Lediga jobb Länsstyrelsen Västernorrland i Härnösand

Se alla lediga jobb från Länsstyrelsen Västernorrland i Härnösand. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Härnösand som finns inom det yrket.

Beredskapshandläggare

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Länsstyrelsen är geografiskt ... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vi arbetar bland annat med samordning av beredskapsförberedelser, uppföljning av kommunerna, tillsyn av räddningstjänsterna, risk- och sårbarhetsanalyser, intern krishanteringsförmåga, övningsverksamhet, stöd till andra aktörer i krishanteringssystemet, återuppbyggnad av civilt försvar och planering av det civila samhällets stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i en grupp på åtta personer och utifrån din kompetens kommer du att få arbeta inom till exempel följande områden, stöd till kommunerna med säkerhetsskydd, övning och utbildning internt och externt eller inom området totalförsvarsplanering. Det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom områdena krisberedskap och skydd mot olyckor utifrån dina tidigare erfarenheter och ditt intresse.
Verksamheten är en del av förvaltningsenheten inom länsstyrelsen. Utöver krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar består enheten av länsstyrelsens jurister och förvaltningshandläggare. Resor i tjänsten förekommer, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Du har utbildning inom området samhällsskydd och beredskap eller annan utbildning som vi finner relevant. Du har goda kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och då särskilt länsstyrelsens uppgifter. Kunskaper om säkerhetsskydd är meriterande. Du får gärna ha jobbat tidigare med samhällsskydd och beredskap eller säkerhetsskyddsarbete.

Arbetsuppgifterna kräver att du strukturerar ditt angreppssätt själv och har en god samarbetsförmåga. Du är självgående, och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt för att hålla muntliga presentationer och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Enhetschef till Enheten för jordbrukarstöd och veterinär

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Är du vår nya enhetschef? Vi... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Är du vår nya enhetschef?
Vill du leda självgående medarbetare som tar ett stort eget ansvar? Kan du leda genom tydlighet, engagemang och med ett coachande förhållningssätt? Då kan du vara den vi söker! Vi kan erbjuda dig ett spännande chefsjobb där du kommer att arbeta i en operativ verksamheten med stor strategisk betydelse. Du kommer att göra en viktig insats som är avgörande för att vår länsstyrelse ska vara en utvecklingsinriktad myndighet som bygger ett hållbart samhälle.

Vi söker en chef till Enheten för jordbrukarstöd och veterinär. Enheten har drygt 20 medarbetare varav ett antal jobbar som samordnare. Enheten tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk inom jordbruket. Enheten har en stor roll i att jordbrukarna får sina stöd i rätt tid. Vi har också uppgifter inom livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. Det innebär bland annat djurskyddskontroll, kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel, kontroll av läkemedelsanvändning och hygien, med fokus på begreppet veterinär folkhälsa, samt tillsyn över personal inom djurens hälso- och sjukvård i länet.


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef hos oss är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bland annat att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete i nära samarbete med medarbetarna, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal samt planerar och ansvarar för enhetens arbetsmiljöarbete. Som enhetschef ingår du även i nationella nätverk inom enhetens sakområden. Verksamheten ställer krav på nära samverkan med andra enheter internt men också med många externa parter. I ditt ansvar kan även ingå att vara i kontakt med media, då enhetens sakområden kan vara av massmedialt intresse.

Du har ett delegerat beslutsansvar och ingår i ledningsgruppen där du har möjligheten att driva och utveckla gemensamma frågor som berör hela vår myndighet. Du arbetar självständigt men har också ett bra kollegialt stöd av andra enhetschefer där ni tillsammans utvecklas och lär av varandra.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en akademisk examen, gärna med inriktning naturvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av att leda en verksamhet, gärna från offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har chefserfarenhet och även erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Det är också meriterande om du har kunskaper inom ett eller flera av enhetens ansvarsområden.

Då enhetens medarbetare är självgående och tar stort eget ansvar blir ditt fokus att förmedla tydliga förväntningar, skapa delaktighet och engagemang genom ett coachande förhållningssätt. Som ledare är du kommunikativ och tydlig, med förmåga att utveckla verksamheten och dess medarbetare. Uppgifterna kräver ett strukturerat arbetssätt kombinerat med förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och dina ledaregenskaper.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Energi- och Klimatstrateg

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Vill du arbeta för en hållbar... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Vill du arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i Västernorrland?
Västernorrlands nya energi- och klimatstrategi gäller från 2020 och visar vilka områden vi gemensamt i länet ska jobba med för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå Sveriges klimatmål. Nu söker vi en energi- och klimatstrateg, för att arbeta med länsstyrelsens uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med en hållbar klimatomställning.

