Lediga jobb Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Kunskapsutveckling i Härnösand

Se alla lediga jobb från Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Kunskapsutveckling i Härnösand. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Härnösand som finns inom det yrket.

Chef för digitaliseringsenheten, Härnösand

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndi... Visa mer
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Verksamhetsområdet kunskapsutveckling ansvarar för att Specialpedagogiska skolmyndigheten är en innovativ och ledande kunskapsaktör. Verksamhetsområdet är organiserat i två enheter, Analys- och utvecklingsenheten samt Digitaliseringsenheten som ska byggas upp.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en chef till digitaliseringsenheten, med placering i Härnösand. Beroende på sökandes kvalifikationer kan placering vid något av myndighetens övriga kontor vara aktuell.

Chefen för digitaliseringsenheten ska bygga upp enheten, med uppdraget att forma och leda det fortsatta arbetet med digitalisering i myndigheten. Som chef har du har en strategisk roll med ansvar för att höja myndighetens samlade digitala förmåga, vilket i sin tur förutsätter kunskap och analys av verksamhetsområdenas uppdrag och behov samt målgruppernas drivkrafter och behov. Du ansvarar för att ta fram, genomföra samt driva myndighetens digitala strategi och handlingsplan i linje med myndighetens målbild 2022. Du ansvarar också för att fånga upp, hantera och prioritera utvecklingsbehov som identifieras i verksamheten.

Du driver utvecklingsarbetet i en nära samverkan med Specialpedagogiska skolmyndighetens övriga tre verksamhetsområden. Du företräder även Specialpedagogiska skolmyndighetens digitaliseringsresa i myndighetens ledningsgrupp.

Digitaliseringsenheten ska företräda myndigheten i arbetet med en effektiv statsförvaltning och realiseringen av regeringens ambition digital först. Som chef för digitaliseringsenheten är du direkt underställd chefen för verksamhetsområde Kunskapsutveckling och ansvarar för måluppfyllnad enligt verksamhetsplan och budget.

Du arbetar efter tillitsbaserad styrning och tillämpar ett coachande och kommunikativt ledarskap. Tillitsbaserad styrning och ledning syftar till att öka kvaliteten i verksamheten genom att öka tilliten till våra kunder och våra medarbetare i mötet med kunderna. Det tillitsbaserade ledarskapet bygger på tillit, brukarfokus, öppenhet, stöd, delegering och samverkan.KVALIFIKATIONER
Du har:
- examen på kandidatnivå från högskola eller universitet inom ett för Specialpedagogiska skolmyndigheten relevant område
- flerårig erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling med koppling till digitalisering, antingen i offentlig förvaltning eller privat näringsliv
- goda vitsord av ledarskap, samverkan och vilja att utveckla andras förmåga
- dokumenterad erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete
- väl dokumenterad kunskap om och förståelse för digital tjänsteutveckling och behovsdriven utveckling för att nå effekt hos en grupp slutanvändare
- teknisk förståelse, kunskap i systemutveckling och olika utvecklingsmetoder
- väl dokumenterad förmåga att förklara det komplexa och ge råd och stöd i att omsätta teori till praktik.

Meriterande är:
- tidigare ledarerfarenhet som digitaliseringschef eller motsvarande
- erfarenhet som management/verksamhetskonsult med fokus på digitalisering
- erfarenhet som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar
- erfarenhet av upphandlingar av digitala tjänster och produkter, erfarenhet av digitala läromedel, digitala läromiljöer, tillgänglighet.
- erfarenhet av verksamhetsutveckling inom skol- eller utbildningsväsendet
- kunskap om och vilja att leva enligt filosofin om tillitsbaserad styrning och ledning i enlighet med den statliga värdegrunden.

Du har ett strategiskt förhållningssätt och en god förmåga att se samband och helhet.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och med hög förmåga att hitta pragmatiska lösningar längs vägen mot önskad effekt. Du uppfattas som bra på att kommunicera tydligt i tal och skrift och göra komplexa sammanhang enkla att förstå och tolka. Du har uthållighet kopplat till förändringsarbete.ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre