Lediga jobb Härnösands kommun i Härnösand

Se alla lediga jobb från Härnösands kommun i Härnösand. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Härnösand som finns inom det yrket.

Stödpedagog till Funktionsstöd: Lss och socialpsykiatri

Ansök    Maj 24    Härnösands kommun    Stödpedagog
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten

Socialförvaltningen i Härnösand arbetar för allas rätt att fungera utifrån sina förutsättningar. Genom stöd, service och omvårdnad möjliggör vi tillsammans att Härnösandsbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning kan leva ett självständigt och gott liv.
I daglig verksamhet är vår målsättning är att bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter för deltagarna. Stöd och service som ges grundas på respekt för individens självbestämmande och integritet och ska stärka tilltron till den egna förmågan.

VÅRA VERKSAMHETER
I Härnösands kommun finns dagliga verksamheter för olika behov
och förutsättningar;
- Verksamheter där vi arbetar med tydliggörande struktur och erbjuder enklare aktiviteter, sinnesupplevelser, trygghet och samvaro.
- Verksamheter med arbetsliknande uppgifter där deltagaren tränar
förmågor och färdigheter t.ex. café, demontering, serviceuppdrag,
drama eller skapande konst/hantverk.

-Daglig verksamhet kan även ge stöd till den som vill och har förutsättningar
att träna för att i framtiden kunna arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden och därför samarbetar vi med arbetsgivare inom olika branscher, sk "Företagsplatser", där våra detagare får prova på sysselsättningsplats i ordinarie verksamhet.

Arbetsuppgifter 

Stödpedagogen ska med sin fördjupade kunskap kunna vara en resurs, i det dagliga arbetet, utifrån sin specifika kompetens. Stödpedagogen ska även kunna vara ett stöd i arbetet med kvalitet och helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning.
Målet är goda levnadsvillkor för den enskilde i form av delaktighet och självständighet. Stödpedagogen är en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov. Utifrån sin kompetens samverka med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.

Arbetsuppgifterna är uppdragsbaserade och sker i ett nära samarbete med enhetschefer, rehabiliteringskonsulenter och stödassistenter i daglig verksamhet.
Uppdragen kan gälla att
- planera för nya uppdrag genom att inventera individens förmågor och önskemål.
- vid förändrade behov hos individen se över anpassningar eller eventuella byten av daglig verksamhet/företagsplats.
- vara uppdaterad kring alla dagliga verksamheter samt känna till förutsättningar för daglig verksamhet att möta upp krav och önskemål utifrån respektive uppdrag och på så sätt matcha verksamhet mot uppdrag.
- matcha företagsplatser mot uppdrag och ge stöd i introduktion samt följa upp placeringar i företagsplats. Vid behov ge arbetsgivaren stöd kring individuella anpassningar.

Uppdragen kan även gälla att
- stödja, inspirera och handleda arbetsgrupper att planera, anpassa samt tillämpa kognitiva stöd och metodstöd utifrån individens behov.
- ge stöd till arbetsgrupper kring utformande av genomförandeplaner som instrument för att arbeta med mål, delmål och måluppfyllelse.
- stödja arbetsgrupper att införa, följa upp och utvärdera metoder, rutiner samt dokumentation.

Kvalifikationer

- Eftergymnasial utbildning med minst 200 YH-poäng med inriktning stödpedagog alternativt minst 60 högskolepoäng med tydlig inriktning mot psykiska/kognitiva funktionsnedsättningar eller motsvarande som rekommnderas av SKR.

- Du har kunskap och dokumenterad erfarenhet att under minst två år ha arbetat med personer med utvecklingsstörning, autism och andra funktionsnedsättningar.

- Arbetet kräver goda datakunskaper.
- God förmåga att domumentera utifrån riktlinjer i social dokumentation.

Arbetet kräver B-körkort.

Det är meriterande om du har:

- Tidigare har arbetat inom daglig verksamhet och mött deltagare med funktionsnedsättningar på olika nivåer

- Arbetat med handledning i konkreta situationer kring personer med funktionsvariationer

- Erfarenhet av arbete utifrån MI och IBIC

- Utbildning inom ledarskap och erfarenhet av att leda andra.

- Kunskap och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsvariationer/samsjukslighet.

- Mött utmanande beteendenden och har både planerat och arbetat praktiskt med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, kognitivt stöd och AKK.

- Teckenspråk


För att lyckas i rollen som stödpedagog så tror vi att du är trygg och stabil som person. Du är självgående och har en förmåga att driva dina processer vidare. Du samarbetar väl med andra och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser vi att du är empatisk av naturen, och har en förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i det mesta. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Övrig information


Omfattning:Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Startdatum: snarast eller enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande. 
Udrag ur belastningsregistret kommer att begäras om du blir aktuell för tjänsten. 

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till Funktionsstöd: LSS & Socialpsykiatri

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om verksamheten
Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri är en utförarenhet som verkställer insatser på uppdrag från biståndsenheten. Övergripande mål
för verksamheten är att personer med funktionsnedsättning kan uppnå delaktighet, jämlikhet och gemenskap samt leva så likt andra som
möjligt. Vi är inne i en utvecklingsfas där vi bland annat kommer att starta nya verksamheter och har nu möjlighet att välkomna ny
kollega till vår ledningsgrupp inom Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri.

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef inom boende LSS har du som enhetschef det övergripande ansvaret för kvalitetsfrågor, utveckling, personal, budget och arbetsmiljö i din enhet. Boendena i enheten är riktade till personer med intellektuella, psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du är ansvarig för att enheterna är attraktiva arbetsplatser, där du motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Vi tror på ett närvarande ledarskap!
Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du hög kvalitet i det individuella stöd som ges. Som enhetschef blir du del av funktionsstöds ledningsgrupp om 10 enhetschefer som svarar upp mot verksamhetschefen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra och har förmågan att kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi tror att det faller sig naturligt för dig att vara självgående och att du tar eget ansvar för dina uppgifter. Du har lätt för att kunna fatta beslut, även under tidspress. Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Krav
- Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

- Tidigare chefserfarenhet med verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. (VEPA-ansvar)

- Körkort B.

- Datorvana.

- Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom motsvarande område, företrädesvis funktionsstödsområdet.

- Kunskaper inom socialrätt.

- Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.

- Erfarenhet av att arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning.

- Chefserfarenhet inom offentlig sektor, företrädesvis från kommun eller region.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Vi söker en enhetschef i dagsläget, men det kan bli aktuellt med två stycken. 

Intervjuer kommer ske löpande.

Heltid. Tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.

Individuell lönesättning.

Den som erbjuds arbete inom funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri måste uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan anställningsavtal ingås.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare förskoleklass

Nytt
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Brännaskolan ligger på norra Brännan på Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fyra fritidsavdelningar, skolan har idag ca 340 elever. Skolans ledord som genomsyrar verksamheten är kunskap, trygghet och glädje.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en semestertjänst där du ingår i ett arbetslag och arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet. Du arbetar efter skollagen, läroplanen samt kommunala mål. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt. I rollen som lärare hos oss så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro.

Kvalifikationer
Lärarexamen med lärarlegitimation med behörighet för undervisning på lågstadiet.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål
Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning
God kunskap av digitala verktyg
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas
God kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd för elever.

Personliga egenskaper 
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla elever kan lyckas. Du kan kommunicera måluppfyllelse med elever och vårdnadshavare. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du ska vara en tydlig ledare i klassrummet som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer med eleverna. Du ser lagarbete och kollegialt arbete som den naturliga starten i arbetet. Du ska kunna organisera undervisningen efter elevernas individuella behov och vara väl förtrogen med digitala verktyg inom undervisning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  

Lön
Individuell lönesättning

Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidare.
Tillträde juni 2024

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

För att arbeta hos oss krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Varmt välkommen med din ansökan!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Två bygglovshandläggare till Härnösands kommun

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.

Om tjänsten

Det händer mycket inom många områden i Härnösands kommun just nu! En positiv utveckling där både näringsliv, stat och kommun aktivt bidrar till samhällsbyggandet gör att vi inom samhällsförvaltningen behöver fler fantastiska kollegor!  

Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Vi jobbar tillsammans med varandra och kommunens övriga förvaltningar för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.

Du kommer att tillhöra plan- och byggavdelningen som idag består av rutinerade, engagerade och drivande medarbetare i sina frågor. Avdelningen ansvarar bland annat för framtagande av detaljplaner, handläggning av bygglov och anmälningsärenden, tillsyn enligt PBL, kart mät och GIS samt bostadsanpassningsbidrag. Vi är en positiv och dynamisk grupp med både juniora- och seniora handläggare. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas både i sin profession och som person.

Vi söker dig som har ett intresse för samhällsutveckling och vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen av Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter

I handläggningen av tillsynsärenden ingår utredning, kommunicering och beslutsfattande. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden för Samhällsnämnden. Du är också delaktig i att skriva fram yttranden till domstol vid en överklagandeprocess.

I lov- och anmälningsärenden arbetar du genom hela bygglovsprocessen från start av ärendet till slutbesked. I dessa arbetsuppgifter ingår rådgivning, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Du samverkar även med andra delar av den kommunala organisationen för att bidra med kompetens rörande plan och byggavdelningens verksamhetsområde.

Tempot är högt, kreativt och positivt. Utifrån tydliga ramar får du ta ett stort eget ansvar i planering och handläggning av ärenden. Tillsammans i arbetsgruppen utvecklar och anpassar vi vårt arbetssätt och våra metoder för att förbättra handläggningen och servicen. Du kommer att arbeta självständigt med handläggning men ett stort stöd finns alltid inom gruppen och frågor, stora som små, diskuteras i våra möten. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, där du sätter upp och håller tidsramar, är viktig i vår organisation. Du har lätt att kommunicera med tydlighet och besitter en god samarbetsförmåga. Utöver sakfrågorna så deltar du även i avdelningens-, förvaltningens- och kommunens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Du är utbildad byggnadsingenjör, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du bör ha goda kunskaper inom PBL, PBF och BBR därutöver får du gärna ha relevant erfarenhet från privat sektor. Meriterande är om du har några års erfarenhet från arbete som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller tillsynshandläggare.

Som person är du noggrann och strukturerad. Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad, lyhörd, smidig och flexibel samtidigt som du är tydlig. Du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska. Du är också bra på att planera, organisera och strukturera ditt arbete på ett, för situationen, effektivt sätt.

Då du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor och dessutom ha mycket kontakt med allmänhet och verksamhetsutövare, kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Körkort B är ett krav.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan tillsättas omgående.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!

Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet och naturen och vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på fritidsanläggningen. Välkommen till Härnösand! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Kontaktperson

Thomas Jenssen                                        

Förvaltningschef Samhällsförvaltningen

070 – 340 1509

[email protected]

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Socialsekreterare, vikariat 1 okt 2024 till 31 augusti 2025

Ansök    Maj 22    Härnösands kommun    Socialsekreterare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom Ekonomi och Vuxenenheten handläggs ansökningar om ekonomiskt bistånd samt vuxnas behov av stöd när det gäller skadligt bruk och beroende, våld i nära relation samt budget och skuldrådgivning. Vi arbetar traditionellt med självförsörjning i fokus och rättsäker handläggning. Vi arbetar med ständiga förbättringar där du som medarbetare får delta aktivt. Du kommer att arbeta med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd både gällande nybesök och löpande ärenden. Vårt mål är att stödja människor till egen försörjning och vi tror att varje individ har inneboende resurser att utifrån sin förmåga ta ett eget ansvar.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd både gällande nybesök och löpande ärenden. Vårt mål är att stödja människor till egen försörjning och vi tror att varje individ har inneboende resurser att utifrån sin förmåga ta ett eget ansvar. I ditt arbete har du ett nära samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, vårdcentraler, försäkringskassan och öppenpsykiatrin. I tjänsten ingår även att vid behov göra hembesök samt social beredskap en helg var tredje månad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning och tidigare erfarenhet av arbete med försörjningsstöd.

För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och att du har en god människosyn där allas lika värde är viktigt. Det är också viktigt att du kan lyssna är empatisk och engagagerad men också kan sätta gränser. Vi hoppas att du styrs av en inre motivation samt att du kan härberga frustration och hantera konflikter.

Vi önskar helst att du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare samt erfarenhet av E-tjänst införande. Vi söker dig som är transparent och kan dela med dig av önskemål och behov samt kan ta vara på andras styrkor.

Övrig information
Tjänsten är ett vikariat, mellan perioden 1 oktober 2024 - 31 augusti 2025. Heltid.
Individuell lönesättning tillämpas.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så du är välkommen med att skicka in din ansökan redan idag.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till Hälso- och sjukvården Härnösand, Vikariat

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Vi söker Leg. Sjuksköterskor för vikariat i Härnösands kommun!Arbetsuppgifter Sjuksköterska
Arbetet som sjuksköterska innebär ansvar för Hälso- och sjukvård inom hemsjukvård och särskilt boende. Ditt arbete är självständigt och kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut och göra medicinska bedömningar samt planera för den enskildes vård och behandling. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, utbildning och instruktion till omvårdnadspersonal. Du ska även i viss mån medverka vid teamträffar, vårdplanering/SIP.

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation är ett krav samt körkort för bil. Specialistutbildning inom vård av äldre, distriktssköterska eller annan jämförbar specialistutbildning är meriterande likaså arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du är trygg, modig, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta. Som vikarie erbjuds du en introduktion anpassad för dig.

Arbetstid/Varaktighet
Vikariat heltid, med slutdatum i augusti. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så välkommen in med din ansökan redan idag!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare

Ansök    Maj 21    Härnösands kommun    Socionom
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Verksamhet
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till Barn- och familjenheten. Enheten ansvarar för målgruppen barn/unga och deras familjer 0-18 år. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Medarbetarna på resursteamet arbetar förebyggande och uppsökande men de är också utförare av öppna insatser som beviljats av socialsekreterare. Receptionister, handläggare och administrativ personal ingår också i enheten. Administratörernas främsta uppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Främjande och förebyggande arbete samt tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Verksamheten utvecklas ständigt och vi står inför nya utmaningar som gör att verksamheten stärker upp med en verksamhetsutvecklare. Nya socialtjänstlagen träder i kraft juli 2025 och det ställer nya krav på verksamheten. Lagförslaget bygger på fyra viktiga områden som skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. De fyra områdena är förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser till enskilda utan föregående behovsprövning. 

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss som verksamhetsutvecklare inom enheten. Du kommer att arbeta tillsammans med ett 40-tal engagerade och kompetenta medarbetare. Vi söker dig som är trygg, positiv, kreativ och engagerad.

Arbetsuppgifter
Tillsammans inom verksamheten, genom samverkan, utifrån medborgarnas behov, omvärldsbevakning och rådande lagstiftning identifierar vi behov och utvecklingsområden. Vi utvecklar ständigt vårt arbete. Rättssäker myndighetsutövning, hög kvalité på vårt arbete och de insatser vi erbjuder medborgarna är viktigt för oss.
Din främsta arbetsuppgift är att, i nära samarbete med ledningsgruppen och på uppdrag av enhetschef, arbeta med utvecklingsfrågor inom enheten. Arbetsuppgifterna innebär bland annat stöd i redan pågående utvecklingsarbeten, stöd i nya uppdrag utifrån behov och med anledning av nya socialtjänstlagen.
Revidera nuvarande rutiner och processer, utveckla nya rutiner och processer samt uppföljningar ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer också hålla i och genomföra barns brukarmedverkan enligt Västernorrlandsmodellen och andra brukarundersökningar inom enheten. 

Hybridarbete erbjuds i viss omfattning efter överenskommelse med chef. Förtroendearbetstid tillämpas och är en individuell överenskommelse mellan chef och arbetstagare. Flexibel arbetstid/flextid kan också erbjudas. 

Kvalifikationer
- Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning
- Du ska kunna uttala dig väl i tal och skrift på svenska. 

Meriterande
- Erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänstens barn- och familj.
- Erfarenhet av handläggning- och dokumentation, gärna enligt BBIC.
- Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem samt övrig datorvana.
- Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, flexibel och lojal. Du behöver också ha en strategisk förmåga. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person har du lätt för att samarbeta.

Övrig information
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde efter överenskommelse men så snart som möjligt.
Körkort krävs.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Chefsstöd

Ansök    Maj 21    Härnösands kommun    Chefssekreterare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Verksamhet
Barn- och familjeenheten utvecklas ständigt och nu söker vi efter dig som vill arbeta tillsammans med oss i din roll som chefsstöd, som är en central funktion inom enheten. Du kommer att arbeta tillsammans med ett 40-tal engagerade och kompetenta medarbetare. Vi söker dig som är trygg, positiv, kreativ och engagerad.

Enheten ansvarar för målgruppen barn/unga 0-18 år och deras familjer. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Medarbetarna på resursteamet arbetar förebyggande och uppsökande men de är också utförare av öppna insatser som beviljats av socialsekreterare. Receptionister, handläggare och administrativ personal ingår också i enheten. Administratörernas främsta uppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Främjande och förebyggande arbete samt tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Arbetsuppgifter
Som chefsstöd kommer din främsta arbetsuppgift vara att stödja och avlasta ledningsgruppen inom enheten och framförallt enhetschefen. Du kommer arbeta med administrativa arbetsuppgifter på uppdrag av och i nära samarbete med enhetschefen. Arbetsuppgifterna innebär bland annat rekrytering- och bemanningsfrågor, planering av verksamhet, introduktion av nya medarbetare tillsammans med ledningsgruppen, dokumentation i olika former, revidering och upprättande av rutiner, uppföljningar och insamling av underlag, uppdatering av hemsidan och insidan, lokalfrågor och mycket annat.

Hybridarbete erbjuds i viss omfattning efter överenskommelse med chef. Förtroendearbetstid tillämpas och är en individuell överenskommelse mellan chef och arbetstagare. Flexibel arbetstid/flextid kan också erbjudas. 

Kvalifikationer
- Socialadministratör eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning.
- Du ska kunna uttala dig väl i tal och skrift på svenska. 
- Körkort krävs.

Meriterande
- Erfarenhet av att arbetat inom socialtjänstens barn- och familj som stödfunktion och med administrativa arbetsuppgifter.
- God datorvana och erfarenhet av att hantera olika verksamhetsystem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetssystemet
Lifecare IFO.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kräver att du kan arbeta på uppdrag samtidigt som du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, flexibel och lojal. Som person har du lätt för att samarbeta.

Övrig information
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde efter överenskommelse men så snart som möjligt.

Lön
Individuell lönesättning

Fackliga representanter:
Härnösands kommuns växel 0611-34 80 00

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikarierande lärare Häggdånger byskola

Ansök    Maj 17    Härnösands kommun    Grundlärare, 4-6
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar samt gillar att jobba med att forma åldersintegrerad undervisning utifrån skolans och elevernas behov? Inför höstterminen 2024 söker vi en lärare i åk 4–6 på Häggdånger byskola.

Häggdånger byskola är en F-6 skola som ligger cirka en mil söder om Härnösand med cirka 40 elever. Personalen utgör ett gemensamt arbetslag och samverkan sker även med förskolan som finns i byggnaden. Skolan är liten och varm och har naturen som granne. Det lilla sammanhanget och närheten till naturen och skogen ger goda möjligheter att påverka den pedagogiska miljön. Det finns ett stort engagemang för skolan i bygden. Skolledning, lokala elevhälsan samt vissa ämneslärare är gemensamma med Solenskolan dit de äldre eleverna även reser vissa dagar för undervisning.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i F-6. Du har goda ämneskunskaper samt tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har god kunskap om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner där du möter elever i ett åldersintegrerat sammanhang. 

Det är meriterande om du är van att arbeta med åldersintegrerad undervisning samt har vana att arbeta både självständigt i god samplanering med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens. Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning och läroplan.

Tjänstens omfattning och lön
Heltid med individuell lönesättning

Övrig information
Vikariat under höstterminen med möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För arbete inom skolan krävs alltid ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarier till Härnösands kommun

Ansök    Maj 17    Härnösands kommun    Vårdbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Nu söker vi vikarierande undersköterskor/omvårdnadspersonal till äldreomsorgen och stödpersonal/assistenter till Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri i Härnösands kommun. Möjlighet kan finnas att fortsätta efter sommaren. 

Vi söker dig med ett stort hjärta för människor, som vill göra stor skillnad genom att arbeta hos oss inom äldreomsorgen eller inom Funktionsstöd (LSS och socialpsykiatri) i Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter - Äldreomsorgen, hemtjänsten eller särskilt boende:
Som undersköterska/omvårdnadspersonal hos oss kommer du ha ett varierat arbete där du stödjer äldre personer i deras vardag. Du skapar meningsfulla dagar utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet innebär omvårdnadsarbete i den enskildes hem eller på särskilt boende för äldre. Det kan handla om delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetet ingår att dokumentera i vårt journalsystem.

I hemtjänsten finns sex verksamheter ordnade i geografiska områden samt en nattpatrull som du kan arbeta inom. Inom verksamhetsområdet särskilt boende finns sex äldreboenden och ett korttidsboende som du kan arbeta inom.

Arbetsuppgifter - Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri
Som stödpersonal/assistent hos oss kommer du att stödja verksamhetens brukare utifrån deras behov, förutsättningar och egna önskemål. Samverkan med anhöriga och andra vårdgivare ingår i arbetet samt att dokumentera i vårt journalsystem. I vissa fall förekommer enklare hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det finns boenden över hela centrala Härnösand och här bor brukare i alla åldrar och med olika funktionshinder. Vissa personer bor i gruppbostad, servicebostad eller i sina egna lägenheter.

Den som erbjuds arbete inom funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal ingås.

Kvalifikationer
För att arbeta som timvikarie hos oss behöver du behärska svenska språket i tal och skrift (SFI D). Det är viktigt eftersom du kommer att kommunicera med brukare och anhöriga, samt för att kunna dokumentera och förstå instruktioner. Du kan hantera en dator och mobiltelefon som arbetsredskap. Ett krav är också att du har ett giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige.

Utbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritid med inriktning socialt arbete är meriterande samt tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Körkort är meriterande och för arbete inom hemtjänsten ska du kunna cykla. Några verksamheter har behov av teckenspråkskunnig personal vilket också är önskvärt.

Som person är du empatisk och har stort intresse för människor. Det är viktigt att du har ett bra bemötande gentemot andra och ett positivt synsätt. Du har god samarbetsförmåga och även förmåga att arbeta självständigt.

När vi rekryterar tittar vi i första hand på utbildning och erfarenhet men lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetar du redan som vikarie i någon av våra verksamheter men vill ha fler arbetsplatser eller arbeta inom fler områden? Då kan du skicka in en ansökan till denna annons.

Övrig information
Individuell lönesättning.

Semestervikariat med schema eller extra personal för bemanning vid korttidsfrånvaro. Omfattningen kan variera med tillträde enligt överenskommelse. Semesterperioden sträcker sig från juni till augusti och vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden.

För att bli erbjuden ett sommarschema är det en förutsättning att du kan arbeta alla arbetspassen som är förlagda på schemat. Schemalagda arbetstider under dag, kväll och helg, i vissa fall förekommer nattarbete.

Våra verksamheter finns i hela Härnösands kommun, i både centrum och ytterområden.

Tillträde enligt överenskommelse.

Rekryteringsprocess
Urval sker löpande. Välkommen in med din ansökan redan idag. Kolla din e-post så att du inte missar en inbjudan till intervju. Det kan dröja innan du får besked.

Fackliga representanter nås via växel, 0611-34 80 00


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare F-6 Solenskolan

Ansök    Maj 17    Härnösands kommun    Grundlärare, 4-6
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar samt gillar att jobba med utveckling utifrån skolans och elevernas behov? Inför höstterminen 2024 söker vi nu en lärare med inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen samt specialpedagogisk kompetens.


Solenskolan är en F-6-skola med ca 300 elever och 40 personal som är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi tre fritidsavdelningar. Skolan är organiserad i årskursarbetslag där tid för gemensam planering är prioriterad. Skolan kan även sägas vara mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Praktiska och estetiska aktiviteter är en prioriterad och naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Det är naturligt att arbeta nära sina kollegor med gemensamma planeringar och strukturer för eleverna i årskursarbetslaget. I rollen som lärare hos oss så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro. Att lära tillsammans i gemensam fortbildning med utgångspunkt i elevernas behov är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. 

Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av våra verksamheter och vi jobbar aktivt på olika plan för att skapa ett gott gemensamt klimat. God relationell kompetens är en styrka som vi värdesätter. 

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i F-6. Du har goda ämneskunskaper samt tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har god kunskap om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner där du möter elever med olika förutsättningar, som till exempel flerspråkighet eller funktionsvariationer. Du har utbildning och kompetens med specialpedagogisk inriktning. Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning och läroplan. Det finns möjlighet att bli en aktiv del av skolans utvecklingsgrupp genom karriärtjänst och/eller möjlighet att driva forskningsprojekt.

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, har vana att arbeta ämnesinriktat i god samplanering med kollegor, har specialpedagogisk kompetens samt tidigare drivit utvecklingsarbete med kollegialt lärande.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt kan förmedla en positiv känsla i alla sammanhang och inspirera till utveckling. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens. 

Anställningsform och lön
Tjänsten omfattar 100% tillsvidare med individuell lönesättning.

Övrig information
Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För arbete inom skolan krävs alltid ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Förskollärare till förskolan Ankaret

Ansök    Maj 12    Härnösands kommun    Förskollärare
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än s... Visa mer
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad förskollärare till Härnösands kommun med placering på förskolan Ankaret.

Ankarets förskola ligger integrerad med Ängecenters plusboende i våra egna lokaler. Vår vision är att samverka med de äldre på boendet och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke genom att utbyta erfarenheter över generationsgränserna. Vi tror på att vi lär av och med varandra och på det sättet berikar den enskilde individens tillvaro, hälsa och förståelse.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med övrig personal på förskolan för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med målen i förskolans läroplan samt kommunens mål. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. Planera, erbjuda och aktivt delta i rörelseaktivitet tillsammans med barnen i olika naturmiljöer. Du samtalar med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt.

Pedagogisk dokumentation är vårt redskap för att utveckla verksamheten och skapa en god kvalitet. Vi arbetar för att främja barns utveckling och lärande. Vi främjar aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vi ser vikten av förståelse för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Du arbetar för att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Barnen stimuleras och utmanas med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Vi använder oss av TAKK i undervisningen.

Kvalifikationer


• Utbildad förskollärare 
• Förskollärarlegitimation krävs för tillsvidareanställning
• För att arbeta i förskolan krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
• God IT- kunskap samt att du kan använda digitala verktyg. 

Vi söker dig som har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag och en vilja att utveckla verksamheten. Du kan samtala med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt. Du kan kommunicera både i grupp och enskilt. Som person är du lyhörd och ansvarstagande och en förebild för barn. Du har ett bra bemötande och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.

Du har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete. Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald. Du kan planera och utföra aktiviteter och kan förklara på ett pedagogiskt sätt. Du kan lära och använda dig av stödtecken eller bilder. Du kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

Meriterande


• Kännedom om och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och analysarbete samt om du har vana att använda TAKK.

Arbetstid
Heltid, Tillsvidareanställning dagtid. Tillträde under augusti enligt överenskommelse. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen.

Övrigt
Individuell lönesättning tillämpas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Uppdragssamordnare

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Biståndsenheten har totalt 17 medarbetare med uppdrag som handläggare enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom enheten finns även andra funktioner som samordnare, boende koordinator och uppdragssamordnare.

Biståndsenheten söker nu en uppdragssamordnare för att verkställa individuella insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdragssamordnaren har ett nära samarbete med biståndshandläggare inom respektive område.

Arbetsuppgifter
Som uppdragssamordnare ansvarar du för att verkställa beviljade individuella insatser som ledsagare, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse utanför hemmet. Du har lätt för att knyta nya kontakter och ställer gärna upp i offentliga sammanhang, exempelvis på mässor, besöka intresseföreningar och pensionärsföreningar. I uppdraget ingår även att följa upp insatserna med de enskilda och uppdragstagare. Andra arbetsuppgifter är att rekrytera uppdragstagare, göra matchningar, upprätta, administrera och avsluta överenskommelser samt utbetalning av arvoden och ersättningar. Löpande dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare.

Kvalifikationer
Du ska ha fullgjord högskole-/universitetsutbildning inom Socionomprogrammet/Socialt omsorgsarbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. B-körkort är ett krav.

Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och är tillmötesgående i ditt bemötande gentemot våra enskilda och uppdragstagare. I möten har du också en klar, välformulerad och tydlig kommunikation. För att lyckas i ditt arbete som uppdragssamordnare tror vi att du är strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmågan att fatta beslut och agera utifrån dessa. 

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Arbetstid/varaktighet
Heltid. Tillsvidare anställning.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Praktikant till Europa Direkt Härnösand

Praktik Europa Direkt Härnösand. Höstterminen 2024 Är du student, intresserad av EU-frågor och söker en spännande praktikplats? Då kanske en praktik hos oss på Europa Direkt Härnösand kan vara något för dig? Europa Direkt Härnösand är medlem av Europa Direkt-nätverket i Sverige, och det i sin tur är en del av ett EU-omfattande nätverk. Kontoren sprider information om EU på plats och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid. Nätverket ad... Visa mer
Praktik Europa Direkt Härnösand. Höstterminen 2024

Är du student, intresserad av EU-frågor och söker en spännande praktikplats? Då kanske en praktik hos oss på Europa Direkt Härnösand kan vara något för dig?

Europa Direkt Härnösand är medlem av Europa Direkt-nätverket i Sverige, och det i sin tur är en del av ett EU-omfattande nätverk. Kontoren sprider information om EU på plats och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen.

Tjänsten/praktiken är förlagd till Europa Direkt Härnösand på Tillväxtavdelningen, Härnösands kommun. I Tillväxtavdelningen ingår strategisk samhällsutveckling, näringslivsenheten, utvecklingsenheten, kulturenheten och biblioteksenheten som tillsammans arbetar för att hitta synergier i tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och utveckling för Härnösand. Tillväxtavdelningen leder kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Härnösand.

Arbetsuppgifter

Europa Direkt Härnösand och Härnösands kommun erbjuder praktik till en högskole-/universitetsstuderande med intresse för EU och demokratiska processer. Praktiken är på heltid och utgår från kontoret i Sambiblioteket där du kommer ha en arbetsplats men med möjlighet jobba på distans efter överenskommelse med din utsedda handledare. Som praktikant jobbar du nära projektledaren för Europa Direkt Härnösand.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:


• Omvärldsbevaka
• Skapa inlägg för sociala medier
• Hjälpa till att arrangera evenemang och hålla föreläsningar
• Delta i pågående projekt
• Informera om EU i skolor

Europa Direkt Härnösand arbetar för Härnösands kommun med nätverk i Västernorrland, Sverige och EU. Praktiken är förlagd till kontoret i Härnösand men resor inom framförallt Västernorrland och ibland inom resten av Sverige förekommer. 

Som en del i att erbjuda dig ytterligare kompetensutveckling och möjlighet att bredda ditt nätverk, kommer du även få möjlighet att  under en viss period, alternativt växelvis, att praktisera på vår kanslieenhet som har nära beröringspunkter med politiken. Uppgifterna där kommer att styras utifrån ditt intresse och kompetens och i dialog med dess ansvariga chef.

Kvalifikationer

Du som ska praktisera hos oss studerar just nu på högskola eller universitet. Vi tror att du läser samhällsvetenskap, statskunskap eller liknande program som vi bedömer vara likvärdigt. Förutom att ha ett intresse för Europafrågor och demokratiutveckling tycker du om att producera innehåll i sociala medier och att arbeta självständigt. 

För att trivas som bäst hos oss tror vi att du är nyfiken, engagerad gillar att ta egna initiativ!

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper!

Urval och intervjuer sker efter 9 juni.

Omfattning

10 veckor upp till en termin (beroende på lärosäte och vad du studerar) under hösten 2024 med start efter överenskommelse. 

Visstid

Dagtid

Praktiken är oavlönad och ingår som en del av din utbildning. Övriga omkostnader såsom resor inom ramen för praktiken står arbetsgivaren för. 

 

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare slöjd, bild, hemkunskap och musik

Ansök    Maj 8    Härnösands kommun    Grundlärare, 4-6
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Vi söker nu en lärare som vill arbeta med elevernas behov i fokus på Brunne-, Solen- och Älandsbro skola.

Solenskolan är en F-6-skola med ca 350 elever och 50 personal och är belägen vid södra infarten till Härnösand. Skolan kan sägas vara mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever. Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.

Brunneskola är en F-6 skola som ligger några mil väster om Härnösand med ca 70 elever och ca 12 personal. Skolan är liten, varm och trygg med ett arbetslag som arbetar tillsammans för att förverkliga de möjligheter som det lilla sammanhanget ger. Här är det är nära till naturen och skogen och det finns ett stort engagemang för skolan i bygden.

Älandsbro skola är en f-6 skola som ligger ca 1 mil norr om Härnösand med ca 170 elever och ca 20 personal. I en fin miljö med naturen som granne finns Älandsbro skola. På området finns en skolträdgård där barnen planterar och leker, och i dessa "uterum" förenas teori med praktik.

Arbetsuppgifter

Vi söker lärare som är utbildad att undervisa i slöjd, musik, hemkunskap och bild på Brunne-, Solen- och Älandsbro skola. Du brinner för att utveckla varje elevs förmåga inom undervisning och är en stabil och trygg ledare i klassrummet. Tillsammans med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, som främjar inlärning och skapar studiemotivation. 

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och är ämnesbehörig att undervisa i 1-6. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa. Det är meriterande om du har kunskaper om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner för och möter elever med olika förutsättningar, som till exempel funktionsvariationer. Har du erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande, hälsofrämjande samt inkluderande arbetssätt är det också en meriterande. 

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning och läroplan. Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov. Ett tydligt ledarskap, samt flexibilitet, tålamod och uthållighet ser vi som viktiga egenskaper.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet. En förutsättning är vilja att arbeta tillsammans med kollegor mot skolans gemensamma mål.

Övrig information

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ett godkänt utdrag ur belastningsregistret krävs.

Omfattning

Heltid

Tillsvidare för behörig lärare inom ämneskombinationen. Visstid för obehörig lärare.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde 2024-08-12

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Speciallärare Introduktionsprogrammen, Härnösands gymnasium

Ansök    Apr 30    Härnösands kommun    Speciallärare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Härnösands gymnasium är ett sammanhållet gymnasium som samlar sin verksamhet i ett campusområde. Bredvid det breda utbudet av nationella program står skolans introduktionsprogram, Anpassad gymnasieskola och idrottsutbildningar tillsammans med kommunens musik- och kulturskola. Denna helhet utgör verksamhetsområdet Härnösands gymnasium. Skolan består av cirka 900 elever och 125 medarbetare och vi ger goda förutsättningar för både lärande och trygghet. I vår utvecklande lärmiljö är skolans värdegrundsarbete en hörnsten i verksamheten. På vår skola finns en lokal elevhälsa bestående av olika kompetenser som tillsammans med lärare och pedagogisk personal verkar för en skolmiljö där elever på bästa sätt kan utvecklas. Visionen för Härnösands gymnasium är att vara en genuin och tillgänglig skola med spets. Tillsammans strävar skolans alla arbetslag, elevhälsoteam och skolledning för att erbjuda en hållbar utbildning av hög kvalitet och med god skolkultur, tillgängliga lärmiljöer såväl pedagogiskt, fysiskt såsom socialt, samt att erbjuda och utveckla spetskompetens inom skolans program.

Om tjänsten

Till skolans Introduktionsprogram söker vi nu en speciallärare! Utbildning vid introduktionsprogram ska leda till att obehöriga elever blir behöriga till nationellt program, annan utbildning eller anställningsbarhet. Som speciallärare hos oss kommer du till en verksamhet som är i en positiv och spännande utvecklingsfas. Enheten går från att vara två arbetslag till ett och deltar i Skolverkets utbildningsinsats och forskningsprojekt Intensivsvenska Samsyn. Insatsen syftar till att implementera en samordnad och synlig plan för undervisningen som sätter elevens lärprocess i centrum och som tar sikte på att samtliga elever utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. I linje med detta utvecklar vi tillsammans elevernas lärmiljöer till att vara tillgängliga inom ramen för ledning, stimulans och extra anpassningar. Det specialpedagogiska stödet på grupp-, och individnivå utformas i samverkan med arbetslag, elevhälsa och skolledning och har sin utgångspunkt i elevernas lärmiljöer. Som speciallärare ingår du i det lokala elevhälsoteamet. Kommande läsår möts och samverkar arbetslaget och elevhälsans professioner genom att använda elevhälsomötet (EHM) som metod och del i enhetens förebyggande och främjande arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har grundskollärarexamen och legitimation mot grundskolan åk. 4-,/7-9 med påbyggnad mot speciallärare i matematik eller svenska. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument, didaktisk och pedagogisk förmåga. Du håller dig uppdaterad gällande aktuell forskning och har god kännedom om styrdokumenten gällande ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Du har kunskap och erfarenhet gällande kartläggningar, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. För att trivas hos oss behöver du vara mycket flexibel och initiativrik men även strukturerad, lugn och stabil. Du är van vid att arbeta självständigt och att samverka med andra, samt känner trygghet i speciallärarens mångfacetterade uppdrag. Meriterande är tidigare kunskap och erfarenhet av hälsofrämjande arbete på organisationsnivå.

Omfattning

Heltid

Tillträde

14 augusti eller enligt överenskommelse

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan söker en lärare i fritidshem (vik)

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Bondsjöhöjdens skola/Murbergsskolan söker en vikarierande lärare i fritidshem


Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan är två skolor inom samma upptagningsområde där eleverna börjar förskoleklass på Bondsjöhöjdens skola och går sedan vidare till Murbergsskolan i åk. 3. Skolorna är två- och treparallellig med ca 370 elever totalt. På båda skolorna har vi fritidshem.

I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten i fritidshem utifrån läroplan och övriga styrdokument.
Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling.  

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en skola där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför pågår även en ständig utveckling av värdegrundsarbetet och anpassningar av lärmiljön. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.

Du vill utveckla skolans uppdrag, mål och arbetsmetoder tillsammans med kollegor i arbetslaget för att elevers inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är duktig på kommunikation och samspel med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats och ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du använder dig av digitala verktyg som är en självklarhet i undervisningen och ser dess möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (pedagogisk, social och fysisk).
Du är väl förtrogen med Lgr22 och kan på egen hand och i samverkan med kollegor planera, genomföra och utvärdera din undervisning. 

Meriterande
Du kan skapa situationer där elever lyckas och ditt ledarskap präglas av tron att alla barn kan och vill utvecklas.
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor.
Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Din arbetsinsats grundas utifrån ett stort engagemang där du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola.
Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet
Erfarenhet av att arbeta och anpassa undervisningen till elever inom NPF-spektrat ser vi som en merit. Lön
Individuell lönesättning.

Arbetstid/varaktighet
Vikariat t o m 20241231 med ev möjlighet till förlängning.
Tillträde 20240801 eller enligt överenskommelse
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Härnösands kommun söker sjuksköterskestudenter, vikariat

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Tjänsten handlar om att stärka studenterna i sin profession och samtidigt ge träning och förberedelse inför arbetslivet. 

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterskestudent i Hälso-och sjukvården genomför du dagligt omvårdnadsarbete som syftar till att hjälpa våra medborgare att skapa en aktiv och meningsfull vardag utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Arbetet innebär att du utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Det kan handla om såromläggning, katetervård, provtagning, träning, enklare hjälpmedelsinsatser delegerad av legitimerad personal, arbetet innefattar även dokumentation. Du kommer att samarbeta i team med sjuksköterskor, arbetet innebär viss självständig planering utifrån uppdragen fördelade av legitimerad personal samt vid behov handleda annan omvårdnadspersonal. Du kommer att ha nära dialog och stöd av utsedd handledare.

Kvalifikationer
Du ska ha genomfört med godkänt resultat termin 5 på sjuksköterskeutbildningen.
Du behöver ha B-körkort för bil med manuell växellåda. 
Du behöver ha grundläggande datakunskap och dokumentationsvana, du talar och skriver svenska obehindrat.

Meriterande
Du har tidigare arbetat inom kommunal Hälso- och sjukvård.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du tar initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter.

Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är ett sommarvikariat
Heltid. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Spontanansökan, Härnösands kommun

Skulle du vilja jobba på Härnösands kommun men hittar ingen tjänst som matchar din kompetens och erfarenhet just nu? Då tycker vi att du ska skicka in en spontansökan. Det händer mycket i och omkring Härnösand just nu och vi ser ljust på framtiden. Nya företagsetableringar, tillväxt och grön omställning vilket betyder att vi behöver bli fler. Många fler. För att få en hel kommun att fungera krävs inte mindre än 350 olika yrkeskategorier vilket bland annat... Visa mer
Skulle du vilja jobba på Härnösands kommun men hittar ingen tjänst som matchar din kompetens och erfarenhet just nu? Då tycker vi att du ska skicka in en spontansökan.

Det händer mycket i och omkring Härnösand just nu och vi ser ljust på framtiden. Nya företagsetableringar, tillväxt och grön omställning vilket betyder att vi behöver bli fler. Många fler. För att få en hel kommun att fungera krävs inte mindre än 350 olika yrkeskategorier vilket bland annat betyder att du kan byta jobb, ja till och med yrke.

Vi söker positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och skapa trygghet och göra skillnad, i det lilla såväl som i det stora. Är det dig vi söker? Beskriv utförligt vad du vill, vad som är dina styrkor och bifoga CV. Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig på våran hemsida.

Vi går löpande igenom spontanansökningarna och finns det lediga jobb som matchar dina önskemål och kompetenser kan vi tipsa dig om att söka.

Observera att en spontanansökan inte automatiskt registrerar dig som sökanden för en specifik tjänst som utannonseras. Du behöver alltid själv bevaka och söka de aktuella tjänster du är intresserad av. Din spontanansökan är aktuell i 6 månader.

Söker du arbete som omvårdnadspersonal inom vård och omsorg

Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg rekommenderar vi dig att skicka in en ansökan direkt via någon av annonserna som alltid ligger ute på vår Lediga jobb-sida. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare fritidshem Hälledals skola F-6

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Hälledals skola är en trevlig F-6 skola belägen mittemellan Kramfors och Härnösand, mitt i vackra Höga Kusten. På skolan går cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs 6. Delar av skolan arbetar åldersintegrerat. På skolområdet finns gymnastik-, och simhall, fotbolls-, och skridskoplan och närhet till skog, lekpark och sjö.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Uppdraget innebär arbete i skolans fritidshem och som samordnare för rastaktiviteter under skoldagen samt samarbete med lärarkollegor på mellanstadiet.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning och läroplan. Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov. Ett tydligt ledarskap, samt flexibilitet, tålamod och uthållighet ser vi som viktiga egenskaper.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet. En förutsättning är vilja att arbeta tillsammans med kollegor mot skolans gemensamma mål.

Vi söker dig som har:


• Behörighet att arbeta som lärare i fritidshem eller fritidspedagog, alltså innehar legitimation.
• Det är meriterande om du har: erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande, hälsofrämjande samt inkluderande arbetssätt.
• Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ett godkänt utdrag ur belastningsregistret krävs.

Omfattning

Heltid

Tillsvidare för behörig lärare inom fritidshem eller fritidspedagog. Visstid för obehörig lärare.

Lön Individuell lönesättning.

Tillträde 2022-08-12

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

1-2 praktikanter till Arbetslivsförvaltningen på Härnösands kommun!

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetslivsförvaltningen på Härnösands kommun söker praktikanter. 

På arbetslivsförvaltningen arbetar vi för att människor ska nå egen hållbar försörjning genom en rad olika insatser, bland annat genom arenaverksamhet, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Vi arbetar ofta med personer som av en rad olika orsaker befinner sig långt från arbetsmarknaden, detta gör att vi inte sällan arbetar med utsatta grupper i samhället och ofta behöver ha i åtanke vad samhällsstrukturer spelar för roll. 

Vi söker nu en eller två personer som vill göra sin praktik hos oss under höstterminen 2024. Som praktikant på arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun tilldelas du en erfaren handledare som hjälper dig i det uppdrag som du tilldelas under praktiktiden. Du kommer att få egna arbetsuppgifter tilldelade dig och också få möjlighet att få en reell inblick i hur kommunen styrs genom politiken genom att få spendera viss tid av din praktik vid kommunens kanslienhet. 

Tanken för dig som praktikant och det vi förväntar oss utav den tid du arbetar hos oss är att du utför en typ av utredning som matchar de studier du har för tillfället på ett lämpligt sätt. Exempel på utredningar skulle kunna vara:

-  Jämställdhetsutredning i arenaverksamheten

Under 2023 gjorde en jämställdhetskartläggning som vi ser skulle behöva gå vidare i en utredning, tanken med denna är att se hur det kommer sig att fördelningen inom arenaverksamheten ser ut som den gör. 

- Utredning kring språkliga insatsers verkan 

Hur kan man jämföra de olika insatser som görs inom arbetslivsförvaltningen och vilken effekt man ser att de har? Viktigt i utredningen blir att jämföra klassiska skolinsatser kontra mer holistiska förhållningssätt. 

- Utredning kring sökanden till yrkeshögskolan

Det finns en återkommande problematik på flertalet yrkesutbildningar med tradionellt maskulint kodade yrken vilket fallit ut i att det är få kvinnliga sökanden till yrkeshögskolan i Härnösands kommun, utredning avser utreda hur det kommer sig alternativt hur man kan locka sökanden utöver män. 

Vi är givetvis också öppna för att du själv har ett förslag inom verksamhetsområdet som du anser skulle vara till nytta för dina studier och vår verksamhet. 

Vi ser att du studerar ett samhällsvetenskapligt, beteendevetenskapligt, kommunikationsvetenskapligt, rehabiliteringsvetenskapligt eller liknande program för att dina studier ska vara kompatibla med de arbetsuppgifter som finns inom förvaltningen. 

Detta avser en oavlönad praktik som sker i samband med dina studier under en begränsad tidsperiod mellan 10 veckor och en termin. Beroende på tidsperiod utformar vi uppdragets omfattning. 

Digitala intervjuer planerar vi att hålla under vecka 21, det vill säga 20-24 maj. 

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Bildlärare till Wendela Hellmanskolan

Ansök    Apr 24    Härnösands kommun    Ämneslärare, 7-9
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Wendela Hellmanskolan!

Wendela Hellmanskolan är en 7-9-skola. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en skola där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Lärarna arbetar i arbetslag kring tre klasser i en årskurs för att skapa närhet mellan lärare och elev samt möjliggöra för en helhetssyn på elevens studier. I vissa klasser har vi ett tvålärarsystem där ämnesläraren arbetar tillsammans med en resurs/lärarassistent för att skapa en bra pedagogisk miljö. Skolans lokaler är nyrenoverade och NPF-anpassade. Aktuella utvecklingsområden är IKT där skolan använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel, betyg och bedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett förebyggande elevhälsoarbete.

Arbetsuppgifter

Inför höstterminen 2024 söker vi en ny bildlärare. Du brinner för att utveckla varje elevs förmåga inom bildämnet och är en stabil och trygg ledare i klassrummet. Tillsammans med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, som främjar inlärning och skapar studiemotivation. Mentorskap ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och är ämnesbehörig att undervisa i 4-9 alternativt 7-9. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa. Kunskaper om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner för och möter elever med olika förutsättningar, som till exempel flerspråkighet eller funktionsvariationer, är nödvändiga.

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och ämnesövergripande tillsammans med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För arbete inom skolan krävs alltid ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten: 100%. Tillsvidareanställning om ämnesbehörighet och legitimation finns.

Start: 2024-08-12 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikarierande lärare till särskild undervisningsgrupp

Ansök    Apr 23    Härnösands kommun    Ämneslärare, 7-9
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Ärdu en driven lärare som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Wendela Hellmanskolan!

Wendela Hellmanskolan är en  7-9-skola. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en skola där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Lärarna arbetar i arbetslag kring tre klasser i en årskurs för att skapa närhet mellan lärare och elev samt möjliggöra för en helhetssyn på elevens studier. I vissa klasser har vi ett tvålärarsystem där ämnesläraren arbetar tillsammans med en lärarassistent för att skapa en bra pedagogisk miljö. Skolans lokaler är nyrenoverade och NPF-anpassade. Aktuella utvecklingsområden är digitalisering där skolan använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning, betyg och bedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett förebyggande elevhälsoarbete.

Vi söker just nu en vikarierande lärare till vår särskilda undervisningsgrupp, Rosa Villan.

Du kommer att arbeta med elever i behov av stöd i särskild undervisningsgrupp. Som lärare i en särskild undervisningsgrupp arbetar du med stöd och anpassningar till elever som behöver det hela, eller delar av skoldagen, både vad det gäller studier och sociala situationer. Stödet kan vara i anpassade lokaler eller i klassrummet och inkludering är ledordet. Vår särskilda undervisningsgrupp är inte en fast grupp utan en så kallad flexgrupp och du arbetar tillsammans med en annan pedagog. Du har också ett nära samarbete med elevernas övriga undervisande lärare, med vårdnadshavare samt med elevhälsoteamet och skolledning. I uppdraget kan mentorskap och övrig undervisning komma att ingå, beroende på aktuellt antal elever i behov av särskilt stöd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för denna tjänst. Du behöver vara engagerad, positiv och relationell i ditt förhållningssätt till elever och vårdnadshavare samtidigt som du är strukturerad och kan organisera. Du är tydlig i din kommunikation.

 

Arbetsuppgifter

-Att tillsammans med mentorer och med hjälp av speciallärare/specialpedagog planera och genomföra anpassningar av undervisningen utifrån individbehov.

- Att bedriva enskild undervisning alternativt undervisning i mindre grupp.

- Att vara delaktig i framtagandet av pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram, genomföra planerade åtgärder samt följa upp dessa.

- Att planera, stötta upp vid- och hålla elev- och föräldrasamtal samt andra stöd- och samtalsuppgifter kopplade till elevens eller elevgruppens utveckling.

- Att arbeta med ärenden kopplade till elevens sociala utveckling och till skolans värdegrund och skollagens krav på elevuppföljning.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation åk 4-9 eller 7-9, och/ eller erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.

Meriterande:


• Erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp.
• Kunskap om hur man i skolan möter och designar lektioner för elever med funktionsvariationer till exempel inom NPF.
• Kompetens inom specialpedagogik / beteendevetenskap / psykologi eller med erfarenhet av specialpedagogiska uppdrag och dokumentation av samtalsstöd mot elever.
• Ledarskapsutbildning eller dokumenterad ledarskapserfarenhet samt erfarenhet av arbete och stöd i klass och/eller undervisning är meriterande.
• Goda kunskaper inom IKT.

 Vikariat 100% under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tillträde: 2024-08-12

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare med inriktning mot äldreomsorg

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten
Inom verksamhetsområde Internt Stöd är vårt främsta uppdrag att övergripande samordna och stödja Socialförvaltningens övriga verksamhetsområden och dess förvaltningsledning. I verksamhetsområdet finns enheten för utveckling och administration där det ingår medarbetare som arbetar både strategiskt och operativt med bland annat utvecklingsarbete, uppföljning, analys och förvaltningsadministration. 

Som verksamhetsutvecklare kommer du ingå ett team med andra verksamhetsutvecklare och verksamhetsstrateg. Du kommer främst att arbeta med strategiskt förbättringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, bidra med analyser, utreda och ta fram underlag till beslut, samt strategiska ställningstaganden med fokus på kvalitet och utveckling. Du ska aktivt följa utvecklingen såväl nationellt som regionalt och omvärldsbevaka nämndens ansvarsområden, med särskilt fokus på äldreomsorg. Inom teamet hjälps ni åt för att ta er an gemensamma frågor eller för att tackla större uppdrag även utanför det egna fokusområdet. Du kommer även ha ett nära samarbete med andra stödfunktioner så som bemanningscontroller och verksamhetsutvecklare IT, m.fl. 

Initialt kommer ditt huvudfokus vara på Hemtjänst, där du kan behöva ta en aktivt drivande roll för att hjälpa till med kommande utvecklingsarbeten. 

Tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid för att möta upp de behov som uppstår inom förvaltningen. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har: 


• Relevant eftergymnasial utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser är likvärdig. 
• Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete.
• God kännedom om de lagar som ligger till grund för socialnämndens ansvarsområden, t.ex. SoL, HSL, LVM, LVU, LSS, m.fl. 

Du bör även ha en god kännedom om den kommunala äldreomsorgen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta utifrån kvalitetsledningssystem och om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. 

För att du ska trivas och göra ett bra jobb i rollen som verksamhetsutvecklare behöver du kunna ta egna initiativ och driva arbetet framåt för att uppnå resultat. När omständigheter ändras kan du snabbt behöva ändra ditt synsätt eller förhållningssätt, och kunna se möjligheter med förändringarna. Du är en person som gärna kommer med idéer och tankar kring nya angrepssätt, och som även kan omsätta dessa i praktiken och utvärdera resultatet. För att kunna hantera de många olika processer som pågår parallellt behöver du vara strukturerad och ta eget ansvar för att planera, organisera och prioritgera på ett effektivt sätt.  

Övrig information
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.   

Lön: Individuell lönesättning.

Startdatum: Enligt överenskommelse.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan söker en speciallärare

Ansök    Apr 22    Härnösands kommun    Speciallärare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Nu förstärker vi vår specialpedagogiska kompetens med ytterligare en speciallärare på Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan.

Tillsammans är vi en av Härnösands största F-3-skolor med ca 380 elever. Bondsjöhöjdens skola som är en F-2-skola. Förutom grundskola åk. 1-2 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar. Murbergsskolan åk. 3-6 ligger i samma upptagningsområde och verkar under samma skolledning. Skolorna samarbetar mycket nära och ser sig som en F-6-skola.
I tjänsten som speciallärare på Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan arbetar du tillsammans med övriga två speciallärare. Beroende på vilken kompetens du som söker har kan tjänsten kombineras med skolornas nuvarande speciallärare på olika sätt

Bondsjöhöjdens skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog.  Murbergsskolan ligger granne med länsmuseet på Murberget och har skogen precis inpå knuten. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare. 

Du kommer att arbeta på båda skolorna och avståndet mellan skolorna är ca 2 km.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från båda skolorna. 

Skolans personal är en stark kår som står för ett välutvecklat samarbete för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På skolan samverkar en grupp personal kring en grupp elever under hela dagen.
På skolorna finns en miljö där både elever och personal kan utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Tillsammans med övrig personal strävar du efter att bibehålla en trygg skola där våra elever kan starta sin läranderesa i en miljö som inbjuder till kreativitet och nyfikenhet. Som speciallärare är du en del av skolornas gemensamma EHT och deltar i det förebyggande samt hälsofrämjande arbetet.
Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med nuvarande två speciallärare, lärare och elevhälsa att bidra till att ge elever den extra ledning och stimulans som alla, men specifikt vissa elever, behöver.
Du arbetar med att ge elever specialpedagogiska stödinsatser och undervisar då individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer samt stöttar övriga lärare och samordnar den specialpedagogiska utvecklingen på skolan.
Du kommunicerar med vårdnadshavare, elever och kollegor med fokus på att skapa förtroendefulla relationer.
Du planerar och genomför screeningar och kartläggningar samt dokumenterar och analyserar åtgärdsprocessen.
Vid sidan av detta kan du ha en konsulterande och handledande roll i nära samarbete med övrig personal och skolledning. Du leder och deltar även i möten kopplade till EHT samt din profession.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarexamen och legitimation mot grundskolan åk. 1-6 med påbyggnad mot speciallärare i matematik, alternativt svenska. Du har mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du har goda kunskaper om skolans styrdokument, didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärmiljö för eleverna.
Du håller dig uppdaterad gällande aktuell forskning och har god kännedom om styrdokumenten när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt kunskap och erfarenhet gällande kartläggningar, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

För att trivas hos oss behöver du vara mycket flexibel och initiativrik men också lugn och stabil. Då arbetet innebär många olika kontakter så krävs det att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska tycka om att växla mellan olika uppdrag, alltifrån att stötta enskilda elever till att arbeta i grupp och klass och samarbeta med kollegor. 
Du är van vid att arbeta självständigt och känner trygghet i speciallärarens mångfacetterade uppdrag som många gånger kräver att du kan ”hålla många bollar i luften” samtidigt.

Villkor
För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. 
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef för biståndsenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten

Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Söker du ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån målgruppens behov och samhällets krav? Då ska du läsa vidare och söka jobbet som enhetschef till Biståndsenheten! 

Socialförvaltningen och Härnösands kommun kommer att ingå i ett Sverige unikt projekt under flera år som syftar till att stärka det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet. I det arbetet är strävan att Härnösands invånare ska må bättre, och mötas upp tidigt för att skjuta upp och minska behovet av ingripande insatser. Det handlar om allt ifrån anhörigstöd, förhållningssätt, samhällsplanering till högkvalitativ myndighetsutövning. I detta arbete kommer chefen för biståndsenheten vara en nyckelperson. Projektet kommer att genomföras under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetsuppgifter

En dag som chef på biståndsenheten

Här arbetar bistånds- och LSS-handläggare, samordnare, boendekoordinator samt uppdragsamordnare. Vi utreder rätten till stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enheten samarbetar med många olika aktörer både internt och externt.

I uppdraget ingår att planera, leda, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Viss biståndshandläggning kan ingå i tjänsten vid behov. Du har ett helhetsansvar för din enhet vilket innebär att du har budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar. Du initierar och driver utvecklingsfrågor inom din enhet i nära samarbete med dina kollegor och övriga professioner inom socialförvaltningen. Tillsammans med övriga chefer ansvarar du för och främjar utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag. 

I uppdraget som Biståndschef ingår att fatta myndighetsbeslut på delegation av Socialnämnden, enligt aktuell delegationsordning. 

Som chef för Biståndsenheten kommer du att sitta i ledningsgruppen inom verksamhetsområdet för stöd och förebyggande insatser, där verksamhetschef, enhetschef för bedömningsteamet samt projektledare ingår. Verksamhetschefen kommer att vara din närmsta chef.

Kvalifikationer

Krav:

Vi söker dig som har


• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Exempelvis rehabiliteringsvetenskap, förvaltningsjuridik eller beteendevetarexamen där du även har läst social rätt.
• Arbetat som chef inom socialtjänst eller vård och omsorg med fullt VEPA-ansvar (verksamhet, ekonomi, planering och arbetsmiljö).
• Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
• Datorvana
• Körkort B

Meriterande:


• Arbetat med myndighetsutövning inom både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
• Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring

Personlig lämplighet för uppdraget bedömer vi som viktigt och vi kommer i rekryteringsprocessen att fokusera särskilt på din förmåga att stödja och handleda personalen i deras uppdrag, skapa trygghet och delaktighet, inspirera och motivera. Men också på din förmåga att leda en verksamhet som strävar mot ständig förbättring och utveckling.

I rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är mål- och resultat orienterad. Du är uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar förväntningar på ett tydligt sätt och säkerställer att buskap når fram.

Övrig information


Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.   

Lön: Individuell lönesättning

Startdatum: Enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare lågstadiet Gerestaskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Gerestaskolan är en F-6 skola med ett fantastiskt läge och naturen som närmsta granne. Skolan består av fyra huskroppar; Vindens och Jordens Hus rymmer förskoleklass till år 3, i Vattnets hus finns år 4-6 och i Eldens hus finns delar av Anpassad grundskola. På Gerestaskolan har vi fokus på att öka våra elevers måluppfyllelse genom ett systematiskt arbete med läs- och skrivutveckling,elevhälsa och genom ett fokuserat utvecklingsarbete inom matematikämnet. Vi satsar på tillgängliga och rörelsefrämjande miljöer, en språk- och kunskapsutvecklande undervisning och en varition melln digital och analog pedagogisk lärmiljö. Vi är stolta över våra duktiga elever och vår stabila personalgrupp och strävar efter att ständigt bli bättre på vårt uppdrag.

Eftersom en lärare går i pension söker vi nu en dig som är lärare med behörighet att undervisa på lågstadiet och som vill arbeta tillsammans med oss! 

Tjänsten innebär daglig undervisning i klass samt mentorskap. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med kollegor i årskursen. På Gerestaskolan arbetar du i arbetslag och du kommer att arbeta med verksamhetens utvecklingsfrågor i samarbete med dina kollegor och skolledning.

Du är väl insatt i skolans styrdokument och arbetar utifrån läroplanens mål. Du tycker om att ta ansvar och besitter förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i och utanför klassrummet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande för att skapa mening, sammanhang och en ökad måluppfyllese för eleven. Du är professionell i ditt bemötande och ar en god förmåga att kommunicera och skapa relationer med elever och vårdnadshavare. Du har en god digital kompetens och förstår vikten av att göra din undervisning stimulerande för eleverna. Du tror på att alla kan lyckas. Med tålmodighet och lugn är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.

Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet årskurs F-3 alternativt 1-7. Du har behörighet i flera av av grundskolans ämnen så att du har möjlighet att arbeta som klasslärare på lågstadiet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever inom NPF samt behörighet i matematik och no.

Stor vikt kommer att läggas vid sökandes kompetens och personlighet och huruvida den sökandes kompetens och personlighet matchar verksamhetens behov.

Om det saknas sökanden som har legtimation enligt ovan kan andra sökanden eventuellt bli aktuella och anställning på visstid är då aktuellt.

För att få börja arbeta inom skola, förskola eller fritidshem krävs även ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidare från och med 240812.

Intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma att ske löpande, så skicka din ansökan redan idag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Utbildningsledare Yrkeshögskolan - För dig som gillar högre utbildning.

Ansök    Apr 12    Härnösands kommun    Utbildningsledare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten

Arbetslivsförvaltningen arbetar för att hjälpa invånare till sysselsättning. Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand bidrar för att
tillgängliggöra högre utbildning i Kommunen och Regionen.

Arbetsuppgifter

Som utbildningsledare ansvarar du för planering, organisation och genomförande av olika yrkeshögskoleutbildningar och i förekommande fall även andra utbildningsformer. Arbetet sker i ett nära samarbete med näringsliv och branschorganisationer. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår bland annat kursutveckling, myndighetskontakter, antagning, kvalitetsarbete, studerandekontakter samt ledningsgruppsarbete. Utbildningsledaren håller ihop kurserna till en helhet för de studerande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom relevant yrkeshögskoleutbildning eller högre nivå. Du har god datavana. Meriterande är att ha arbetat som utbildningsledare inom yrkeshögskolan eller liknande samt om du har kunskaper inom områdena industri eller energi. Du har gärna vana av systemet itslearning. Vi ser också gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning med någon form av tekniskt inslag samt att du jobbat med pedagogiskt arbete. Som person är det viktigt att du är strukturerad, administrativ och kreativ, har en problemlösande förmåga samt är flexibel vid förändringar. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid samarbetsförmåga och din personliga lämplighet för uppdraget. Det är viktigt att vara planerande och se komplexa mönster samt ha förmåga att följa upp verksamheten löpande.

Övrig information


Anställning tillsvidare. Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Startdatum: 1 september eller enligt överenskommelse. Detta om erfordliga beslut tas om start av utbildningar till hösten.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till särskilt boende

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för hälso- och sjukvården för patienter i särskilt boende. Arbetet kräver att du är trygg med att fatta egna beslut och kan göra egna medicinska bedömningar. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.e.x. leg. arbetsterapeut/fysioterapeut, omvårdnadspersonal, enhetschef och läkare. Du medverkar vid processer kring patienterna på boendet t.ex. IVP (individuell vårdplanering) samt planering kring omvårdnaden av den enskilde. Arbetet innebär också att handleda och utbilda undersköterskor/omvårdnadspersonal samt delta och vara aktiv i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Körkort för bil med manuell växellåda är ett krav och tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård/SÄBO eller primärvård är meriterande. Önskvärt är att du har en specialistutbildning inriktning distriktssköterska, vård av äldre eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren finner relevant för arbetet. 

För att trivas i tjänsten är du engagerad, noggrann och har lätt för att samarbeta. Att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ är viktigt för oss. Du tycker precis som vi att det här är ett av Sveriges viktigaste jobb och sätter patientens bästa i fokus. 

Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare.

Rullande schema 39h/v med helgtjänstgöring var 5:e helg samt några kvällar på 10v

Lätthelgsschema som planeras i början av året.

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Övrig information
Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarierande Familjebehandlare Bogården HVB

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Bogårdens HVB 
Söker nu sommarvikarier för 2024.

Vikariat under ca 8 veckor enligt schema. Är du under pågående utbildning eller har annan erfarenhet som du tänker passar in hos oss, sök!

Bogården är en 24h HVB för barn 0-12 år och deras föräldrar/förälder med Härnösands kommun som huvudman. Bogården erbjuder utredning, råd & stöd samt skydd. Uppdrag tas från hela landet.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgår ifrån kriterier i BBIC (Barns Behov I Centrum) som innebär att observera, bedöma, dokumentera, stödja och/eller utveckla föräldrarnas omsorgsförmåga i förhållande till barnets behov. En viktig del i arbetet handlar om att i vårt journalsystem dokumentera vardagsobservationer, samt att skriva utlåtande till socialtjänsten utifrån deras uppdrag. Det ingår också praktiskt och pedagogiskt stöd i föräldraskapet där regelbundna samtal med föräldrar är en del av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer 
Socionom, pedagogik, beteendevetenskap eller annan eftergymnasialutbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Datorvana krävs samt körkort B. Erfarenhet av barns utveckling är meriterande.

Du har en hög empatisk förmåga, är observant och uppmärksam och har ett starkt engagemang för uppdragens genomförande. Du har förmåga att jobba såväl självständigt som i team och har lätt för att samarbeta med externa aktörer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet
Sommarvikariat på heltid med start kring 16/6 och ca 8 veckor framåt. 
Schemalagda arbetstider efter verksamhetsanpassat önskeschema, dag, kväll och helg samt beredskap och sovande jour nattetid.

För anställning kräver vi utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan söker en speciallärare

Ansök    Apr 5    Härnösands kommun    Speciallärare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Nu förstärker vi vår specialpedagogiska kompetens med ytterligare en speciallärare på Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan.

Tillsammans är vi en av Härnösands största F-3-skolor med ca 380 elever. Bondsjöhöjdens skola som är en F-2-skola. Förutom grundskola åk. 1-2 och förskoleklasser finns ett fritidshem med två avdelningar. Murbergsskolan åk. 3-6 ligger i samma upptagningsområde och verkar under samma skolledning. Skolorna samarbetar mycket nära och ser sig som en F-6-skola.
I tjänsten som speciallärare på Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan arbetar du tillsammans med övriga två speciallärare. Beroende på vilken kompetens du som söker har kan tjänsten kombineras med skolornas nuvarande speciallärare på olika sätt

Bondsjöhöjdens skolan ligger naturskönt belägen på Bondsjöhöjden med närhet till både idrottsanläggning och skog.  Murbergsskolan ligger granne med länsmuseet på Murberget och har skogen precis inpå knuten. De fina utemiljöerna runt vår skola lockar till utomhuspedagogik vilket vi anser är en viktig del av skolans verksamhet och som vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare. 

Du kommer att arbeta på båda skolorna och avståndet mellan skolorna är ca 2 km.
Till både buss-och järnvägsstation i centrala Härnösand finns det goda bussförbindelser till/från båda skolorna. 

Skolans personal är en stark kår som står för ett välutvecklat samarbete för att eleverna ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. På skolan samverkar en grupp personal kring en grupp elever under hela dagen.
På skolorna finns en miljö där både elever och personal kan utvecklas.

Arbetsbeskrivning
Tillsammans med övrig personal strävar du efter att bibehålla en trygg skola där våra elever kan starta sin läranderesa i en miljö som inbjuder till kreativitet och nyfikenhet. Som speciallärare är du en del av skolornas gemensamma EHT och deltar i det förebyggande samt hälsofrämjande arbetet.
Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med nuvarande två speciallärare, lärare och elevhälsa att bidra till att ge elever den extra ledning och stimulans som alla, men specifikt vissa elever, behöver.
Du arbetar med att ge elever specialpedagogiska stödinsatser och undervisar då individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer samt stöttar övriga lärare och samordnar den specialpedagogiska utvecklingen på skolan.
Du kommunicerar med vårdnadshavare, elever och kollegor med fokus på att skapa förtroendefulla relationer.
Du planerar och genomför screeningar och kartläggningar samt dokumenterar och analyserar åtgärdsprocessen.
Vid sidan av detta kan du ha en konsulterande och handledande roll i nära samarbete med övrig personal och skolledning. Du leder och deltar även i möten kopplade till EHT samt din profession.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarexamen och legitimation mot grundskolan åk. 1-6 med påbyggnad mot speciallärare i matematik, alternativt svenska. Du har mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du har goda kunskaper om skolans styrdokument, didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärmiljö för eleverna.
Du håller dig uppdaterad gällande aktuell forskning och har god kännedom om styrdokumenten när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt kunskap och erfarenhet gällande kartläggningar, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

För att trivas hos oss behöver du vara mycket flexibel och initiativrik men också lugn och stabil. Då arbetet innebär många olika kontakter så krävs det att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska tycka om att växla mellan olika uppdrag, alltifrån att stötta enskilda elever till att arbeta i grupp och klass och samarbeta med kollegor. 
Du är van vid att arbeta självständigt och känner trygghet i speciallärarens mångfacetterade uppdrag som många gånger kräver att du kan ”hålla många bollar i luften” samtidigt.

Villkor
För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. 
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

So-lärare till Wendela Hellmanskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Wendela Hellmanskolan!

Wendela Hellmanskolan är en 7-9-skola. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en skola där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Lärarna arbetar i arbetslag kring tre klasser i en årskurs för att skapa närhet mellan lärare och elev samt möjliggöra för en helhetssyn på elevens studier. I vissa klasser har vi ett tvålärarsystem där ämnesläraren arbetar tillsammans med en resurs/lärarassistent för att skapa en bra pedagogisk miljö. Skolans lokaler är nyrenoverade och NPF-anpassade. Aktuella utvecklingsområden är IKT där skolan använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel, betyg och bedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett förebyggande elevhälsoarbete.

Arbetsuppgifter

Vi har lärare som inför höstterminen planerar för studier och vi söker därför en eller två lärare med legitimation för högstadiet i geografi, historia, samhällskunskap och religion. Tjänsten eller tjänsterna kommer att vara vikariat under ett läsår med chans till förlängning, Tillsammans med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, som främjar inlärning och skapar studiemotivation. Mentorskap ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i 4-9 alternativt 7-9. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa. Kunskaper om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner för och möter elever med olika förutsättningar, som till exempel flerspråkighet eller funktionsvariationer, är nödvändiga.

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och ämnesövergripande tillsammans med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För arbete inom skolan krävs alltid ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsterna: 100%. Vikariat under ett läsår. 

Individuell lönesättning.

Start: 2024-08-12 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Miljöhandläggare sommarvikariat

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten
Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Stadsplanering, handläggning av bygglov, planering och drift av natur - och friluftsområden, tillsyn enligt miljöbalken och andra lagstiftningar samt drift och utveckling av gator och parker är några av de frågor som vi ansvarar för. Vi jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.

Vi är åtta medarbetare på Miljöavdelningen där vi ansvarar för tillsyn inom miljöbalken, livsmedelslagstiftning, alkohol, tobak och vissa läkemedel. Vi arbetar ofta tillsammans i olika grupper för att lära av varandra. 

Nu ser vi fram emot att få välkomna en nyfiken, engagerad och serviceinriktad person som vill arbeta med tillsyn och prövning inom miljöbalkens område under sommaren.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett utåtriktat, omväxlande och självständigt arbete med många kontaktytor. Som miljöhandläggare med inriktning mot tillsyn inom miljö- och hälsoskydd arbetar du främst utifrån miljöbalken.

Du planerar och genomför inspektioner vilket innebär att du fattar självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer. Du handlägger prövning av ansökningar och anmälningar samt är rådgivande till företagare och kommuninvånare om miljöfrågor och egenkontroll mm. Du kommer att arbeta självständigt med handläggning men ett stort stöd finns alltid inom gruppen och vissa projekt genomförs tillsammans med kollegor. Arbetet innebär ofta utredningar, t.ex. rörande förorenade områden eller klagomål. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning inom miljö- och hälsoskydd, examen kan tas under våren 2024.
Du måste också ha B-körkort. Vi har tillgång till miljöbilar och el-cyklar.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både tal och skrift.

Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, där du sätter upp och håller tidsramar, är viktig i vår organisation.
Att du är initiativrik och bra på att uttrycka dig i tal och skift är en förutsättning.

Arbetet innebär många kontakter med företagare och allmänhet, så det är viktigt att du är lyhörd, har hög servicekänsla och att du kan kommunicera på ett tydligt sätt. God samarbetsförmåga är en viktig egenskap eftersom vi arbetar nära varandra och dessutom kommer du ha kontakter med andra förvaltningar. Om du har goda datorkunskaper och är nyfiken inför nya digitala lösningar och arbetssätt kommer du kunna bidra ännu mer till vår gemensamma utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Tjänsten som miljöhandläggare är ett vikariat under två månader på heltid, med tillträde enligt överenskommelse i juni.

Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare Ma/No på Hedda Wisingskolan i Härnösand

Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan! Vi är inne i en generationsväxling i Ma/No-ämneslaget och söker därför flera nya medarbetare. Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 360 elever och 55 m... Visa mer
Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!

Vi är inne i en generationsväxling i Ma/No-ämneslaget och söker därför flera nya medarbetare.

Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 360 elever och 55 medarbetare. Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående.

Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning med god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning. Läs mer om Hedda Wisingskolan här: https://heddawisingskolan.com/ 

Arbetsuppgifter
Vi söker behöriga ämneslärare i matematik och No/Tk som kan undervisa i MA, Ke, Fy, Bi och Tk. Du kommer att ingå i ett ämneslag Ma/No och ett A-lag för en hel årskurs. I tjänsterna ingår delat mentorskap för en klass.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i årskurs 4-9 alternativt årskurs 7-9. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har goda kunskaper om hur man som pedagog planerar, designar och organiserar lektioner för elever med olika förutsättningar/kunskapsnivåer. Utifrån elevers behov och lärande visar du egen flexibilitet och lyhördhet. 

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande tillsammans med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du ser samarbete som en självklarhet samt har en god digital kompetens.

För arbete inom skolan krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.

Tjänsten 
Tillsvidare, 100% om ämnesbehörighet och legitimation finns.

Individuell lönesättning tillämpas.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Start
Enligt överenskommelse, senast höstterminsstart 2024. TJänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Tysklärare till Wendela Hellmanskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Wendela Hellmanskolan!

Wendela Hellmanskolan är en 7-9-skola. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en skola där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Lärarna arbetar i arbetslag kring tre klasser i en årskurs för att skapa närhet mellan lärare och elev samt möjliggöra för en helhetssyn på elevens studier. I vissa klasser har vi ett tvålärarsystem där ämnesläraren arbetar tillsammans med en resurs/lärarassistent för att skapa en bra pedagogisk miljö. Skolans lokaler är nyrenoverade och NPF-anpassade. Aktuella utvecklingsområden är IKT där skolan använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel, betyg och bedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett förebyggande elevhälsoarbete.

Arbetsuppgifter

En av våra språklärare är ledig för studier, så inför höstterminen 2024 söker vi en vikarierande lärare i tyska. Tjänsten är på ca 50%. Tillsammans med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, som främjar inlärning och skapar studiemotivation. Mentorskap kan ingå i tjänsten liksom undervisning på annan skola.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i 4-9 alternativt 7-9. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa. Kunskaper om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner för och möter elever med olika förutsättningar, som till exempel flerspråkighet eller funktionsvariationer, är nödvändiga.

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och ämnesövergripande tillsammans med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För arbete inom skolan krävs alltid ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten: 50 %. Vikariat under ett läsår.
Individuell lönesättning. 

Start: 2024-08-12 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Bemanningscontroller

Ansök    Apr 4    Härnösands kommun    Controller
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Bemanningscontroller
Härnösands kommun har under de senaste åren kommit långt i omställningen att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation, för att skapa bättre kvalité för våra medborgare och större trygghet för våra medarbetare.

Tycker du att bemanning, statistik, schemaoptimering och ekonomi i balans låter intressant? Då är det dig vi söker!

Arbetsuppgifter
Du kommer att stödja kommunen men primärt Socialförvaltningen i det strategiska- och operativa arbetet gällande bemanningsprocessen. Det innebär bland annat att du stöttar, kvalitetssäkrar och följer upp bedömning av bemanningsbehov i vårdnära verksamheter. Målet med vår bemanningsplanering är att brukarens behov, medarbetarens arbetsmiljö och den ekonomiska ramen är i balans. I ditt arbete erbjuder du kvalificerat stöd till enhets- och verksamhetschefer för att effektivisera och optimera bemanningen.

Genom att ta fram metodstöd, statistikunderlag för analys, beslut och uppföljning kommer du vara ett stöd till ledningsgrupperna, cheferna och andra stödfunktioner. Det kommer också vara viktigt att du delar med dig av och driver förbättringsförslag, samt ser utvecklingsmöjligheter. Du kommer vara delaktig i utvecklingsarbete kring vårt bemanningssystem Medvind, samt utbilda och introducera nya chefer i bemanningsplanering.

Utmaningen är att kunna röra sig mellan helhets- och detaljperspektiv men det klarar du som har god analytisk förmåga och är nyfiken på hur dina processer fungerar i verkligheten.

Du kommer att ha din huvudarbetsplats hos Socialförvaltningen, men som bemanningscontroller kommer du även stödja övriga förvaltningar inom kommunen, främst gällande införande av heltid som norm.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Relevant eftergymnasial utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser är likvärdig.
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemanningsplanering och/eller schemaplanering.
• Utbildning och/eller erfarenhet av att ha arbetat med statistik kopplat till ekonomi.
• Goda kunskaper om arbetstidsregler.

Det är mycket meriterande om du har goda kunskaper i schemasystemet Medvind.

Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer. Du har mod att agera efter din egen övertygelse och är duktig på att påverka och motivera andra. Din dagliga planering och prioritering styrs av en strävan att uppnå resultat och uppsatta mål, och du räds inte för att ta dig an komplicerade problem eller utmanande situationer för att komma framåt. Du kan analysera och bryta ner komplexa frågor för att hitta en bra lösning för alla inblandade parter.

Övrig information
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Startdatum: Enligt överenskommelse

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till poolenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg i Härnösands kommun samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv.

Inom verksamhetsområde Internt stöd strävar vi efter att ha ett utvecklingsorienterat arbetssätt där vi uppmuntras att vara kreativa och lösningsfokuserade. Vi vill ha ett modernt tankesätt kring schema, planerings- och bemanningsfrågor, där chef och medarbetare tillsammans säkerställer en hög kvalitet och skapar goda förutsättningar för hela organisationen. Nu söker vi en ny enhetschef till vår poolenhet. 

Om jobbet
Poolenheten är en relativt nystartyad enhet, så ditt uppdrag blir initialt att fortsätta bygga upp och utveckla verksamheten.

I poolenheten ingår poolpersonal; undersköterskor som täcker upp vid korttidsfrånvaro inom hemtjänsten, funktionsstöd och på särskilt boende. Verksamheten pågår dygnet runt, årets alla dagar. I enheten finns även personal som arbetar med bemanning. De tar emot frånvaroanmälningar, bedömer om frånvaron behöver ersättas, och bokar i så fall en ersättare.

Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljöfrågor för enheten (VEPA). Du leder, planerar, informerar, samordnar och utvecklar verksamheten utifrån uppsatta mål. Du ingår även i verksamhetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till att utveckla och driva de frågor som faller inom Internt Stöds ansvarsområde.

I tjänsten ingår att stödja Socialförvaltningens ledningsgrupp och enhetschefer i frågor som är kopplade till bemanningspool och bemanning. Du kommer, i samarbete med bemanningscontroller och övriga stödfunktioner, arbeta för att kvalitetssäkra och följa upp frågor kopplat till bemanningsprocessen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

• relevant högskoleutbildning, t.ex. med inriktning mot HR,
• ledarerfarenhet,
• arbetat med rekrytering,
• god datorvana, och som har
• goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.

Det är meriterande om du har


• erfarenhet av arbete inom liknande område (bemanning, äldreomsorg eller funktionsstöd),
• goda kunskaper inom arbetsrätt,
• goda kunskaper inom schemaläggning,
• erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutveckling och uppföljning, eller
• chefserfarenhet inom offentlig sektor, helst från kommun eller region.

Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har lätt för att skapa kontakter och duktig på att underhålla relationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, med en hög känsla för service och du har intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra. Du anstränger sig för att leverera lösningar. För dig innebär förändringar nya möjligheter, och du kan anpassa dig, ändra synsätt eller tillvägagångssätt när omständigheterna ändras. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer framåt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt ledarskap.  

Övrig information
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Tillsättning sker så snabbt som möjligt, enligt överenskommelse.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Lärare i idrott och hälsa till Wendela Hellmanskolan

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Är du en driven lärare som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Wendela Hellmanskolan!

Wendela Hellmanskolan är en 7-9-skola i centrala Härnösand. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en skola där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Lärarna arbetar i arbetslag kring tre klasser i en årskurs för att skapa närhet mellan lärare och elev samt möjliggöra för en helhetssyn på elevens studier. I vissa klasser har vi ett tvålärarsystem där ämnesläraren arbetar tillsammans med en lärarassistent för att skapa en bra pedagogisk miljö. Skolans lokaler är nyrenoverade och NPF-anpassade. Aktuella utvecklingsområden är IKT där skolan använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel, betyg och bedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett förebyggande elevhälsoarbete. Just nu byggs en ny modern och fullstor idrottshall intill skolan och den beräknas vara färdig hösten 2025. Detta ser vi väldigt mycket fram emot.  

Arbetsuppgifter

En av våra idrottslärare går nu vidare mot ett nytt spännande uppdrag på gymnasiet, så vi söker en lärare med legitimation och behörighet i ämnet idrott och hälsa. Du får gärna ha ett annat ämne i din kombination också. Tillsammans med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt sammanhang, som främjar inlärning och skapar studiemotivation. Mentorskap ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i 4-9 alternativt 7-9. Du har goda ämneskunskaper inom det område du ska anställas inom. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa. Kunskaper om hur man som pedagog designar och organiserar lektioner för och möter elever med olika förutsättningar, som till exempel flerspråkighet eller funktionsvariationer, är nödvändiga.

Det är meriterande om du är van att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och ämnesövergripande tillsammans med kollegor. Du brinner för att utveckla varje barns språkliga förmåga och är en stabil ledare i klassrummet. Du är en trygg, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att vi ser hela människan och dess utvecklingspotential och att alla funktioner på skolan arbetar gemensamt för att uppnå resultat i form av måluppfyllelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, du samarbetar väl samt har en god digital kompetens.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För arbete inom skolan krävs ett inlämnat utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten: 100%

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Start: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Poolenheten söker undersköterskor/vårdbiträden för tillsvidareanställning

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetsuppgifter
Poolenheten är en enhet inom verksamhetsområde Internt stöd på socialförvaltningen. Enhetens uppdrag är att täcka behov vid kortare frånvaro i de ordinarie verksamheterna inom hemtjänst, särskilt boende och funktionsstöd. En anställning i poolenheten innebär att du behöver vara flexibel då du efter introduktioner förväntas arbeta inom alla verksamhetsområden och inom hela Härnösands kommun. All personal har ett schema med "pooltider" som bemanningen matchar mot beställningar av ersättare från verksamheterna. Detta innebär att du till exempel en dag arbetar i en hemtjänstgrupp för att dagen efter bli bokad till ett särskilt boende eller en daglig verksamhet. Det är ett roligt och omväxlande arbete som passar bra för dig som har erfarenhet och kunskaper sedan tidigare och som vill få möjlighet att utvecklas ytterligare i ditt arbete. 

Samtliga medarbetare i poolenheten bör efter godkänd utbildning utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Kvalifikationer

• Är utbildad undersköterska alternativt vårdbiträde med pågående utbildning till undersköteska som förväntas vara avslutad senast 31 december 2024
• Har erfarenhet inom vårdnära arbete, gärna inom äldreomsorg, funktionsstöd eller särskilt boende
• Har B-körkort
• Har goda data- och mobilkunskaper för att kunna ta del av information samt för dokumentationsuppgifter
• Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift

Arbetet i poolenheten ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet och professionell framtoning. Du måste ha lätt för att samarbeta med andra, men även kunna arbeta självständigt. 

Som person är du trygg i dig själv, är strukturerad, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Du har ett stort engagemang och en vilja av att ge den bästa omvårdnaden till våra brukare. Självklart har du ett genuint intresse för människor.

Anställningstyp/arbetstider

Rekryteringen avser flera tillsvidaretjänster där arbetet är förlagt till dag/kväll eller natt, vardag som helg. Härnösands kommun strävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad. Poolenheten arbetar utifrån verksamhetsanpassat schema om 6 veckor där 9 helgpass (fredag kväll inräknat) ska ingå.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Ett krav för tjänsten är ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.


Övrig information
Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning.
Månadslön med pooltillägg

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarier till Härnösands kommun

Ansök    Apr 2    Härnösands kommun    Vårdbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Nu söker vi vikarierande undersköterskor/omvårdnadspersonal till äldreomsorgen och stödpersonal/assistenter till Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri i Härnösands kommun. Möjlighet kan finnas att fortsätta efter sommaren. 

Vi söker dig med ett stort hjärta för människor, som vill göra stor skillnad genom att arbeta hos oss inom äldreomsorgen eller inom Funktionsstöd (LSS och socialpsykiatri) i Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter - Äldreomsorgen, hemtjänsten eller särskilt boende:
Som undersköterska/omvårdnadspersonal hos oss kommer du ha ett varierat arbete där du stödjer äldre personer i deras vardag. Du skapar meningsfulla dagar utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet innebär omvårdnadsarbete i den enskildes hem eller på särskilt boende för äldre. Det kan handla om delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetet ingår att dokumentera i vårt journalsystem.

I hemtjänsten finns sex verksamheter ordnade i geografiska områden samt en nattpatrull som du kan arbeta inom. Inom verksamhetsområdet särskilt boende finns sex äldreboenden och ett korttidsboende som du kan arbeta inom.

Arbetsuppgifter - Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri
Som stödpersonal/assistent hos oss kommer du att stödja verksamhetens brukare utifrån deras behov, förutsättningar och egna önskemål. Samverkan med anhöriga och andra vårdgivare ingår i arbetet samt att dokumentera i vårt journalsystem. I vissa fall förekommer enklare hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det finns boenden över hela centrala Härnösand och här bor brukare i alla åldrar och med olika funktionshinder. Vissa personer bor i gruppbostad, servicebostad eller i sina egna lägenheter.

Den som erbjuds arbete inom funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal ingås.

Kvalifikationer
För att arbeta som timvikarie hos oss behöver du behärska svenska språket i tal och skrift (SFI D). Det är viktigt eftersom du kommer att kommunicera med brukare och anhöriga, samt för att kunna dokumentera och förstå instruktioner. Du kan hantera en dator och mobiltelefon som arbetsredskap. Ett krav är också att du har ett giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige.

Utbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritid med inriktning socialt arbete är meriterande samt tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Körkort är meriterande och för arbete inom hemtjänsten ska du kunna cykla. Några verksamheter har behov av teckenspråkskunnig personal vilket också är önskvärt.

Som person är du empatisk och har stort intresse för människor. Det är viktigt att du har ett bra bemötande gentemot andra och ett positivt synsätt. Du har god samarbetsförmåga och även förmåga att arbeta självständigt.

När vi rekryterar tittar vi i första hand på utbildning och erfarenhet men lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetar du redan som vikarie i någon av våra verksamheter men vill ha fler arbetsplatser eller arbeta inom fler områden? Då kan du skicka in en ansökan till denna annons.

Övrig information
Individuell lönesättning.

Semestervikariat med schema eller extra personal för bemanning vid korttidsfrånvaro. Omfattningen kan variera med tillträde enligt överenskommelse. Semesterperioden sträcker sig från juni till augusti och vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden.

För att bli erbjuden ett sommarschema är det en förutsättning att du kan arbeta alla arbetspassen som är förlagda på schemat. Schemalagda arbetstider under dag, kväll och helg, i vissa fall förekommer nattarbete.

Våra verksamheter finns i hela Härnösands kommun, i både centrum och ytterområden.

Tillträde enligt överenskommelse.

Rekryteringsprocess
Urval sker löpande. Välkommen in med din ansökan redan idag. Kolla din e-post så att du inte missar en inbjudan till intervju. Det kan dröja innan du får besked.

Fackliga representanter nås via växel, 0611-34 80 00


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Kostavdelningen söker måltidspersonal

Ansök    Apr 2    Härnösands kommun    Köksbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
I denna anställning som måltidspersonal arbetar du på Kostavdelningens alla enheter, i förskolekök, i skolkök eller arbete på produktionsköket Navet, både i kök samt förråd. Både ensamarbete och arbete i grupp förekommer. Du kommer i anställningen vara huvudstationerad på produktionsköket Navet.Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består av att planera, bereda, tillaga och servera goda och näringsriktiga måltider. Du kommer att vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övrigt tillhörande arbetsuppgifter som disk och städning. Vid arbete inom produktionskökets förrråd sker packning av beställda varor, packning av matlådor, matportioner samt bikomponenter, arbete i varuintag och frysutrymmen samt inventering. Du kan även behöva utföra vissa administrativa uppgifter, ex beställningar. Då arbetsförflyttning sker till förskolor, skolor och produktionsköket och ensamarbete kan förekomma så bör man behärska alla arbetsuppgifter. Även andra arbetsuppgifter såsom städ och arbete i barngrupp kan förekomma.

Kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet om HACCP
• God datorkunskap
• Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• För att arbeta i förskola/skola krävs utdrag ur polisens belastningsregister

Vi ser extra positivt på om du har nedanstående meriter.


• Kockutbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang
• Utbildning i HACCP
• Erfarenhet av Kostdataprogram och beställningar
• Utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet av kostdataprogram, beställningar, fakturering
• God varukunskap/kännedom
• Gott ordningssinne

Vi söker dig som är en öppen, positiv, lyhörd och självgående person. Ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Du ser vikten i att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Då arbetsuppgifterna kräver att du ibland arbetar på andra enheter tror vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. 

Övrig information


Omfattning: Heltid 100%

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Startdatum: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse
Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Socialsekreterare Barn- och familjeenheten

Ansök    Apr 3    Härnösands kommun    Socialsekreterare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Vi söker dig som vill vikariera hos oss under tiden som en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Du får arbeta med ett 40-tal engagerade och kompetenta medarbetare. Verksamheten utvecklas ständigt och vi söker dig som är trygg, kreativ och engagerad.

Enheten ansvarar för målgruppen barn/unga och deras familjer 0-18 år. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp
(placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Medarbetarna på resursteamet arbetar förebyggande och uppsökande men de är också utförare av öppna insatser som beviljats av socialsekreterare. Receptionister och administrativ personal ingår också i enheten. Administratörernas främsta uppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Uppsökande, förebyggande arbete och tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Vi söker en barnsekreterare till enhetens insatsgrupp. Där kommer du att arbeta med placerade barn och unga. 

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning, framförallt enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmleser om vård av unga (LVU). Du utreder barn/unga och föräldrars behov av stöd och hjälp. Du beviljar insatser och följer upp insatserna enligt SoL och LVU. Arbetet innebär handläggning, dokumentation och processinriktat arbete med de familjer vi möter. Vi arbetar enligt Barns Behov i Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården samt med förbättrad dokumentation. Vårt verksamhetssytem är Lifecare IFO. Nära arbetsledning och extern handledning erbjuds. Social beredskap några helger per år ingår i arbetsuppgifterna. Hybridarbete erbjuds i viss omfattning efter överenskommelse med chef. Förtroendearbetstid tillämpas och är en individuell överenskommelse mellan chef och arbetstagare. Flexibel arbetstid/flextid kan också erbjudas. 

Kvalifikationer
- Socionomexamen är ett krav.
- Du ska kunna uttala dig väl i tal och skrift på svenska.
- Körkort krävs också för tjänsten.

Meriterande
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barnavården.
- Erfarenhet av handläggnings- och dokumentationskunskap enligt BBIC samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem samt övrig datorvana.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Som person är du positiv, ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person har du lätt för att samarbeta.

Övrig information
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vikariat på heltid under 1 år, helst från och med 1 juni 2024.
Tillträde efter överenskommelse. 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Spontanansökan, Härnösands kommun

Skulle du vilja jobba på Härnösands kommun men hittar ingen tjänst som matchar din kompetens och erfarenhet just nu? Då tycker vi att du ska skicka in en spontansökan. Det händer mycket i och omkring Härnösand just nu och vi ser ljust på framtiden. Nya företagsetableringar, tillväxt och grön omställning vilket betyder att vi behöver bli fler. Många fler. För att få en hel kommun att fungera krävs inte mindre än 350 olika yrkeskategorier vilket bland annat... Visa mer
Skulle du vilja jobba på Härnösands kommun men hittar ingen tjänst som matchar din kompetens och erfarenhet just nu? Då tycker vi att du ska skicka in en spontansökan.

Det händer mycket i och omkring Härnösand just nu och vi ser ljust på framtiden. Nya företagsetableringar, tillväxt och grön omställning vilket betyder att vi behöver bli fler. Många fler. För att få en hel kommun att fungera krävs inte mindre än 350 olika yrkeskategorier vilket bland annat betyder att du kan byta jobb, ja till och med yrke.

Vi söker positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och skapa trygghet och göra skillnad, i det lilla såväl som i det stora. Är det dig vi söker? Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig på våran hemsida.

Vi går löpande igenom spontanansökningarna och finns det lediga jobb som matchar dina önskemål och kompetenser kan vi tipsa dig om att söka.

Observera att en spontanansökan inte automatiskt registrerar dig som sökanden för en specifik tjänst som utannonseras. Du behöver alltid själv bevaka och söka de aktuella tjänster du är intresserad av. Din spontanansökan är aktuell i 6 månader.

Söker du arbete som omvårdnadspersonal inom vård och omsorg

Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg rekommenderar vi dig att skicka in en ansökan direkt via någon av annonserna som alltid ligger ute på vår Lediga jobb-sida.

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Familjebehandlare Barn- och familjeenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter. Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? På barn- och familjeenheten arbetar ett 40-tal fantastiska, engagerade och kompetenta medarbetare.

Enheten ansvarar främst för utredningar och insatser för målgruppen barn/ unga och deras familjer 0-18 år i enlighet med rådande lagstiftning. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Socialsekreterare inom enheten arbetar främst med myndighetsutövning. Enhetens resursteam erbjuder insatser i öppenvård vilket innebär förebyggande och uppsökande verksamhet, råd- och stödsamtal samt stöd och behandling på uppdrag av socialsekreterare vid barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten. Vi arbetar enligt Barns Behov I Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. Vi använder oss av verksamhetssystemet LifeCare. Enheten har administrativ personal och deras främsta arbetsuppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter. Vi har en reception som ingår i verksamheten som arbetar på uppdrag av barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Uppsökande, förebyggande arbete och tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Vi söker nu en familjebehandlare till enhetens resursteam.