Enheten för hållbar regional utveckling ansvarar för en rad olika områden. Förutom energi och klimat arbetar enheten bland annat med landsbygdsutveckling, transportinfrastruktur, betaltjänster, bredband, Agenda 2030, miljömål och den regionala livsmedelsstrategin.


ARBETSUPPGIFTER
Som energi- och klimatstrateg kommer du att organisera och genomföra länsstyrelsens uppdrag att samordna och leda det regionala klimat- och energiarbetet och tillsammans med privata och offentliga aktörer omsätta den nya energi- och klimatstrategin till gemensamma åtaganden och aktiviteter. Du kommer också att informera om och handlägga ärenden inom investeringsstödet Klimatklivet. Du blir en resurs med stor kunskap om klimatfrågor och kommer att svara på remisser inom området. I tjänsten har du mycket externa kontakter med aktörer i länet. Kommunikation, samverkan och informationsspridning är viktiga delar av arbetet och du anordnar, tillsammans med andra, kunskapsseminarier och konferenser. En viktig uppgift är vidare att bidra med sakkunskap internt för att integrera energi och klimat inom övriga relevanta sakområden på myndigheten.

Internt ingår du i en arbetsgrupp på 5-6 medarbetare som alla arbetar med regional utveckling och strategisk samordning. Ni jobbar gemensamt mot mål satta i interna och externa styrdokument såsom länsstyrelsens regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion och verksamhetsmål.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk examen med samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen. Du har arbetslivserfarenhet, gärna från strategiskt arbete rörande energi och klimat och du har goda kunskaper om behov av insatser för minskad klimatpåverkan. Erfarenhet från arbete inom offentlig sektor är meriterande, liksom erfarenhet av samverkan med flera olika parter och att leda eller arbeta i projekt. Du formulerar dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Vi söker dig med god förmåga att samarbeta och med en kommunikativ förmåga. Du är självgående, arbetar strategiskt och är strukturerad.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Fältpersonal med fokus på inventeringsarbete i vattenmiljöer

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nu söker länsstyrelsen fältpe... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Nu söker länsstyrelsen fältpersonal för barmarkssäsongen 2020 med fokus på inventeringsarbete i olika vattenmiljöer i länet. Vi söker ett antal personer för kortare eller längre säsongsanställningar (minst 2 månader).

De aktuella tjänsterna är placerade på enheten på miljöanalys och vilt. Enheten arbetar bland annat med miljöövervakning, viltförvaltning, hotade arter, kalkning och kalkeffektuppföljning, restaurering av vattendrag samt driver projekt.

Någon av tjänsterna kan delas med eller placeras på enheten för skyddad natur eller på enheten för miljöutredningar och fiske.


ARBETSUPPGIFTER
Som fältpersonal kommer du utföra en eller flera olika arbetsuppgifter som innefattar olika undersökningar av vattenmiljöer i fält, som till exempel elfiske, nätprovfiske, vattenprovtagning, inventering av flodpärlmussla, inventering av fiskvägar och biotopkartering av vattendrag. Vidare kan det ingå fysiska restaureringsåtgärder i både sjöar och vattendrag. Även dataläggning och kvalitetssäkring av data som samlas in ingår i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma.

Arbetet innebär ofta långa arbetsdagar under fältmässiga förhållanden såsom att gå i olika terräng med fältutrustning, vada i rinnande vatten samt arbete från båt. Övernattningar på annan ort kan även förekomma.


KVALIFIKATIONER
Du har en naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Särskilt meriterade med elfiskecertifikat, biotopkarteringsutbildning eller certifikat för vattenprovtagning. Grundläggande kunskap om datahantering och Officepaketet är ett krav. Meriterade med kunskaper kring GIS-arbete.

Personliga egenskaper som är viktiga för att klara av tjänstens uppgifter är att ha lätt för att samarbeta och anpassa sig efter ändrade omständigheter. Vidare ser vi att du är strukturerad och tar eget ansvar för dina uppgifter.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.

