Regional biblioteksverksamhet är del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur, samt bibliotekslag. Relevanta regionala planer och policys, såsom regional kulturplan och regional biblioteksplan för Västernorrland, är styrande för verksamheten.
.

Ditt arbete innebär att stödja samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet på länets folkbibliotek och att utveckla området genom samverkan med andra aktörer. Detta sker i form av projekt- och processtöd, planering av fortbildningsinsatser, handledning och konsultation, omvärldsbevakning och nätverksbyggande.
Du ansvarar för frågor kring bibliotekens arbete med barn och unga. En viktig del av uppdraget är det nyligen startade treåriga nationella satsningen "Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier som genomförs i samarbete med kollegor på regionbiblioteket och i nära dialog med länets barn- och ungdomsbibliotekarier. Du samverkar också kring satsningar på ungas skrivande och ungas berättande.
Du ansvarar för frågor kring bibliotekens arbete med barn och unga, men även övergripande med barn- och ungdomsfrågor inom förvaltningen Regional utveckling som sammankallande för en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Du tar del av forskning och metodutveckling inom området och håller dig à jour i biblioteksfrågor av särskild betydelse för barn och unga. Vägledande för arbetet är barns delaktighet. Det innebär exempelvis fokus på de i bibliotekslagen dubbelt prioriterade grupperna, såsom barn och unga med funktionsnedsättningar, med annat modersmål än svenska eller som tillhör nationell minoritet.


Konsulenttjänsten omfattar ett huvudansvar för ovanstående områden, men en stor del av verksamheten sker i samarbete med kollegor på regionbiblioteket och bredare inom enheten Kultur och bildning. Prioriterade områden som tillgänglighet, hållbarhet, mångfald är allas vårt ansvar, liksom bibliotekens prioriterade grupper. Ditt arbete sker i dialog med bibliotek, regionala kultur- och bildningsaktörer, kulturskapare och civilsamhälle med flera. Du kommer att jobba med information via sociala medier och använda digitala verktyg/arbetssätt.


Vi ser att du har högskoleexamen inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller angränsande ämnesområden inom kultur- och samhällssektorn. Utbildning inom litteraturvetenskap, litteraturpedagogik eller barn- och ungdomskultur är meriterande.

Du har erfarenhet av arbete med biblioteksfrågor samt arbete med grupperna barn och unga vuxna och kännedom om barn och ungas medievanor, exempelvis litteratur i olika format. Det är meriterande med erfarenhet av handledande arbetssätt och projektledning samt arbete inom kultur och civilsamhälle. Om du har erfarenhet av offentlig/politisk styrd verksamhet, gärna på regional nivå, är även det meriterande.

Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Har du kunskap i andra språk, exempelvis nationellt minoritetsspråk, är det meriterande.
Du förstår vikten av att lyssna, vet hur du ska få din kommunikation att nå fram och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du har lätt för att få kontakt med nya människor och att samverka för ett gemensamt mål. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du behöver ha god förmåga att planera, organisera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt.. Du sätter upp och håller tidsramar.

Arbetet som bibliotekskonsulent innebär en hel del resande, främst inom länet, men även i övriga Sverige. Övernattningar kan förekomma i samband med tjänsteresor. Körkort B behöver du ha i vårt vidsträckta län.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kulturverksamheten Regional utveckling!

Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse eller från 7 juni 2021.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Bibliotekskonsulent med uppdrag att samordna Regionbibliotek Västernorrland

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvå... Visa mer
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen har en bred verksamhet som omfattar tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, kultur, folkbildning samt internationellt samarbete.

Kulturverksamheten är en del av förvaltningen Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. I verksamheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konstfrämjande, konstnärlig gestaltning och biblioteksverksamhet. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Vid Regionbibliotek Västernorrland arbetar du för regional utveckling och ett hållbart och demokratiskt samhälle genom ökad delaktighet och tillgänglighet till kunskap för regionens invånare. I regionbibliotekets uppdrag ingår Regional biblioteksverksamhet med läs och litteraturfrämjande samt en verksamhet för lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst och en regional taltidning.

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och regleras av förordning SFS 2010:2012. Verksamheten arbetar utifrån statlig kulturpolitik, förordning för regional kultur samt bibliotekslag och utifrån relevanta regionala planer och policys. Regional kulturplan för 2019-2022 och regional biblioteksplan för Västernorrland 2019-2022 är styrande för verksamheten. Arbetet vid regionbiblioteket sker i samverkan med aktörer inom vår egen organisation och med regionens kommuner samt civilsamhällets aktörer. I det regionala biblioteksutvecklingsuppdraget samverkar vi med folkbiblioteken i länet för att stödja samarbeten, verksamhetsutveckling och kvalitet. Ett viktigt område är den pågående digitala transformationen av samhället. Lättlästa nyheter och taltidningen verkar i nära dialog med sina läsare.

Det regionala litteraturuppdraget har kartlagts under hösten 2019 och utformas i samråd med litterärt verksamma personer och organisationer i Västernorrland. Samtliga verksamhetsområden medverkar i interregionala och nationella nätverk.

.

I tjänsten ingår i huvudsak operativt arbete inom det regionala biblioteksuppdraget. Du arbetar med fokus på prioriterade utvecklingsområden exempelvis genom att skapa möjlighet för utvecklings- och samverkansprojekt.
I den samordnande rollen ansvarar du för att planera, samordna och följa upp det regionala och nationella biblioteks- och litteraturuppdraget samt Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst verksamhet. I ansvaret ingår också att samordna gemensamma insatser för regional biblioteksverksamhet och Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst.
Du representerar regionbiblioteket i den regionala kultursamverkansgruppen och i konsulentnätverket i länet, och företräder i förekommande fall regionbiblioteket nationellt.

Tjänsten är placerad i Härnösand i Regionens hus. Arbetet sker i hela länet och resor nationellt förekommer.


Din bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom bibliotek, information, kultur eller närliggande område som vi anser är relevant för uppdraget. Vi vill att du har erfarenhet av hur det fungerar att arbeta i en roll som påverkas av politiska beslut. Du har också erfarenhet av att vara den som driver, genomför och utvärderar utvecklingsarbete eller samverkansprojekt. Uppdraget förutsätter att du obehindrat talar och skriver på svenska, men behärskar du också engelska och något minoritetsspråk ser vi det som en tillgång.

Självklart har du ett stort engagemang i och en tro på att läs- och litteraturfrämjande bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Vi tror att du i det här uppdraget har fördel av att ha arbetat inom biblioteksverksamhet, arbete med barn och unga eller med litteraturfrågor samt nationella minoriteter, demokrati-, delaktighets- eller jämlikhetsfrågor.

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen som bibliotekskonsulent med samordningsansvar behöver du vara trygg och ha god självinsikt. Du förstår vikten av att lyssna, vet hur du ska få din kommunikation att nå fram och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du behöver ha god förmåga att planera, organisera och prioritera både ditt eget och andras arbete på ett effektivt sätt. I rollen som samordnare är det viktigt att du har en förmåga att se hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi erbjuder
Ett varierat bibliotekskonsulentuppdrag och dessutom ha ett extra samordnande ansvar där du har möjlighet att initiera nya utvecklings- och samordningsprojekt. Tjänsten har funnits tidigare men har nu en ny inriktning som möjliggör utveckling och att tänka nytt för att utveckla läs- och litteraturfrämjande i Region Västernorrland.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre