Lediga jobb som Lärare i grundskolan, årskurs 1-3 i Härnösand

Se lediga jobb som Lärare i grundskolan, årskurs 1-3 i Härnösand. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Härnösand som finns hos arbetsgivaren.

Lärare F-3

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Solenskolan är en F-6-skola med ca 310 elever och 40 personal som är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi tre fritidsavdelningar. Skolan är organiserad i årskursarbetslag där tid för gemensam planering är prioriterad. Skolan kan även sägas vara mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Praktiska och estetiska aktiviteter är en prioriterad och naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Det är naturligt att arbeta nära sina kollegor med gemensamma planeringar och strukturer för eleverna i årskursarbetslaget. I rollen som lärare hos oss så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.

Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av våra verksamheter och vi jobbar aktivt på olika plan för att skapa ett gott gemensamt klimat. God relationell kompetens är en styrka som vi värdesätter. 

Att lära tillsammans i gemensam fortbildning med utgångspunkt i elevernas behov är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. På Solenskolan finns en utvecklingsgrupp med förstelärare som tillsammans med skolledningen driver skolutvecklingen framåt. 

Kvalifikationer

Lärarexamen med lärarlegitimation med behörighet för undervisning F-3. Ett krav för arbete inom skolan är ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Meriterande


• Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare.
• Är väl förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
• Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning.
• God kunskap om digitala verktyg.
• Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.

Personliga egenskaper


• Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill att alla elever kan lyckas.
• Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, lockar och driver den pedagogiska verksamheten. 
• Du ska kunna organisera undervisningen efter elevernas individuella behov.
• Du kan kommunicera måluppfyllelse med elever och vårdnadshavare.
• Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare och skapar förtroendefulla relationer. 
• Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet.

 Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidare.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare åk 3

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven fr... Visa mer
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan är en ideell förening som leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare.
Vi söker nu en vikarierande klasslärare till åk 3, pga barnledighet, med start under januari eller februari månad. Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3, eller gärna F-6. Det här är en fin chans för dig som går i tankar att byta arbetsplats, eller som en första tjänst efter utbildning, då det finns goda möjligheter till fortsatt tjänst inom skolan efter att vikariatet är över.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med kollegor, elever och deras vårdnadshavare. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare med god förmågan att skapa en arbetsmiljö i klassrummet som präglas av trygghet, förtroende och respekt, där barnet alltid står i fokus.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat och forskning och beprövad erfarenhet följer du upp undervisningens kvalitet samt reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov.
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas. Visa mindre

Klasslärare till Gerestaskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Gerestaskolan är en F-6 skola med ett fantastiskt läge och naturen som närmsta granne. Vindens och Jordens Hus rymmer förskoleklass till år 3. I Vattnets hus finns år 4-6 och i Eldens hus finns delar av Anpassad grundskola. På Gerestaskolan har vi fokus på rörelse och hälsa. Vi satsar på tillgängliga och rörelsefrämjande miljöer, en språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt att vi vill utveckla våra digitala lösningar. Att verka för en skola med hållbar utveckling är för oss en självklarhet. 

Eftersom vi har en föräldraledig lärare söker vi nu en klasslärare till lågstadiet. 

Tjänsten innebär daglig undervisning i klass. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. På Gerestaskolan arbetar du i arbetslag. Du kommer att arbeta med kollegialt lärande och med verksamhetens utvecklingsfrågor i samarbete med dina kollegor och skolledning.

Du är väl insatt i skolans styrdokument och arbetar utifrån läroplanens mål. Du tycker om att ta ansvar och besitter förmågan att arbeta självständigt. Du har även god samarbetsförmåga och har gärna erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande tillsammans med andra. Du är professionell i ditt bemötande och har en god förmåga att kommunicera med elever och vårdnadshavare. Du har en god digital kompetens och förstår vikten av att göra din undervisning stimulerande för eleverna. Du tror på att alla kan lyckas. Med tålmodighet och lugn är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet årskurs F-3 alternativt 1-7 eller motsvarande. Du har behörighet i flera av av grundskolans ämnen så att du har möjlighet att arbeta som klasslärare på lågstadiet.

Stor vikt kommer att läggas vid sökandes kompetens och personlighet och huruvida den sökandes kompetens och personlighet matchar verksamhetens behov.

Om det saknas sökanden som har legtimation enligt ovan kan andra sökanden eventuellt bli aktuella och anställning på visstid är då aktuellt.

För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, vikariat t.o.m. 240622, eventuellt med möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast och enligt överenskommelse.

Intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma att ske löpande, så skicka din ansökan redan idag..
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Lön
Individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikarierande lärare Brännaskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Brännaskolan ligger på norra Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fyra fritidsavdelningar, skolan har idag ca 350 elever. Skolans främsta ledord som vi arbetar efter är kunskap, trygghet och glädje.

Arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag och arbetar på lågstadiet. Du arbetar efter skollagen, läroplanen samt kommunala mål. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt. I rollen som lärare hos oss så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.

Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation med behörighet för undervisning på lågstadiet. För arbete inom skolan krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning.
God kunskap om digitala verktyg.
Har erfarenhet av att använda bildstöd i undervisningen.
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.

Personliga egenskaper
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du kan kommunicera måluppfyllelse med elever och vårdnadshavare. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer med eleverna. Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet. Du ska kunna organisera undervisningen efter elevernas individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisningen. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat för tiden 2023-08-16 - 2024-03-01 med eventuell förlängning.

Lön
Individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare åk 1-3

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven fr... Visa mer
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan är en ideell förening som leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare. Aktuella projekt som vi just nu är engagerade i är Erasmus+, vilket innebär att personal har möjlighet att få fortbildning eller jobbskuggning på olika skolor runt om i Europa, samt RF-SISU - rörelsesatsning i skolan.
Vi söker nu en klasslärare till åk 1-3. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och du ser skolutveckling som en naturlig del av läraruppdraget. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån värdegrunden.
Intervjuer sker löpande. Tillträde i augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan söker en lärare i åk. 3

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan söker en lärare i åk. 1-3
Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan är två skolor inom samma upptagningsområde där eleverna börjar förskoleklass på Bondsjöhöjdens skola och går sedan vidare till Murbergsskolan i åk. 1-3. Skolorna är två- och treparallellig med ca 370 elever totalt. Förutom grundskola finns ett fritidshem.

I rollen som lärare hos oss på Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten i grundskolan utifrån läroplan och övriga styrdokument.
Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling.  

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.

Du vill utveckla skolans uppdrag, mål och arbetsmetoder tillsammans med kollegor i arbetslaget för att elevers inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är duktig på kommunikation och samspel med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats och ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du använder dig av digitala verktyg som är en självklarhet i undervisningen och ser dess möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Du kan skapa situationer där elever lyckas och ditt ledarskap präglas av tron att alla barn kan och vill utvecklas.
Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (pedagogisk, social och fysisk).
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor.
Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Din arbetsinsats grundas utifrån ett stort engagemang där du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola.
Du är väl förtrogen med Lgr22 och kan på egen hand och i samverkan med kollegor planera, genomföra och utvärdera din undervisning. 
Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet
Erfarenhet av att arbeta och anpassa undervsningen till elever inom NPF-spektrat ser vi som en merit. Lön
Individuell lönesättning.

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidareanställning
Tillträde snarast.

Sista ansökningsdag
2023-08-27

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare åk 1-3

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Lärare åk 1-3 Älandsbro skola

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt.

Till Älandsbro skola söker vi en trygg, engagerad och kreativ lärare.

Om tjänsten
I en fin miljö med naturen som granne finns Älandsbro skola. På skolan går ungefär 170 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolområdet har även idrottshall, fotbolls- och ishockeyplan, elljusspår samt skogsområde med kåta och grillplats. Det finns även en skolträdgård där barnen planterar och leker. I dessa "uterum" förenas teori med praktik.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter, lösningar och triggas av utmaningar? Får du energi av skolutveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta mot ett gemensamt mål?

Nu får du chansen att tillsammans med kollegor, elevhälsoteam och skolledning vara medskapare till att utforma framtidens skolor.

Arbetsuppgifter
Som lärare på lågstadiet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning.

Genom pedagogisk dokumentation, och med ett kollegialt lärande och ett ständigt eget lärande bidrar du till planering och utvecklingsinsatser på individ och gruppnivå inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar. För dig är det en självklarhet att planera din undervisning utifrån elevers intressen, styrkor och skiftande behov och att hos eleverna skapa delaktighet och inflytande över arbetsformer.

Du bidrar till att organisera elevernas utbildning till att vara hälsofrämjande, kunskaps-, och språkutvecklande och inkluderande! Några av skolans fokusområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning samt förebyggande- och främjande elevhälsoarbete.

Kvalifikationer 
Lärarexamen med lärarlegitimation med behörighet för att arbeta som klasslärare och undervisa åk 1-3.
För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Meriterande
Har tidigare erfarenhet av yrket.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning.
Kan använda digitala verktyg.
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.

Personliga egenskaper
En positiv person med ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete.
Du har ett bra bemötande, är en förebild och har lätt att samarbeta med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
Intresserad av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
Kommunikativ och kan kommunicera både i grupp och enskilt.

Övrig information

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ev. erfarenhet inom yrket.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så du är välkommen med att skicka in din ansökan redan idag.


Omfattning:
Heltid och tillsvidare vid efterfrågad behörighet och legitimation.

Lön:
Individuell lönesättning.

Startdatum: 16 augusti

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Intresseanmälan som timvikarie förskoleklass till åk 6

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Älskar du att jobba med människor och vill ha ett värdefullt extraarbete? Gör din intresseanmälan som timvikarie till Härnösands kommuns grundskolor F-6. 

Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse till ett extrajobb som timvikarie till någon av våra skolor och verksamheter, förskoleklass, fritidshem och skola 1-6. 
Inom skolan kan behovet av personal svänga fort. Vi vill därför säkerställa med denna annons att det finns personal som kan hjälpa till när våra verksamheter behöver det.
Detta kan innebära att återkopplingen kan dröja och vi tar kontakt med sökande när det finns ett konstaterat behov.

Uppdraget
Som extrapersonal inom Härnösands kommuns grundskolor F-6 har du möjlighet att arbeta inom både förskoleklass, fritidshem och skola. Du anger i din ansökan om du är intreserad av att arbete antingen på en eller på flera skolor. Du anger även i din ansökan vilka dagar och tider du kan arbeta. Du kan därefter uppdatera denna information tillsammans med berörda skoladministratörer. Dina uppdrag kan variera från några timmar på för- eller eftermiddagar upp till flera dagar. 

Kvalifikationer
Vi söker främst dig med slutbetyg från avslutad gymnasieutbildning. Arbetet ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en slutförd eller pågående pedagogisk utbildning, detsamma gäller tidigare arbetslivserfarenhet från skolverksamhet.

Som person trivs du med en omväxlande arbetsmiljö och är flexibel. Du är initiativtagande och engagerad. Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och är punktlig. Du tycker om att samarbeta och är en god förebild för barn och ungdomar.

För att bli aktuell för arbete som korttidsvikarie begär vi referenser samt att du lämnar in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn.

Anställningens omfattning:

Extrapersonal vid behov (tidsbegränsad anställning). 

Övrig information:
Urval sker löpande när verksamheterna har ett personalbehov. Du kan därför vara aktuell för extraarbete även om det kan dröja innan du blir kontaktad. Håll koll i din angivna e-post så att du inte missar en inbjudan till intervju. 

Våra skolor finns i hela Härnösands kommun, i både centrum och ytterområden. Önskar du enbart arbeta vid en angiven skola anger du det i ansökan. 

Fackliga representanter nås via växel, 0611-348000


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Grundskollärare till Häggdånger byskola sökes

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Då en av våra pedagoger går vidare till annan tjänst finns chansen att jobba på en fantastisk skola med härliga kollegor och barn. Häggdånger byskola är en liten skola som ligger ca 16km söder om Härnösand. Skolan är en F-6 skola och har ca. 45 elever och det innebär att vi arbetar åldersintegrerat med grupper med elever från olika årskurser.

Skolan är liten, varm och trygg med ett arbetslag som arbetar tillsammans för att förverkliga de möjligheter som det lilla sammanhanget ger. Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. I anslutning till skolan ligger även en förskola, vilken vi har samarbete med för att möjliggöra en samsyn kring, och en progression i lärandet. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ska undervisa i våra elevgrupper tillsammans med övriga pedagoger. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med andra för att skapa en bra lärmiljö och goda förutsättningar för elevers lärande. I pedagogiska utvecklingsfrågor samarbetar personalen på Häggdångers byskola med personalen på Brunne skola, liksom vid till exempel sambedömning av nationella prov och elevhälsoarbete. Aktuellt fortbildningsområde är SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering samt EHM, elevhälsomötet - en modell för att arbeta med en hälsofrämjande elevhälsa. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare, gärna med bred behörighet. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, både i tal och skrift. Du innehar också B-körkort.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta åldersblandat. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis Ma/No, NPF, digitalisering, EHM eller SKUA. Vi ser gärna att du har arbetat en tid som lärare, känner dig trygg med ditt pedagogiska ledarskap och är väl förtrogen med skolans styrdokument.

För anställning inom skolan krävs att du kan uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Du som söker
Du brinner för pedagogisk utveckling och vill vara med och driva och utveckla en verksamhet. Du ser helheter och får energi av att arbeta tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa en bra skola för eleverna.  Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Som person är du strukturerad, flexibel och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetstid och varaktighet

Tillsvidareanställning, heltid, med tillsättningsdatum snarast.

Lön: Individuell lönesättning

Skicka gärna din ansökan redan idag, då intervjuer kommer att ske löpande. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen till vår skola och vårt arbetslag!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Intresseanmälan som timvikarie förskoleklass till åk 6

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Älskar du att jobba med människor och vill ha ett värdefullt extraarbete? Gör din intresseanmälan som timvikarie till Härnösands kommuns grundskolor F-6. 

Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse till ett extrajobb som timvikarie till någon av våra skolor och verksamheter, förskoleklass, fritidshem och skola 1-6. 
Inom skolan kan behovet av personal svänga fort. Vi vill därför säkerställa med denna annons att det finns personal som kan hjälpa till när våra verksamheter behöver det.
Detta kan innebära att återkopplingen kan dröja och vi tar kontakt med sökande när det finns ett konstaterat behov.

Uppdraget
Som extrapersonal inom Härnösands kommuns grundskolor F-6 har du möjlighet att arbeta inom både förskoleklass, fritidshem och skola. Du anger i din ansökan om du är intreserad av att arbete antingen på en eller på flera skolor. Du anger även i din ansökan vilka dagar och tider du kan arbeta. Du kan därefter uppdatera denna information tillsammans med berörda skoladministratörer. Dina uppdrag kan variera från några timmar på för- eller eftermiddagar upp till flera dagar. 

Kvalifikationer
Vi söker främst dig med slutbetyg från avslutad gymnasieutbildning. Arbetet ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en slutförd eller pågående pedagogisk utbildning, detsamma gäller tidigare arbetslivserfarenhet från skolverksamhet.

Som person trivs du med en omväxlande arbetsmiljö och är flexibel. Du är initiativtagande och engagerad. Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och är punktlig. Du tycker om att samarbeta och är en god förebild för barn och ungdomar.

För att bli aktuell för arbete som korttidsvikarie begär vi referenser samt att du lämnar in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn.

Anställningens omfattning:

Extrapersonal vid behov (tidsbegränsad anställning). 

Övrig information:
Urval sker löpande när verksamheterna har ett personalbehov. Du kan därför vara aktuell för extraarbete även om det kan dröja innan du blir kontaktad. Håll koll i din angivna e-post så att du inte missar en inbjudan till intervju. 

Våra skolor finns i hela Härnösands kommun, i både centrum och ytterområden. Önskar du enbart arbeta vid en angiven skola anger du det i ansökan. 

Fackliga representanter nås via växel, 0611-348000


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Grundskollärare till Häggdånger byskola

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Då en av våra pedagoger går vidare till annan tjänst finns chansen att jobba på en fantastisk skola med härliga kollegor och barn. Häggdånger byskola är en liten skola som ligger ca 16km söder om Härnösand. Skolan är en F-6 skola och har ca. 45 elever och det innebär att vi jobbar med åldersblandade grupper. Skolan har också ett fritidshem. 


Skolan är liten, varm och trygg med ett arbetslag som arbetar tillsammans för att förverkliga de möjligheter som det lilla sammanhanget ger. Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. I anslutning till skolan ligger även en förskola, vilken vi har samarbete med för att möjliggöra för en samsyn kring och progression i lärandet. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ska undervisa i 2-3:an. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med andra för att skapa en bra lärmiljö och goda förutsättningar för elevers lärande. I pedagogsika utvecklingsfrågor samarbetar personalen på Häggdångers byskola med personalen på Brunne skola, liksom vid till exempel sambedömning av nationella prov och elevhälsoarbete. Aktuellt fortbildningsområde är SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samt EHM, elevhälsomötet - en modell för att arbeta med en hälsofrämjande elevhälsa. 

Kvalifikationer
Du är behörig och är legitimerad grundskollärare, gärna med bred behörighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta åldersblandat. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis NPF, digitalisering, EHM eller SKUA. Vi ser gärna att du har arbetat en tid som lärare och känner dig trygg med ditt pedagogiska ledarksap och förtrogen med skolans styrdokument.

För anställning inom skolan krävs att du kan uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Du som söker
Du brinner för pedagogisk utveckling och vill vara med och driva och utveckla en verksamhet. Du ser helheter och får energi av att arbeta tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa en bra skola för eleverna.  Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Som person är du tålmodig, nyfiken och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetstid och varaktighet

Tillsvidareanställing, heltid, med tillsättningsdatum 2022-08-16

Lön: Individuell lönesättning

Skicka gärna din ansökna snarast, då intervjuer kommer att ske löpande. 

Välkommen till vår skola och vårt arbetslag!Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare åk 1-3

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven fr... Visa mer
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan är en ideell förening som leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare. Aktuella projekt som vi just nu är engagerade i är Erasmus+, vilket innebär att personal har möjlighet att få fortbildning eller jobbskuggning på olika skolor runt om i Europa, RF-SISU - rörelsesatsning i skolan samt att vi deltar i en studie som Mittuniversitetet genomför som heter Hand in hand.
Vi söker nu en klasslärare till åk 1-3. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och du ser skolutveckling som en naturlig del av läraruppdraget. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån värdegrunden.
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Tillträde augusti 2022. Visa mindre

Lärare åk 1-3

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven fr... Visa mer
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan är en ideell förening som leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare.
Vi söker nu en klasslärare till åk 1-3. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt.
Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och du ser skolutveckling som en naturlig del av läraruppdraget. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån värdegrunden.
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Tillträde augusti 2022. Visa mindre

Vikarierande lågstadielärare till Solenskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Solenskolan är en F-6-skola med 350 elever och 50 personal och är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi flera fritidsavdelningar.

Skolan kan sägas vara mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Att lära tillsammans i gemensam fortbildning med utgångspunkt i elevernas behov är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av vår verksamhet med tydligt främjande och förebyggande arbete. 

Vi söker nu lärare som vill arbeta med elevernas behov i fokus. Inför kommande läsår söker vi en vikarierande klasslärare till lågstadiet.  

Du som söker

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning mot tydliga kunskapsmål samt förstärka elevernas lust att lära.

Vi söker dig som är legitimerad lärare som brinner för att arbeta med barn och deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov. Ett tydligt ledarskap i klassrummet samt flexibilitet, tålamod och uthållighet ser vi som viktiga egenskaper.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet.

Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande är önskvärt.

En förutsättning är vilja att arbeta tillsammans med kollegor mot skolans gemensamma mål.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi kräver godkänt utdrag ur belastningsregistret

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig för undervisning i grundskolans tidiga år. 

Arbetstid/varaktighet

Heltid, tidsbegränsad anställning under läsåret 22/23 med tillträde senast augusti 2022.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare till låg- eller mellanstadiet på Solenskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Solenskolan är en F-6-skola med många elever och personal. Skolan är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi flera fritidsavdelningar.

Skolan kan sägas vara mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Att lära tillsammans i gemensam fortbildning med utgångspunkt i elevernas behov är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av vår verksamhet med tydligt främjande och förebyggande arbete. 

Vi söker nu lärare som vill arbeta med elevernas behov i fokus. Inför kommande läsår söker vi klasslärare. Beroende på sökandes kvalifikationer och önskemål finns möjlighet att tjänsten förläggs till låg- eller mellanstadiet.

Du som söker

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för grundskolans tidiga år.

Meriterande
Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande är önskvärt.

Personliga egenskaper
Du är en lärare som brinner för att arbeta med barn och deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov. Ett tydligt ledarskap i klassrummet samt flexibilitet, tålamod och uthållighet ser vi som viktiga egenskaper.

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning mot tydliga kunskapsmål samt förstärka elevernas lust att lära.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet. En förutsättning är vilja att arbeta tillsammans med kollegor mot skolans gemensamma mål.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet

Heltid, tillsvidareanställning med tillträde senast augusti 2022.

Vi kräver godkänt utdrag ur belastningsregistret


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Klasslärare F-3 50% kombinerat med skoladministration 50%

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Lärare och administratör till Brunne skola.

Vi söker dig som vill arbeta som lärare inom grundskolan F-3 samt med administrationen på skolexpeditionen på Brunne skola. I arbetslaget samarbetar du med andra för att skapa tillgängliga lärmiljöer och goda förutsättningar för elevers lärande. Utöver undervisning och ansvar av barnen förekommer det arbetsuppgifter som till exempel rastvakt, planering, lösa konflikter. Det är en liten arbetsplats så det gäller att man löser uppkomna frågor och hinder självständigt. Du har kunskap om skolans verksamhets och ekonomiredovisningssystem, vikarieanskaffning samt andra förekommande uppgifter inom skoladministration.


Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet F-3 samt har erfarenhet av arbete med administration. Vi ser gärna att du har behörighet i främst SV/NO/MA och gärna i fler av grundskolans ämnen. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med ytterligare fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis, IT eller annat.

Du som söker
Du är en trygg person som delar de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundsyn, samarbetsförmåga och god social kompetens. Som person är du tålmodig och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.

Övrig information
Tillsvidareanställning tillträde enl. övenskommelse.
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning

För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Välkommen till den lilla skolan med stora möjligheter!Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Låg- eller mellanstadielärare till Gerestaskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Gerestaskolan är en F-6 skola med ett fantastiskt läge och naturen som närmsta granne. Vindens och Jordens Hus rymmer förskoleklass till år 3. I Vattnets hus finns år 4-6 och i Eldens hus finns delar av grundsärskolan. På Gerestaskolan har vi fokus på rörelse och hälsa. Vi satsar på tillgängliga och rörelsefrämjande miljöer, en språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt att vi vill utveckla våra digitala lösningar. Att verka för en skola med hållbar utveckling är för oss en självklarhet. 

Vi söker nu en klasslärare till antingen låg- eller mellanstadiet. Beroende på sökandes komptens kan vi se över vår tjänstefördelning för att på bästa sätt matcha din kompetens! 

Tjänsten innebär daglig undervisning i klass. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. På Gerestaskolan arbetar du i arbetslag. Du kommer att arbeta med kollegialt lärande och med verksamhetens utvecklingsfrågor i samarbete med dina kollegor och skolledning.

Du är väl insatt i skolans styrdokument och arbetar utifrån läroplanens mål. Du tycker om att ta ansvar och besitter förmågan att arbeta självständigt. Du har även god samarbetsförmåga och har gärna erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande tillsammans med andra. Du är professionell i ditt bemötande och har en god förmåga att kommunicera med elever och vårdnadshavare. Du har en god digital kompetens och förstår vikten av att göra din undervisning stimulerande för eleverna. Du tror på att alla kan lyckas. Med tålmodighet och lugn är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet årskurs F-3 alternativt 1-7, 4-6 eller motsvarande. Du har behörighet i flera av av grundskolans ämnen så att du antingen har möjlighet att arbeta som klasslärare på lågstadiet eller som klasslärare på mellanstadiet. Om mellanstadiet blir aktuellt har tjänsten en  ämnesinriktning beroende på din lärarlegitimation och verksamhetens behov. 

Stor vikt kommer att läggas vid sökandes kompetens och huruvida den sökandes kompetens matchar verksamhetens behov.

Om det saknas sökanden som har legtimation enligt ovan kan andra sökanden eventuellt bli aktuella och anställning på visstid är då aktuellt.

För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidareanställning.
Visstidsanställning för obehörig lärare.
Tillträde i augusti 2022.

Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Lön
Individuell lönesättning.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Två Lärare lågstadiet till Älandsbro skola

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt.

Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.

Om tjänsten
I en fin miljö med naturen som granne finns Älandsbro skola. På skolan går ungefär 170 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolområdet har även idrottshall, fotbolls- och ishockeyplan, elljusspår samt skogsområde med kåta och grillplats. Det finns även en skolträdgård där barnen planterar och leker. I dessa "uterum" förenas teori med praktik.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter, lösningar och triggas av utmaningar? Får du energi av skolutveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta mot ett gemensamt mål? Vi söker nu två klasslärare till vår skola i Älandsbro som vill bidra till skolans mål och utveckling för högre måluppfyllelse.

Nu får du chansen att tillsammans med kollegor, elevhälsoteam och skolledning vara medskapare till att utforma framtidens skola!

Arbetsuppgifter
Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning.
Genom pedagogisk dokumentation, kollegialt lärande och ett ständigt eget lärande bidrar du till planering och utvecklingsinsatser på individ och gruppnivå inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar. För dig är det en självklarhet att planera din undervisning utifrån elevers intressen, styrkor och skiftande behov och att hos eleverna skapa delaktighet och inflytande över arbetsformer. Du bidrar till att organisera elevernas utbildning till att vara hälsofrämjande, kunskaps-, och språkutvecklande och inkluderande! Några av skolans fokusområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning samt förebyggande- och främjande elevhälsoarbete.

Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation med behörighet för undervisning på lågstadiet.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning.
God kunskap av digitala verktyg
Har erfarenhet av att använda stödtecken eller bilder
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.

Personliga egenskaper
En positiv person med ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete.
Du har ett bra bemötande, är en förebild och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
Intresserad av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
Kommunikativ och kan kommunicera både i grupp och enskilt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ev. erfarenhet inom yrket.

Övrig information

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Omfattning: Heltid

Lön: Individuell lönesättning

Startdatum: 2022-08-16

För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Klasslärare F-3 med inriktning idrott upp till åk 6 Brunne skola

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.


Vi söker en lärare till Brunne skola.
Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare inom grundskolan F-3 med inriktning idrott upp till årskurs 6 på Brunne skola. I arbetslaget samarbetar du med andra för att skapa tillgängliga lärmiljöer och goda förutsättningar för elevers lärande. Utöver undervisning och ansvar av barnen förekommer det arbetsuppgifter som till exempel rastvakt, planering, lösa konflikter. Det är en liten arbetsplats så det gäller att man löser uppkomna frågor och hinder självständigt.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet F-3 samt i idrott upp till åk. 6. Vi ser gärna att du har behörighet i främst idrott SV/SO/MA och gärna i fler av grundskolans ämnen. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med ytterligare fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis, IT eller annat.

Du som söker
Du är en trygg person som delar de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundsyn, samarbetsförmåga och god social kompetens. Som person är du tålmodig och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.

För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Välkommen till den lilla skolan med stora möjligheter!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Brännaskolan söker lärare lågstadiet

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Brännaskolan ligger på norra Brännan på Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fyra fritidsavdelningar, skolan har idag ca 350 elever och 50 personal. Viktiga ledord för skolan är goda kunskaper, god lärandemiljö, positiva höga förväntningar och framtidstro.

Du ingår i ett arbetslag och är resurslärare i årskurs 2. Du arbetar efter skollagen, läroplanen samt kommunal mål. Vi värderar trygghet, trivsel lärande högt. I rollen som lärare hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och andra styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.

Kvalifikationer
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare, samtidigt som du är lyhörd och tålmodig. Du är väl insatt i skolans styrdokument och att arbeta mog läroplanens mål. Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer med elever. Erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt samt besitta goda ämneskunskaper. Du ska kunna organisera undervisningen efter elevers individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisning.

Lärarlegitimation är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du kan kommunicera måluppfyllelse med elever och vårdnadshavare. Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet. För att arbeta hos oss krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Lön
Individuell lönesättning

Anställningsvillkor
Heltid. Vikariet till juni 2022.
Tillträde 17 augusti 2021.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Hälledals skola klasslärare till åk 2-3 och söka försteläraruppdrag

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Hälledals skola är en trevlig F-6 skola belägen mittemellan Kramfors och Härnösand, mitt i vackra Höga Kusten. På skolan går cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Delar av skolan arbetar åldersintegrerat. På skolområdet finns gymnastik-, och simhall, fotbolls-, och skridskoplan och närhet till skog, lekpark och sjö.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter, lösningar och triggas av utmaningar? Får du energi av skolutveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta mot ett gemensamt mål?

Vi söker nu en trygg, kreativ och engagerad klasslärare till åk 2-3, som vill bidra till skolans mål och utveckling för högre måluppfyllelse. Nu får du chansen att tillsammans med kollegor, elevhälsoteam och skolledning vara medskapare till att utforma framtidens skola!

Arbetsuppgifter

Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning. Uppdraget innefattar åldersintegrerad undervisning för årskurs 2 och 3. Genom pedagogisk dokumentation, kollegialt lärande och ett ständigt eget lärande bidrar du till planering och utvecklingsinsatser på individ och gruppnivå inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar. För dig är det en självklarhet att planera din undervisning utifrån elevers intressen, styrkor och skiftande behov och att hos eleverna skapa delaktighet och inflytande över arbetsformer. Du bidrar till att organisera elevernas utbildning till att vara hälsofrämjande, kunskaps-, och språkutvecklande och inkluderande!

Några av skolans fokusområden är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning samt förebyggande- och främjande elevhälsoarbete.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation med behörighet för undervisning för åk F-3. Du är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål. Du utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning. Du bidrar till aktivt till verksamhetens mål och är mån om att utföra arbetet med god kvalitet. Du har erfarenhet av, eller vill arbeta åldersintegrerat och att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas. Du har höga och positiva förväntningar på skolans elever och kollegor, är trygg i ditt ledarskap och skapar trygghet och studiero genom dialog och delaktighet samt ett systematiskt värdegrundsarbete. Du organiserar en väl utvecklad och differentierad undervisning inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar i samarbete med skolans elevhälsa.

För att lyckas i uppdraget tror vi att du som söker är en person som har ett starkt engagemang i det du företar dig. Du ser ofta lösningar och möjligheter och delar gärna med dig av din erfarenhet och kompetens till andra för en lärande organisation. Du som söker värdesätter och ser samarbete som en självklar del i arbetet. Du har ambitionen att utvecklas i professionen såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Du räds inte förändring och är strukturerad och självständig i ditt arbete.

Du är en aktiv medskapare till en god arbetsmiljö.

I denna rekrytering finns möjligheten att ansöka om ett försteläraruppdrag i syfte att utveckla skolans undervisningskvalitet.

För att arbeta hos oss krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Tillträde: 16 augusti 2021

 


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare, Vuxenutbildningen i Härnösand

Om tjänsten Är du lärare och har intresse av mångkultur, utbildning och vill ingå i ett kompetent gäng? Arbetslivsförvaltningen har som målsättning att effektivt och med hög kvalitet bedriva verksamheterna vuxenutbildning, arbete och integration. Vi vill bidra till att våra kommunmedborgare utvecklas och får möjlighet till egen försörjning.  Vuxenutbildningen tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, som särskild utbildning på gr... Visa mer
Om tjänsten

Är du lärare och har intresse av mångkultur, utbildning och vill ingå i ett kompetent gäng? Arbetslivsförvaltningen har som målsättning att effektivt och med hög kvalitet bedriva verksamheterna vuxenutbildning, arbete och integration. Vi vill bidra till att våra kommunmedborgare utvecklas och får möjlighet till egen försörjning. 

Vuxenutbildningen tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt  svenska för invandrare. Om du brinner för utbildning och utveckling av arbetssätt och metoder för att kunna erbjuda våra elever flexibla lösningar kan det vara dig vi söker.

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Arbetsuppgifter

Du kommer att möta, undervisa och stötta elever på olika nivåer inom Vuxenutbildningen, huvudsakligen på sfi-nivå, tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Samarbete inom och utanför förvaltningen ingår också som en naturlig del i det dagliga arbetet.

En del av sfi kommer att vara integrerad i olika verksamheter inom förvaltningen, där eleverna studerar sfi integrerat med praktik. I tjänsten kan det därför bli aktuellt att undervisa på annan plats än i traditionell skolmiljö och även på kvällar och helger. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.

Du följer regelbundet upp undervisningens kvalitet och reflekterar och utvärderar ditt arbete i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna och du stöttar elever i behov av särskilt stöd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundlärare 1-6 men andra legitimationer kan komma ifråga. Du har minst 30 hp svenska som andraspråk. 

Meriterande är om du har erfarenhet av ett specialpedagogiskt arbetssätt, läs-och skrivinlärning och erfarenhet av undervisning på sfi studieväg 1.

Som person är du nyfiken och intresserad, flexibel och lösningsfokuserad. Du är en relationsskapare som kan motivera och engagera både elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad, självständig, ansvarstagande och strategisk. 

Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du ska kunna organisera undervisningen efter elevers individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisning. Du förväntas använda och utveckla användandet av digitala verktyg i din undervisning och i kommunikationen med eleverna.

Att du har ett genuint intresse för integration, arbetsmarknadsfrågor och samhällsutveckling ser vi som en självklarhet.

Övrig information


Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning
Startdatum: efter överenskommelse

Urval och intervjuer sker löpande.Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. 


Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.

Varmt välkommen med din ansökan!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Resurslärare

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 230 elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. I dagsläget är vi väl förankrad som en av Härnösands förskolor/skolor. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Vi söker nu en resurslärare till åk F-3. Om erforde... Visa mer
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 230 elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. I dagsläget är vi väl förankrad som en av Härnösands förskolor/skolor. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Vi söker nu en resurslärare till åk F-3. Om erforderliga beslut fattas tillsätter vi tjänsten så snart som möjligt. Det är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning. En pedagogisk utbildning och erfarenhet från arbete i skola och undervisning är meriterade.
Du är en person som brinner för att jobba med barn i behov av särskilt stöd och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du behöver vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig och ha god förmåga att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare samt ha lätt för att samarbeta.
#jobbjustnu Visa mindre

Lärare F-6

Inför hösten ht-21 söker vi en lärare till åk F-6. . Vi anställer med ambitionen att forma en organisation med ett tvålärarsystem. Vi söker i första hand en lärare med lärarlegitimation men en pedagogisk utbildning och erfarenhet från arbete i skola och undervisning är meriterande. Anställningen är tidsbegränsad men med möjlighet till förlängning alt tillsvidareanställning. Du är en person som brinner för att jobba med barn och utbildning och som vill var... Visa mer
Inför hösten ht-21 söker vi en lärare till åk F-6. . Vi anställer med ambitionen att forma en organisation med ett tvålärarsystem. Vi söker i första hand en lärare med lärarlegitimation men en pedagogisk utbildning och erfarenhet från arbete i skola och undervisning är meriterande. Anställningen är tidsbegränsad men med möjlighet till förlängning alt tillsvidareanställning.
Du är en person som brinner för att jobba med barn och utbildning och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel, empatisk, lugn och tydlig och har god förmåga att skapa goda relationer till elever och deras vårdnadshavare.
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan leds av en styrelse samt skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan.
Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Visa mindre

Lågstadielärare 50% till Brunne skola. Vikariat

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Brunneskolan söker lärare till årskurs 2.

Då en av våra lärare kommer att vara grav.ledig, finns nu möjligheten att arbeta hos oss.

Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. I anslutning till skolan ligger även Stigsjö förskola, som vi har en del samarbete med. Klasserna är inte så stora, så vissa grupper går åldersblandat. Brunne skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och på mellanstadiet arbetar vi sedan 2014 ämnesinriktat. Det betyder att eleverna möter olika ämneslärare istället för att möta en klasslärare.  


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ska undervisa i åk 2, samt något pass på mellanstadiet elevens val. Gruppen är inte stor och det finns ytterligare en pedagog i klassen. Du ingår i ett arbetslag för lågstadiet. I arbetslaget samarbetar du med andra för att skapa tillgängliga lärmiljöer och goda förutsättningar för elevers lärande. Detta arbetssätt utgår från ett elevhälsofrämjande perspektiv som vi utvecklar tillsammans.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet upp till åk. 3 eller motsvarande. Vi ser gärna att du har bred behörighet gärna i fler av grundskolans ämnen. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med ytterligare fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis, IT eller annat.

Du som söker
Du är en trygg person som delar de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundsyn, samarbetsförmåga och god social kompetens. Som person är du tålmodig och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. För att arbeta hos oss krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Anställningsvillkor

Vikariat 50%. Vikariatet börjar 8/1 -2021 och varar terminen ut. 

Individuell lönesättning tillämpas.

Välkommen till den lilla skolan med stora möjligheter!
Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare F-3 till Hälledals skola

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Hälledals är en F-6 skola och belägen mittemellan Kramfors och Härnösand, i vackra Höga Kusten. På skolan går cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 6 med få elever i varje klass. Delar av skolan arbetar åldersintegrerat. På skolområdet finns gymnastik- och simhall, fotbolls,- och skridskoplan och närhet till skog, lekpark och sjö.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter, lösningar och triggas av utmaningar? Får du energi av skolutveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta mot ett gemensamt mål?

Vi söker nu en trygg, kreativ och engagerad klasslärare till lågstadiet, som vill bidra till skolans mål och utveckling för högre måluppfyllelse. Nu får du chansen att tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning vara medskapare till att utforma framtidens arbetsplats och framtidens skola!

Arbetsuppgifter

Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning enskilt och tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning. Uppdraget innefattar åldersintegrerad undervisning för årskurs 2 och 3. Genom pedagogisk dokumentation, kollegialt lärande och ett ständigt eget lärande bidrar du till planering och utvecklingsinsatser på individ-, grupp-, och skolnivå inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar. För dig är det en självklarhet att planera din undervisning utifrån elevers intressen, skiftande behov och förutsättningar och att hos eleverna skapa delaktighet och inflytande över arbetsformer. Du bidrar till att organisera elevernas utbildning till att vara hälsofrämjande, kunskaps-, och språkutvecklande och inkluderande!

Du har höga och positiva förväntningar på dina elever och en god kännedom om elevernas lärandeförmågor. Du vill skapa positiva och tillitsfulla relationer till alla elever och bedriver ett systematiskt värdegrundsarbete som stödjer elevernas personliga utveckling. På det sättet är du medskapare till en god miljö för lärande och utveckling, såväl pedagogiskt som socialt och fysiskt.

Språk-, och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning samt förebyggande och främjande elevhälsoarbete är några av skolans fokusområden.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation med behörighet för F-3. Du är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål. Du utgår från forskning och beprövad erfarenhet i din undervisning. Du bidrar aktivt till verksamhetens mål och är mån om att utföra arbetet med god kvalitet. Du har erfarenhet av, eller vill arbeta åldersintegrerat och att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas. Du har höga och positiva förväntningar på dina elever, är trygg i ditt ledarskap och skapar trygghet och studiero, genom dialog och delaktighet och ett systematiskt värdegrundsarbete. Du organiserar en väl utvecklad och differentierad undervisning inom ramen för ledning, stimulans samt extra anpassningar i samarbete med skolans elevhälsa.

För att lyckas i uppdraget tror vi att du som söker är en person som har ett starkt engagemang i det du företar dig. Du ser ofta lösningar och möjligheter där andra kan se hinder och du delar gärna med dig av din erfarenhet och kunskap för en lärande organisation. Du som söker värdesätter och ser samarbete som en självklar del i arbetet. Du har ambitionen att utvecklas i professionen såväl enskilt såsom i grupp. Du har erfarenhet av och/eller vilja att arbeta med språkutvecklande strukturer så att undervisningen ger eleverna möjligheter att utveckla färdigheter och förmågor. Du räds inte förändring och är strukturerad och självständig i ditt arbetssätt.

Du ser dig själv som en aktiv medskapare till en god arbetsmiljö.

Meriterande är goda kunskap av IT och/eller intresse för digitaliseringens möjligheter.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Lön: Individuell lönesättning

Anställningsvillkor: Tillsvidare, heltid

Tillträde: 7 januari 2021 eller enligt överenskommelse

För att arbeta hos oss krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Brännaskolan söker lärare lågstadiet

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Brännaskolan ligger på norra Brännan på Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fyra fritidsavdelningar, skolan har idag 350 elever. Viktiga ledord för skolan är goda kunskaper, god lärandemiljö, positiva höga förväntningar och framtidstro.

Du ingår i ett arbetslag och är klasslärare på lågstadiet. Du arbetar efter skollagen, läroplanen och kursplan, samt kommunala mål. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt. I rollen som lärare hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.

Kvalifikationer
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd och tålmodig. Du är väl insatt i skolans styrdokument och att arbeta mot läroplanens mål. Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer med elever, erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt samt besitta goda ämneskunskaper. Du ska kunna organisera undervisningen efter elevers individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisning.

Lärarlegitimation är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du kan kommunicera måluppfyllelse med elever och vårdnadshavare. Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet. För att arbeta hos oss krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Lön
Individuell lönesättning

Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidare.
Tillträde augusti 2021.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare 1-3 Hälledals skola

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Hälledals skola är en liten och trevlig F-6 skola, belägen mittemellan Härnösand och kramfors i vackra Höga kusten. Skolan är enparallellig och har ca 100 elever, med få elever i varje klass. Till lågstadiet söker vi en lärare som tilsammans med kollegor i arbetslaget planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån nationella styrdokumenten för grundskolan.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med lärarkollegor, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett tryggt sammanhang som är tillgängligt för eleverna. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande har förmågan att förmedla ett tryggt sammanhang. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att du har ett holistiskt synsätt på elever och elevers förmåga till måluppfyllelse. Tillsammans med dig arbetar all personal på skolan för att anpassa elevernas lärmiljöer utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv för att eleverna ska få så goda förutsättning för lärande som möjligt.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare. Som pedagog är du trygg och kreativ i ditt pedagogiska ledarskap och har förmågan att anpassa metoder och arbetssätt utifrå elevernas intressen, styrkor och behov. Du har höga förväntningar på alla elever du möter, har förmåga att skapa positiva relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor du möter i verksamheten. Du har ett positvt och inkluderande förhållningssätt. Du är ansvarstagande och trivs med såväl självständigt arbete såsom samarbete med andra.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning tom 18 juni 2020

För att arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs ett godkänt utdrag ur polisens balastningsregister.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare i svenska som andraspråk

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.


Vi på Arbetslivsförvaltningen söker nu en engagerad och drivande svenska som andra språkslärare som kan undervisa våra studerande på Komvux.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med elever inom området svenska för invandrare. Tjänsten innebär undervisning i klass i kursen svenska för invandrare (SFI). Beroende på din kompetens kan andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Kvalifikationer
Behörig/legitimerad lärare inom SFI med 30 HP svenska som andraspråk.
Vi ser gärna att du har goda datakunskaper och erfarenhet av flexibelt lärande. Tjänsten/tjänsterna kan innefatta både flex- och klassrumsundervisning på dag och kvällstid, båda med kontinuerligt intag av elever.
Som person är du utåtriktad, kreativ och lösningsorienterad och ser individuella lösningar för elevernas bästa. Du är också flexibel och trivs med att samarbeta.

Anställningsvillkor

Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsten är tidsbegränsad med tillträde den 16/3 eller enligt överenskommelse till och med 14/3 2021.
Tjänsten är heltid.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Grundlärare åk 1-3

Vi söker en behörig, engagerad och yrkesskicklig lärare som brinner för undervisning och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du är en trygg och tydlig person, med god social kompetens som tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Tjänsten tillsätts from ht-20, om erforderliga beslut fattas. Vi gör anställningsintervjuer löpande. För möjlighet till tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Kastellskolan har ett bra ... Visa mer
Vi söker en behörig, engagerad och yrkesskicklig lärare som brinner för undervisning och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du är en trygg och tydlig person, med god social kompetens som tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta.


Tjänsten tillsätts from ht-20, om erforderliga beslut fattas. Vi gör anställningsintervjuer löpande. För möjlighet till tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation.


Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 235 elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi har två avdelningar på förskolan med sammanlagt 30 barn. I dagsläget är vi väl förankrad som en av Härnösands förskolor/skolor. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Visa mindre

Lågstadielärare 50% till Brunne skola.

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Brunneskolan söker lärare till årskurs 1 och 2, 1-2:an.  Då en av våra lärare går ner i arbetstid, finns nu möjligheten att arbeta hos oss. Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. I a... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Brunneskolan söker lärare till årskurs 1 och 2, 1-2:an.  Då en av våra lärare går ner i arbetstid, finns nu möjligheten att arbeta hos oss.

Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. I anslutning till skolan ligger även Stigsjö förskola, som vi har mycket samarbete med. Brunne skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och på mellanstadiet arbetar vi sedan 2014 ämnesinriktat. Det betyder att eleverna möter olika ämneslärare istället för att möta en klasslärare.  


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ska undervisa i åk 1-2. Gruppen är åldersblandad och det finns ytterligare en pedagog i klassen. Du ingår i ett arbetslag för lågstadiet. I arbetslaget samarbetar du med andra för att skapa tillgängliga lärmiljöer och goda förutsättningar för elevers lärande. Detta arbetssätt utgår från ett elevhälsofrämjande perspektiv som vi utvecklar tillsammans sedan förra läsåret.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet upp till åk. 3 eller motsvarande. Vi ser gärna att du har bred behörighet gärna i fler av grundskolans ämnen. Eftersom vi kompletterar varandra på skolan är det en merit med ytterligare fördjupade kunskaper inom något eller några områden, exempelvis, IT eller annat.

Du som söker
Du är en trygg person som delar de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven. Du ska vara en tydlig ledare i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundsyn, samarbetsförmåga och god social kompetens. Som person är du tålmodig och visar lyhördhet och empati för andra. Du har en professionell framtoning och kan skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.

Anställningsvillkor

Tillsvidaretjänst 50%. Individuell lönesättning tillämpas.

Välkommen till den lilla skolan med stora möjligheter!Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lärare i svenska som andraspråk

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar fra... Visa mer
Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.

Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Vi söker lärare i svenska som andraspråk på SFI


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med elever inom området svenska för invandrare. Tjänsten/tjänsterna innebär undervisning i klass i kursen svenska för invandrare (SFI). Beroende på din kompetens kan andra arbetsuppgifter bli aktuella.

Kvalifikationer
Behörig/legitimerad lärare inom SFI med 30 HP svenska som andraspråk.
Vi ser gärna att du har goda datakunskaper och erfarenhet av flexibelt lärande. Tjänsten/tjänsterna kan innefatta både flex- och klassrumsundervisning på dag och kvällstid, båda med kontinuerligt intag av elever.
Som person är du utåtriktad, kreativ och lösningsorienterad och ser individuella lösningar för elevernas bästa. Du är också flexibel och trivs med att samarbeta.

Anställingsvillkor
Heltid allmän visstidsanställning tom 20191231 med möjlighet till förlängning
Deltid allmän visstidsanställning tom 20191231 med möjlighet till förlängning

Tillträde enligt överenskommelse, intervjuer sker löpande
Tjänsterna kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


Individuell lönesättning tillämpasHärnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Hälledals skola söker 2 lärare

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och ... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och motionsslinga, simhall och idrottshall. Skolan har ca 100 elever vilket innebär att det är ca 15 elever i varje klass.

Från och med höstterminen organiseras lågstadiet åldersintegrerat med tvåparallelliga 1-3:or med cirka 20 elever i varje grupp.

Vi söker nu en lärare för undervisning i åk 1-3.

Blivande åk 4 kommer att ha ett tvålärarsystem.

Vi söker nu en lärare som tillsammans med klassläraren planerar, genomför och utvärderar undervisningen.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar utmaningar? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Vill du ha ett uppdrag att stärka och utveckla undervisningen på Hälledals skola, sök till oss!

Arbetsuppgifter
Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, speciallärare, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang som är tillgängligt för eleverna. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Fokusområden för kommande läsår på skolan är kollegialt lärande inom NPF i skolmiljö, utomhuspedagogik och digitalisering.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Personlig lämplighet är avgörande.

Kvalifikationer

Arbetstid/varaktighet
Två tjänster
Tillsvidare från och med 14 augusti eller enligt överenskommelse.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön
Individuell lönesättning


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Hälledals skola söker förstelärare!

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och ... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och motionsslinga, simhall och idrottshall. Skolan har ca 100 elever vilket innebär att det är cirka 15 elever i varje klass.

Från och med höstterminen organiseras lågstadiet åldersintegrerat med tvåparallelliga 1-3:or med cirka 20 elever i varje grupp. Vi söker nu en lärare med tillsvidareanställning för undervisning i åk 1-3 som kommer att ha ett försteläraruppdrag under läsåret 19/20.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar utmaningar? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Vill du ha ett uppdrag att stärka och utveckla undervisningen på Hälledals skola genom att vara förstelärare, sök till oss!

Arbetsuppgifter
Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, speciallärare, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang som är tillgängligt för eleverna. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Fokusområden för kommande läsår på skolan är kollegialt lärande inom NPF i skolmiljö, utomhuspedagogik och digitalisering.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Personlig lämplighet är avgörande.

Kvalifikationer

Arbetstid/varaktighet 
Tillsvidare från och med 14 augusti eller enligt överenskommelse. Uppdrag som förstelärare under läsåret 19/20.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön

Individuell lönesättning

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Hälledals skola söker förstelärare!

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och ... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och motionsslinga, simhall och idrottshall. Skolan har ca 100 elever vilket innebär att det är cirka 15 elever i varje klass.

Från och med höstterminen organiseras lågstadiet åldersintegrerat med tvåparallelliga 1-3:or med cirka 20 elever i varje grupp. Vi söker nu en lärare med tillsvidareanställning för undervisning i åk 1-3 som kommer att ha ett försteläraruppdrag under läsåret 19/20.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar utmaningar? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Vill du ha ett uppdrag att stärka och utveckla undervisningen på Hälledals skola genom att vara förstelärare, sök till oss!

Arbetsuppgifter
Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, speciallärare, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang som är tillgängligt för eleverna. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Fokusområden för kommande läsår på skolan är kollegialt lärande inom NPF i skolmiljö, utomhuspedagogik och digitalisering.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Personlig lämplighet är avgörande.

Kvalifikationer

Arbetstid/varaktighet 
Tillsvidare från och med 14 augusti eller enligt överenskommelse. Uppdrag som förstelärare under läsåret 19/20.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön

Individuell lönesättning

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Älandsbro skola söker klasslärare 1 - 3

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Älandsbro skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i en fin miljö med naturen som granne. Skolan har verksamhet för förskoleklass upp till åk 6 och är enparallelig, skolan har ca 190 elever och har även två fritidsavdelningar. Skolan ä... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.


Älandsbro skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i en fin miljö med naturen som granne. Skolan har verksamhet för förskoleklass upp till åk 6 och är enparallelig, skolan har ca 190 elever och har även två fritidsavdelningar. Skolan är inne i ett stort utvecklingsarbete med inkluderande lärmiljöer och ett prioriterat värdegrundsarbete.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Sök till oss!

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare F-3 eller 1-3 för undervisning som klasslärare på lågstadiet för årskurs 2 och som vill bidra med din kompetens och erfarenhet till skolans utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, tillgängligt för elever i stor eller liten utsträckning beroende på individers eller gruppers skiftande behov. Kunskaper kring NPF är meriterande. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du har stor kompetens och erfarenhet i att ge elever de extra anpassningar som krävs för att lyckas. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Personlig lämplighet är avgörande.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidareanställning med tillsättning 15 augusti.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön
Individuell lönesättning

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Hälledals skola söker 2 lärare

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och ... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Hälledals skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i vackra Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På kvällar och helger fungerar hela skolområdet som ett nav i lokalsamhället med skog och motionsslinga, simhall och idrottshall. Skolan har ca 100 elever vilket innebär att det är ca 15 elever i varje klass.

Från och med höstterminen organiseras lågstadiet åldersintegrerat med tvåparallelliga 1-3:or med cirka 20 elever i varje grupp.

Vi söker nu en lärare för undervisning i åk 1-3.

Blivande åk 4 kommer att ha ett tvålärarsystem.

Vi söker nu en lärare som tillsammans med klassläraren planerar, genomför och utvärderar undervisningen.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar utmaningar? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Vill du ha ett uppdrag att stärka och utveckla undervisningen på Hälledals skola, sök till oss!

Arbetsuppgifter
Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, speciallärare, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang som är tillgängligt för eleverna. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Fokusområden för kommande läsår på skolan är kollegialt lärande inom NPF i skolmiljö, utomhuspedagogik och digitalisering.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Personlig lämplighet är avgörande.

Kvalifikationer

Arbetstid/varaktighet
Två tjänster
Tillsvidare från och med 14 augusti eller enligt överenskommelse.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön
Individuell lönesättning


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola F - 3 söker en lärare

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Bondsjöhöjdens skola söker en lärare inför höstterminen 2019  Bondsjöhöjden skola är en liten välfungerande två- och treparallellig F-3-skola med ca 230 elever. Förutom grundskola 1-3 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelninga... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Bondsjöhöjdens skola söker en lärare inför höstterminen 2019 
Bondsjöhöjden skola är en liten välfungerande två- och treparallellig F-3-skola med ca 230 elever. Förutom grundskola 1-3 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar.
Skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från skolan. 

Vi söker en ny kollega som kan ta över ansvaret som antingen klass- eller resurslärare från och med kommande läsår. Vilken tjänst som blir aktuell beror på både dig som sökande och vår tjänstefördelning.

I rollen som lärare hos oss på Bondsjöhöjdens skola ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten i grundskolan,
Utifrån läroplanen och övriga styrdokument skapar du en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling.  
En viktig del i ditt uppdrag är arbetet med skolans gemensamma kvalitetsarbete och som lärare kommer du att delta i ett utvecklingsarbete där kollegialt lärande inom bl.a. språkutvecklande arbetssätt, inkluderande lärmiljöer och digitalisering står i fokus.
Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.

Du vill utveckla skolans uppdrag, mål och arbetsmetoder tillsammans med kollegor i arbetslaget för att elevers inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är duktig på kommunikation och samspel med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats och ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du använder dig av digitala verktyg som är en självklarhet i undervisningen och ser dess möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas och ditt ledarskap präglas av tron att alla barn kan och vill utvecklas.
Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (pedagogisk, social och fysisk).
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor.
Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Din arbetsinsats grundas utifrån ett stort engagemang där du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola. Du är väl förtrogen med Lgr 11 och har kunskap om svenska som andraspråk och andraspråksinlärning.
Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet 


Lön
Individuell lönesättning

Arbetstid/varaktighet
Heltid. Tillsvidareanställning.
Tillträde 2019-08-12 eller enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag
2019-04-21

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansöka!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Älandsbro skola söker klasslärare

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Älandsbro skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i en fin miljö med naturen som granne. Skolan har verksamhet för förskoleklass upp till åk 6 och är enparallelig, skolan har ca 190 elever och har även två fritidsavdelningar. Skolan är... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Älandsbro skola är en mycket trevlig F-6 skola som ligger i en fin miljö med naturen som granne. Skolan har verksamhet för förskoleklass upp till åk 6 och är enparallelig, skolan har ca 190 elever och har även två fritidsavdelningar. Skolan är inne i ett stort utvecklingsarbete med inkluderande lärmiljöer och ett prioriterat värdegrundsarbete.

Är du en driven pedagog som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv och har stora förväntningar på dina elever? Sök till oss!

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare F-3 eller 1-3 för undervisning som klasslärare på lågstadiet och som vill bidra med din kompetens och erfarenhet till skolans utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och föräldrar men även att du kan arbeta självständigt. Tillsammans med lärarkollegor, fritidspedagoger, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, tillgängligt för elever i stor eller liten utsträckning beroende på individers eller gruppers skiftande behov. Kunskaper kring NPF är meriterande. Du är en trygg och tydlig person som genom lågaffektivt bemötande och elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du har stor kompetens och erfarenhet i att ge elever de extra anpassningar som krävs för att lyckas. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse.

Personlig lämplighet är avgörande.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidare med tillsättning 15 augusti.

Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.

Lön
Individuell lönesättning


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Klasslärare till Solenskolan F - 6

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Barn och elevers lärande är viktigt för Härnösands kommun. Vi strävar efter skolor och förskolor med hög kvalitet där barnet och eleven är i centrum. Nu söker vi klasslärare till Solenskolan. Solenskolan är en F-6-skola med 370 elever och 60 ... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.

Barn och elevers lärande är viktigt för Härnösands kommun. Vi strävar efter skolor och förskolor med hög kvalitet där barnet och eleven är i centrum. Nu söker vi klasslärare till Solenskolan.

Solenskolan är en F-6-skola med 370 elever och 60 personal och är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi flera fritidsavdelningar.

Skolan kan sägas vara mångkulturell med tanke på att nästan hälften av våra elever är utlandsfödda. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Utomhuspedagogik är en naturlig del i vår dagliga verksamhet där närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas flitigt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Vår vardag ska präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vårt hälsofrämjande arbete genomsyrar vardagen där vi ser en stark koppling mellan god hälsa och lärande. Vi skapar gemensamma målbilder och jobbar ämnesinriktat och ämnesövergripande där den gemensamma kompetensen tas tillvara på ett optimalt sätt, vilket främjar eleverna. Fokus ligger på att jobba med värdegrundsfrågor och trygghet och på skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam och ett aktivt trygghetsteam. Den digitala kompetensen utvecklar vi genom kollegialt lärande och gemensamma workshops. Hos oss ingår ni i årskursarbetslag med schemalagda möten som ger förutsättning till samarbete och verksamhetsutveckling.

Solenskolan är Övningsskola kopplad mot Mittuniversitetet vilket innebär att all personal har genomgått utbildning som har lyft de kvaliteter som verksamheten har och stärkt den didaktiska kompetensen hos all undervisande personal. Vår skola tar emot studenter som går en pedagogisk utbildning under deras utbildningstid och vi har en stor andel handledare.

Du som söker

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning mot tydliga kunskapsmål samt att förstärka elevernas lust att lära.

Vi söker dig som är legitimerad lärare och brinner för att arbeta med barn och ungdomar, deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov då det ingår mentorskap i uppdraget. Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor, föräldrar samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

 Vi söker dig som är behörig lärare för F-6.

Arbetstid/varaktighet

Två tjänster

Heltid, tillsvidareanställning med tillträde senast augusti 2019.

I enligt med lagen om legitimationskrav kan inte lärare som saknar legitimation erhålla tillsvidareanställning. Utöver det finns möjlighet att erbjuda tidsbegränsad anställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning.

Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre

Lågstadielärare

Vi söker en engagerad lärare som brinner för undervisning och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du är en trygg och tydlig person, med god social kompetens, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 225 elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi har tv... Visa mer
Vi söker en engagerad lärare som brinner för undervisning och som vill vara med och utveckla vår fina skola ytterligare. Du är en trygg och tydlig person, med god social kompetens, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta.

Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 225 elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2002-2003, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi har två avdelningar på förskolan med sammanlagt 30 barn. I dagsläget är vi väl förankrad som en av Härnösands förskolor/skolor. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola F - 3 söker en lärare

Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand. Bondsjöhöjdens skola söker en lärare inför höstterminen 2019  Bondsjöhöjden skola är en liten välfungerande två- och treparallellig F-3-skola med ca 230 elever. Förutom grundskola 1-3 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelning... Visa mer
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.


Bondsjöhöjdens skola söker en lärare inför höstterminen 2019 
Bondsjöhöjden skola är en liten välfungerande två- och treparallellig F-3-skola med ca 230 elever. Förutom grundskola 1-3 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar.
Skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från skolan. 

I rollen som lärare hos oss på Bondsjöhöjdens skola ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten i grundskolan,
Utifrån läroplanen och övriga styrdokument skapar du en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling.  
En viktig del i ditt uppdrag är arbetet med skolans gemensamma kvalitetsarbete och som lärare kommer du att delta i ett utvecklingsarbete där kollegialt lärande inom bl.a. språkutvecklande arbetssätt, inkluderande lärmiljöer och digitalisering står i fokus.
Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.

Du vill utveckla skolans uppdrag, mål och arbetsmetoder tillsammans med kollegor i arbetslaget för att elevers inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är duktig på kommunikation och samspel med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats och ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du använder dig av digitala verktyg som är en självklarhet i undervisningen och ser dess möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas och ditt ledarskap präglas av tron att alla barn kan och vill utvecklas.
Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (pedagogisk, social och fysisk).
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor.
Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Din arbetsinsats grundas utifrån ett stort engagemang där du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola. Du är väl förtrogen med Lgr 11 och har kunskap om svenska som andraspråk och andraspråksinlärning.
Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet Lön
Individuell lönesättning

Arbetstid/varaktighet
Heltid. Tillsvidareanställning.
Tillträde 2019-08-12 eller enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag
2019-04-10

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Visa mindre