För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Djurskyddshandläggare inriktning primärproduktion

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Enheten för jordbrukarstöd och... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Enheten för jordbrukarstöd och veterinär är en bred verksamhet som hanterar kontroller och tillsyn inom livsmedelsproduktion och djurhållning samt hantering av stöd till jordbruk. Enheten består av två verksamheter där den veterinära verksamheten omfattar kontroller inom primärproduktion av livsmedel och foder, djurskyddskontroller, kontroll av läkemedelsanvändning på gård och kontroll av djurhälsopersonal. Även smittskyddsfrågor som rör djurhållning tillhör den veterinära verksamheten. Den andra verksamheten är jordbrukarstöd där vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.
Nu söker vi två djurskyddshandläggare, varav en är tillsvidare och en är tidsbegränsad.


ARBETSUPPGIFTER
Som djurskyddshandläggare kommer du framförallt att handlägga och genomföra kontroller inom primärproduktion av foder och livsmedel där djurskyddskontroller är del i arbetet. Arbetet omfattar också en del registervård av de företag och anläggningar som finns i våra register.
Utöver detta kommer du också utföra tvärvillkorskontroller som är kopplade till den kontrollverksamhet som rör stöd till jordbruket.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Examen inom agronom, miljö- och hälsoskydd, lantmästare eller annan motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig
• God språklig analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Körkort B

Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av lantbruksrådgivning, gärna djurhållning, eller annan verksamhet inom lantbruksområdet
• Erfarenhet av praktiskt arbete inom växtodling samt förståelse för och intresse av yrkesmässigt lantbruk är meriterande
• Erfarenhet som livsmedels-, miljö och hälsoskyddsinspektör eller kontrollant av tvärvillkor med specialisering inom primärproduktion och djurskydd

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som har ett nära samarbete så det är viktigt att du har god samarbetsförmåga. Arbetet medför att du måste kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar, se sammanhang och ta ställning till långsiktiga konsekvenser, något som kräver gott omdöme. Utöver det önskar vi också att du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande samt kan kommunicera tydligt.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Miljöhandläggare tillsyn till Miljöskyddsenheten

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland ARBETSUPPGIFTER Centrala up... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

ARBETSUPPGIFTER
Centrala uppgifter är att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter men även tillståndsprövningar. I de flesta typerna av ärenden ingår att analysera information och data, göra avvägningar och lagrelaterade bedömningar. I detta ingår att föreslå, eller skriva beslut om, villkor om olika typer av skydds- och försiktighetsåtgärder.

I arbetet ingår intern samordning samt externa kontakter med bland annat verksamhetsutövare, enskilda, andra myndigheter och domstolar. Även om arbetet i hög grad är självständigt krävs ett omfattande samarbete inom enheten och mellan olika arbetsområden.

Arbetet som handläggare hos oss spänner över många olika sak- och kompetensområden. Det finns goda möjligheter att anpassa din roll och dina arbetsuppgifter efter din specifika kompetens.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning med inriktning mot miljö, kemi, teknik eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Några områden vi är särskilt intresserade av är erfarenhet från tillsyns- och utredningsarbete inom offentlig verksamhet alternativt erfarenhet från processindustri, kemiindustri eller pappers- och massaindustri.

Det är viktigt att du kan kombinera en god samarbetsförmåga med förmåga att ta initiativ och driva ärenden självständigt. Du måste vara kvalitetsmedveten och kunna arbeta strukturerat och effektivt mot uppsatta mål. Det är också viktigt att du är flexibel och öppen för att växla mellan olika arbetsuppgifter och arbetssätt. Du har därmed också stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Du behöver ha ett gott omdöme, en god problemlösande analytisk förmåga och beslutsförmåga, vilket innebär att kunna ta till sig stora mängder information, sålla ut det viktigaste och dra egna slutsatser.

Det behövs mycket goda kunskaper i svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Eftersom vårt arbete i hög grad handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du vara tydlig i din kommunikation, ha lätt för att ta initiativ samt skapa goda kontakter och relationer.

Vi förväntar oss att du är intresserad av miljöfrågor, är motiverad och intresserad av att bedriva myndighetsutövning. Vi ser framför oss att du kommer att bidra aktivt till länsstyrelsens pågående arbete med god kundservice, effektiv ärendehandläggning och tillsynsarbete.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetet innebär ett visst resande inom länet varför körkort är ett krav.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Enhetschef

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på w... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Är du vår nya enhetschef?
Vill du leda självgående medarbetare som tar ett stort eget ansvar och vill utveckla verksamheten? Kan du leda genom tydlighet, engagemang och med ett coachande förhållningssätt? Då kan du vara den vi söker!
Vi kan erbjuda dig ett spännande chefsjobb där du kommer att arbeta i en operativ verksamheten med stor strategisk betydelse. Du kommer att göra en viktig insats som är avgörande för att vår länsstyrelse ska vara en utvecklingsinriktad myndighet som bygger ett hållbart samhälle.

Förvaltningsenheten består av ca 20 medarbetare och består av jurister, förvaltningshandläggare och medarbetare inom krisberedskap och civilt försvar. Enheten ansvarar bland annat för området krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. Enheten ansvarar även för prövning av överklaganden, juridiska konsultationer, administration av allmänna val och tillståndsgivning inom olika områden såsom bevakningsföretag och utströende av aska. Enheten hanterar även ansökningar om till exempel bygdemedel och svenskt medborgarskap samt tillsyn av till exempel överförmyndare, pantbanker och stiftelser samt utfärdande av lokala trafikföreskrifter.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär bl.a. att planera, leda, samordna och följa upp verksamheten utifrån fastlagd verksamhetsplan. Du driver enhetens utvecklings- och förändringsarbete, genomför medarbetarsamtal och lönesättande samtal samt planerar och ansvarar för enhetens arbetsmiljöarbete. Du har ett delegerat beslutsansvar och ingår i ledningsgruppen där du tillsammans med övriga enhetschefer förväntas bidra i länsstyrelsens utvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av att leda en verksamhet, gärna från offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har chefserfarenhet och även erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Det är också meriterande om du har kunskaper inom ett eller flera av enhetens ansvarsområden.

Då enhetens medarbetare är självgående och tar stort eget ansvar blir ditt fokus att förmedla tydliga förväntningar, skapa delaktighet och engagemang genom ett coachande förhållningssätt. Som ledare är du kommunikativ och tydlig med förmåga att utveckla verksamheten och dess medarbetare. Uppgifterna kräver ett strukturerat arbetssätt kombinerat med samarbetsförmåga och förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Verksamhetens sakområden ställer krav på nära samverkan med andra enheter internt men också med många externa parter. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och dina ledaregenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i denna rekryteringsmetod kan det bli aktuellt med arbetsprov.

För att arbeta hos oss ska du dela länsstyrelsen värdering om alla människors lika värde.

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid en tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Miljöhandläggare (tidsbegränsat)

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Enheten för miljöutredningar o... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Enheten för miljöutredningar och fiske ansvarar bland annat för prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar såväl vatten- som naturmiljön. På enheten finns också beredningssekretariatet som samordnar länsstyrelsens uppgifter om vattenförvaltning. Vidare hanteras fiskefrågor liksom ett nationellt ansvar för utredningar om allmänt fiskeintresse vid miljöprövningar.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med tillsyn och prövning enligt miljöbalken av olika typer av verksamheter som påverkar naturmiljön och/eller vattenmiljön. I arbetet ingår att analysera information och data, göra biologiska bedömningar och relatera dessa till miljölagstiftningen. Bland annat ingår att skriva beslut eller förelägga verksamhetsutövare om villkor om olika typer av försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på miljön. Till stor del kommer du att handlägga anmälningar om samråd om verksamheter/åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken samt hantera ärenden om vattenverksamhet. Även arbetsuppgifter som rör olika typer av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken, t.ex. sådant som rör skyddade områden eller strandskydd kan komma att ingå.

I arbetet ingår intern samordning samt externa kontakter med bland annat verksamhetsutövare, andra myndigheter och domstolar. Även om arbetet i hög grad är självständigt krävs ett omfattande samarbete inom enheten och mellan olika arbetsområden.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha:
• Akademisk utbildning inom miljöområdet med för arbetsuppgifterna relevant inriktning.
• God språklig analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• B-körkort

Meriterande är:
• Erfarenhet av tillsyn och prövning enligt miljöbalken, särskilt handläggning av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och/eller ärenden om vattenverksamhet.
• Erfarenhet av att bedöma en verksamhets påverkan på miljön och att föreslå skyddsåtgärder.
• Utbildning i miljörätt som komplement till din övriga miljöinriktade utbildning.

Det är nödvändigt att du kan kombinera god samarbetsförmåga med en förmåga att driva egna ärenden/projekt och fatta självständiga beslut. Du bör ha ett strukturerat arbetssätt samt kunna göra balanserade avvägningar och prioriteringar utifrån komplex information. Det är också viktigt att du är flexibel och öppen för att växla mellan olika arbetsuppgifter och arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Jurist

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Är du vår nya länsjurist? Sti... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Är du vår nya länsjurist?
Stimuleras du av ett brett arbetsområde, där du ständigt får lära dig nya saker men också får möjlighet att djupdyka i komplexa rättsliga frågeställningar? Kan du navigera bland de regler som styr en statlig myndighets arbete och känner du ett ansvar för att rättssäkerheten upprätthålls? Har du dessutom förmågan att dela med dig av dina kunskaper till andra på ett enkelt och pedagogiskt sätt?
Då kan du vara den vi söker!

Juristfunktionen är en del av Förvaltningsenheten. På enheten arbetar cirka 20 personer. Enheten består av bland annat jurister, förvaltningshandläggare och handläggare som arbetar med krisberedskap och civilt försvar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en jurist till vår juristfunktion som idag består av fem personer. Arbetet handlar till stor del om att självständigt utreda och analysera rättsliga frågeställningar. Du kommer även att samarbeta med kollegorna i juristfunktionen och övriga medarbetare på länsstyrelsen. Det finns dessutom möjlighet att delta i nationella nätverk för olika sakfrågor som finns inom länsstyrelsen. I arbetsuppgifterna ingår framförallt att

• handlägga och besluta i ärenden där länsstyrelsen är överklagandeinstans. Det gäller bland annat kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

• ge juridiskt stöd till övriga medarbetare. Det innebär att du ger råd och stöd i ärenden, processer och projekt inom länsstyrelsens olika verksamheter. Frågorna spänner över ett stort antal rättsområden. Några exempel är offentlighet och sekretess, djurskydd, avtalsrätt och miljörätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
• juristexamen/jur.kand.-examen eller magisterexamen i rättsvetenskap.
• erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig sektor.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med rättsområden inom ramen för länsstyrelsens verksamhet, till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att passa som jurist på länsstyrelsen
• har du god förmåga att uttrycka dig enkelt och begripligt i tal och skrift.
• har du god förmåga att utreda och lösa juridiska frågeställningar.
• tar du stort eget ansvar för genomförandet av dina arbetsuppgifter
• har du god förmåga att se helheten och göra avvägningar.
• har du lätt för att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Bostadshandläggare

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 220 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på w... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 220 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

På samhällsbyggnadsenheten arbetar vi med att skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö och en hållbar framtid, fördelat på sakområdena samhällsplanering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, klimatanpassning och vattenskydd. Tillsammans bildar vi en arbetsgrupp på drygt 20 personer som verkar för en attraktiv och hållbar livsmiljö i länet.


ARBETSUPPGIFTER
Som bostadshandläggare kommer du att vara en del av ett team som arbetar med stöd till bostäder och energi. Du kommer att arbeta med att granska och besluta i ansökningar om stöd till hyresbostäder, äldrebostäder, solceller och radon. Det innebär bland annat att du granskar ritningar, fakturor och genomför egna beräkningar. En stor och viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden för att ge information och rådgivning samt informera olika målgrupper om stöden. Du kommer också att bistå i arbetet med framtagande av den regionala bostadsmarknadsanalysen.

I arbetsuppgifterna ingår uppföljning av kommunernas tillämpning av regler inom byggområdet. Detta görs i samverkan med planfunktionen på enheten. Uppföljningen görs tematiskt utifrån regleringsbrevsuppdrag och genomförs enhetlig över landet, ofta i form av en enkät till byggnadsnämnden. Resultat från uppföljningar ska presenteras skriftligt och ibland också muntligt i olika samman¬hang.

Du kommer att delta i länsstyrelsegemensamma nationella nätverk och samverka med Boverket och Energimyndigheten, de två centrala myndigheterna som ansvarar för stöden. Genom ditt arbete är du en del i genomförandet av den nationella bostadspolitiken och kommer också att handlägga remisser inom ämnesområdet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har

- Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning samt administrativa uppgifter är meriterande
- är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande
- noggrann och kvalitetsmedveten
- har god samarbetsförmåga
- är strukturerad och har lätt för att förstå numeriska underlag

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämpligheter.ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om alla människors lika värde.

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta ingår arbetsprov. Visa mindre

Länsledningskoordinator

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 220 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på w... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 220 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Till vår länsledning, som består av landshövding och länsråd söker vi nu en länsledningskoordinator. Befattningen är organisatoriskt placerad på Enheten för kommunikation och samordning.

ARBETSUPPGIFTER
Som länsledningskoordinator blir din huvudsakliga arbetsuppgift att stödja länsledningen, framförallt landshövdingen, i olika externa aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår planering och framtagande av underlag, skapa och underhålla kontaktnät och informationskanaler samt vara ett stöd för länsledningen i kontakter med media och omgivande samhälle. Arbetet innebär planering av länsledningens veckomöten samt att planera och genomföra landshövdingens aktiviteter på residenset. Arbetet innebär även sekreterarskap vid insynsrådets möten. Som länsledningskoordinator kommer du även att medverka i utvecklingen av det strategiska kommunikationsarbetet på myndigheten. Uppgifterna är varierande i innehåll och kommer att variera över tid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen för befattningen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att leda projekt, samordna, planera och arrangera seminarier, evenemang och andra aktiviteter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med media och vana att använda sociala medier.

Som person har du ett brett samhällsintresse, vana att arbeta självständigt men också ha god samarbetsförmåga. Du har hög integritet och är trygg i din yrkesroll. Då befattningen har en stor spännvidd av arbetsuppgifter behöver du vara flexibel, strukturerad och ha lätt för att möta förändrade förutsättningar och krav. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Det förekommer resor och arbete på kvällar och helger.

För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om alla människors lika värde.

Vi tillämpar kunskapsbaserad rekrytering. Som ett led i detta tillämpar vi arbetsprov.

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med en tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre

Vattensamordnare

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland är också en av landets fem vattenmyndigheter som förvaltar Sveriges vatten i enlighet med EU... Visa mer
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland är också en av landets fem vattenmyndigheter som förvaltar Sveriges vatten i enlighet med EU:s ramdirektiv. Läs mer om vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland samt www.vattenmyndigheterna.se

Som vattensamordnare arbetar du vid kansliet för Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Vi leder och samordnar arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i distriktets sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Hos Vattenmyndigheten är arbetet dynamiskt, utvecklingsinriktat och frågorna vi arbetar med spänner över stora delar av samhället. Vi söker nu en vattensamordnare för en tidsbegränsad anställning på ca 2 år.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av förorenade sediment och med övriga arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen, med särskilt fokus på frågor som rör övervakning och påverkan från förorenande ämnen. I vattenförvaltningsarbetet ingår bland annat att utreda frågor kring mänsklig påverkan på vattnets kvalitet, övervakning, kartläggning och analys av vattenkvaliteten, beslut om miljökvalitetsnormer och revidering av åtgärdsprogram.

En central uppgift i vattenförvaltningsarbetet är samverkan och dialog med myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, organisationer och allmänhet kring vattenförvaltningsfrågor och de förslag till beslut som vi tar fram. Inom ramen för regeringsuppdraget om förorenade sediment kommer du att arbeta tillsammans med andra länsstyrelser och med nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk examen med samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, juridisk eller teknisk inriktning, eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete rörande samhällets påverkan på miljön i allmänhet och vattenmiljön i synnerhet. Intresse av att samverka och arbeta tillsammans med olika samhällsaktörer är en förutsättning för arbetet. Erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete inom miljöområdet är meriterande. Erfarenhet av arbete med miljöövervakning eller påverkan på miljön från förorenande ämnen är särskilt meriterande.

Arbetet förutsätter ett helhetsperspektiv och ett tvärsektoriellt tänkande. Ett intresse för miljö- och samhällsutvecklingsfrågor bidrar till att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt, då sambanden mellan dessa frågor är centrala för vattenförvaltningen. Motivation att utveckla samhällets syn på värdet av en god vattenkvalitet är värdefullt.

Det är viktigt att du kan kombinera en god samarbetsförmåga med förmåga att strukturera och driva frågor vidare själv. Du har förmåga att arbeta mot uppsatta mål och deadlines, och kan väga olika intressen och mål mot varandra i syfte att nå ett väl avvägt resultat. Du behöver ha en god analytisk förmåga, vilket innebär att kunna ta till sig stora mängder information och sålla ut det viktigaste. Du tycker också om att utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med kollegor och andra berörda. Du har en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Visa mindre