Arbetsuppgifter  

Familjebehandlare ingår i enhetens resursteam dvs. vår öppenvård. Inom öppenvården arbetar fältarbetare, familjebehandlare, behandlare och resursperson. Som familjebehandlare arbetar du på uppdrag av socialsekreterare på barn- och familjeenheten som utifrån barnets behov i centrum erbjuder familjer stöd och behandling. Som familjebehandlare arbetar du med motivations-, förändrings- och behandlingsarbete med barn/unga, deras familjer och nätverk. Arbetet kan även innebära uppdrag i form av observation under pågående utredning. Uppdraget genomförs utifrån en genomförandeplan som upprättas tillsammans med familjen, socialsekreterare och familjebehandlare. Familjebehandlare arbetar också uppsökande och förebyggande genom råd- och stödsamtal samt generellt stöd i form av gruppverksamhet. Samverkan inom resursteamet och enheten är en stor del av arbetet men även med andra interna och externa aktörer. Dokumentation ingår även i arbetsuppgifterna.

Nära arbetsledning och extern handledning ingår i arbetet.

Kvalifikationer
Socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning.
God förmåga att utttrycka sig i tal och skrift.
Körkort är ett krav.

Meriterande
Erfarenhet av socialtjänst och familjebehandling. Utbildning i exempelvis Trappan-modellen, barngruppsverksamhet eller andra metoder inom området är önskvärt.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och framförallt på förmågan att se möjligheter och lösningar. Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person är du positiv, engagerad, du har lätt för att samarbeta och kommunicera med den det berör. 

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Fackliga representanter
Du når dem via kommunens växel, tel. 0611-34 80 00.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Skolsköterska

Ansök    Mar 27    Härnösands kommun    Skolsköterska
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.En av våra skolsköterskor går i pension och vi behöver dig som är intresserad av att fortsätta vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete.

Centrala elevhälsan organiseras i Skolförvaltningen under verksamhetsområde elevhälsa och leds av en enhetschef. Centrala elevhälsan innefattar totalt 32 medarbetare inklusive enhetschef, skolsköterskor, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, skolläkare, logoped, psykologer, pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans jobbar vi utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv och är ett stöd till rektorer och pedagoger i deras arbete med eleverna.

I kommunen finns 12 skolor och där ingår även anpassade grund- och gymnasieskolan. Skolsköterskor och kuratorer är placerade ute på skolorna och övriga professioner har kontorsutrymmen i skolförvaltningens lokaler.

Arbetsuppgifter:

Förutom sedvanliga skolsköterskeuppgifter så som hälsokontroller, vaccinationer och hälsosamtal ingår du i det lokala elevhälsoarbetet på skolan och där bidrar du med det medicinska perspektivet. Som skolsköterska deltar du i en pedagogisk kontext. Du ska kunna samarbeta med pedagoger, rektorer, elever och elevers vårdnadshavare. Du ska även delta i planering och arbete med de övriga professionerna inom elevhälsan. Även extern samverkan ingår. 

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska/barnsjuksköterska/skolsköterska. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Du ska kunna arbeta strukturerat och kunna självständigt planera ditt arbete. Du behöver vara noggrann men samtidigt flexibel i ditt arbetssätt. Det är viktigt att du har ett relationellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med barn och unga. Tjänsten som skolsköterska kräver samarbetsförmåga med andra professioner internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

 Arbetstid/Varaktighet:

Heltid, tillsvidare. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.

Lön:

Individuell lönesättning

Kontaktuppgifter till Vårdförbundet:
[email protected]

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarier till Bemannings- och planeringsenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Nu söker vi sommarvikarierande resursplanerare till Bemannings- och planeringsenheten!

Om verksamheten
Bemannings- och planeringsenheten är organisatoriskt placerad inom verksamhetsområdet Internt stöd på Socialförvaltningen. Med utgångspunkt i brukar-, arbetsmiljö- och ekonomiperspektiv ska enheten arbeta för att uppnå en så effektiv planering som möjligt där förvaltningens personalresurser nyttjas på bästa sätt. Till oss söker vi nu vikarierande resursplanerare med start enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I vår enhet arbetar vissa resursplanerare riktat mot bemanning och andra mot planering.

Som resursplanerare riktad mot bemanning tar du emot frånvaroanmälningar, bedömer om frånvaron behöver ersättas, och vid behov bemanna frånvaron enligt fastställd rutin. I arbetet ingår regelbundna dialoger och träffar med verksamheten och övriga kollegor samt bistå vid eller delta i kvalitetsarbeten. I rollen ingår även att svara i telefonslingor eller e-post som kommer in till funktionsbrevlådor samt vid behov delta i olika kvalitetsarbeten.

Som resursplanerare riktad mot planering, Planerar du ut det dagliga arbetsschemat. Bedömer om frånvaron behöver ersättas, enligt fastställd rutin. Vidare planerar du insatser enligt uppdrag från biståndshandläggare eller hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med brukare, anhöriga, omvårdnadspersonal och enhetschefer. I arbetet ingår regelbundna dialoger och träffar med verksamheten och övriga kollegor samt bistå vid eller delta i kvalitetsarbeten. I rollen ingår även att svara i telefonslingor eller e-post som kommer in till funktionsbrevlådor samt vid behov delta i olika kvalitetsarbeten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är duktig på att samarbeta och har förmågan att arbeta strukturerat och noggrant. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med andra. Du har förmågan att anstränga dig för att hjälpa andra och leverera lösningar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.

Krav:
-Fullständig gymnasiekompetens i form av examen eller slutbetyg.
-God kunskap inom svenska språket i tal och skrift.
-Arbetslivserfarenhet inom relevant område, t.ex. vårdnära arbete inom socialnämndens ansvarsområde.

Meriterande:
-Arbete med planering.
-Goda kunskaper om arbetstidsregler.
-Goda kunskaper gällande planering.
-Goda kunskaper gällande bemanning.

Övrigt
Individuell lönesättning.
Arbetstider: Dagtid. Helgarbete förekommer.
Anställningsform: sommarvikariat.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Trainee som verksamhetsutvecklare i Härnösands kommun

Bygg framtiden med oss! Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen. Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till... Visa mer
Bygg framtiden med oss!
Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen. Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till samhället genom att skapa en välfärd av hög kvalitet.

Arbetslivsförvaltning är förvaltningen som syftar till att främja och hantera arbetslivsrelaterade frågor. Målet med arbetslivsförvaltningen är att fler personer ska nå egen, hållbar försörjning.
Arbetslivsförvaltningen har sin grund i utbildning på flertalet olika sätt, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan men också genom de enheter som fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetslivsförvaltningens syfte är att på det mest effektiva sättet hjälpa personer att nå sina individuella mål, oavsett om det handlar om att klara en utbildning eller att nå egen försörjning.

I verksamheterna finns alla olika typer av människor vilket gör att dagarna sällan är den andra lik och att man aldrig kommer hem från jobbet utan att ha lärt sig någonting nytt.

För att uppnå sina mål samarbetar arbetslivsförvaltningen nära med andra förvaltningar inom kommunen.

Arbetsbeskrivning:

Traineen på Arbetslivsförvaltningen kommer att tillsamans med verksamhetsstrateg bland annat att:


• Projektleda två ESF-projekt inom språkutveckling
• Delta i två andra projekt; 1. Projekt för kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, 2. Projektfinansiering.
• Delta i ett regionalt projekt "Lärkraft".
• Vara med och agera bollplank och bistå med administraion kopplat till strategisk planering vilket innebär att lägga upp olika strategier för olika arbetssätt för Arbetslivsförvaltningens samtliga medarbetare och chefer.
• Arrangera workshops i diverse projekt, utforma och skriva projektansökningar med mera.

Under 9 månader arbetar du ungefär 80 procent hos din arbetsgivare med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis hållbarhet, ekonomi, krisarbete och samhällsbyggnad.

Under fyra veckor kommer du att ha en så kallad breddningsperiod. Det innebär att du kommer vara trainee i någon av de andra organisationerna som ingår i programmet, för att få en bredare insikt. Vi kommer mot slutet av programmet att stämma av verksamhetens förutsättningar och ditt intresse för fortsatt anställning.

Kvalifikationer

Examen inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, pedagogik, sociologi, juridik, rehabilitering, eller liknande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdigt. Din examen får inte vara äldre än tre år och du ska kunna visa upp ditt examensbevis inför programstart.

Behärskar engelska flytande i tal och skrift.

Som person tror vi att du är driven och engagerad och vill bidra till förvaltningens och kommunens utveckling. Du är empatisk och tycker om att samarbeta med andra. Utöver det behöver du vara analytisk och noggrann.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dessa personliga egenskaper. Vi tror att olika bakgrunder och erfarenheter berikar både personligt och professionellt. Därför ser vi positivt på mångfald i alla former.

Anställningen

Anställningsform: Särskild visstidsanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Sysselsättningsgrad: 100%

Löneform: Individuell lönesättning

Omfattning: Heltid, 1 september 2024–31 maj 2025

Observera att sista ansökningsdag är 2024-04-14

Övrigt

Följande kommuner ingår i Trainee Sundsvallsregionen: Sundsvall, Hudiksvall, Härnösand, Timrå, Ånge och Nordanstig. Även SPV (Statens tjänstepensionsverk) och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) ingår. Traineeprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och är nyfiken på alla de intressanta uppdrag som finns inom offentlig sektors förvaltningar och bolag.

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Sundsvalls kommun, som samlar in samtliga ansökningar, behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
https://sundsvall.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter/

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer: om traineeprogrammet - klicka här!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Trainee som samhällsplanerare till Härnösands kommun

Ansök    Mar 18    Härnösands kommun    Samhällsplanerare
Bygg framtiden med oss! Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen. Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till... Visa mer
Bygg framtiden med oss!
Ta chansen att söka Trainee Sundsvallsregionen. Här du får möjlighet att arbeta inom det område du är utbildad för, bygga nätverk inför framtiden och få både personlig och professionell utveckling. Som trainee får du en given roll men också möjligheten att se bredden av yrken, uppdrag och karriärvägar inom offentlig sektor. Detta är en stor möjlighet för dig som är i början av din karriär. Dessutom får du arbeta för att bidra till samhället genom att skapa en välfärd av hög kvalitet.

Den övergripande målbilden för Härnösand – Den företagsamma staden med den personliga livsmiljön.

Samhällsplaneringen är ett av många verktyg för att nå målet om en personlig livsmiljö, där hållbarhet genomsyrar allt.

Samhällsförvaltningen består av fem avdelningar som ansvarar för en rad olika områden. Allt från myndighetsutövning av miljö- plan-och byggfrågor till drift och utveckling av gator, parker och friluftsområden. Plan-och byggavdelningen som du skulle tillhöra, ansvarar bland annat för planeringsfrågor, bygglov, kart- mät och GIS samt hantering av bostadsanpassningsbidrag. Avdelningen har också ett nära samarbete med kommunens tillväxtavdelning.

Arbetsbeskrivning:

Arbeta med att tillföra kunskap, kreativitet och engagemang till samhällsplaneringen och vara delaktig i att forma framtidens Härnösand.

Delta brett och förvaltningsövergripande i samhällsplaneringsprocesser och utvecklingsprojekt med bland annat att:


• Ingå i olika arbetsgrupper kopplat till detalj- och strategisk planering.
• Samarbeta med kommunens andra förvaltningar, verksamheter och avdelningar kopplat till planeringsfrågor.
• Hålla gällande översiktsplan aktuell genom att arbeta med framtagen handlingsplan
• Delta i arbetet med GIS- och kartframställning
• Delta i arbetet med 3D-visualiseringar av utvecklingsprojekt
• Arbeta med kulturmiljöfrågor
• Framtagande av nya och revideringar av äldre detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen
• Förbereda och presentera ärenden för nämnden

Om traineeprogrammet
Under 9 månader arbetar du ungefär 80 procent hos din arbetsgivare med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis hållbarhet, ekonomi, krisarbete och samhällsbyggnad.

Under fyra veckor kommer du att ha en så kallad breddningsperiod. Det innebär att du kommer vara trainee i någon av de andra organisationerna som ingår i programmet, för att få en bredare insikt. Vi kommer mot slutet av programmet att stämma av verksamhetens förutsättningar och ditt intresse för fortsatt anställning.

Kvalifikationer

Eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet med inriktning mot samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Din examen får inte vara äldre än tre år och du ska kunna visa upp ditt examensbevis inför programstart.

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper! Du är lösningsorienterad, kreativ och nyfiken. Du trivs med att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt, vill samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö. Du tycker om att i skrift och bild nå ut med budskap och visioner, delar med dig av kunskap och idéer och vill såklart bidra till Härnösand som plats att leva och verka på!

Vi tror att olika bakgrunder och erfarenheter berikar både personligt och professionellt. Därför ser vi positivt på mångfald i alla former.

Anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid, 1 september 2024 – 31 maj 2025

Observera att sista ansökningsdag är 2023-04-14

Övrigt

Följande kommuner ingår i Trainee Sundsvallsregionen: Sundsvall, Hudiksvall, Härnösand, Timrå, Ånge och Nordanstig. Även SPV (Statens tjänstepensionsverk) och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) ingår. Traineeprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och är nyfiken på alla de intressanta uppdrag som finns inom offentlig sektors förvaltningar och bolag.

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Sundsvalls kommun, som samlar in samtliga ansökningar, behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
https://sundsvall.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter/

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer: om traineeprogrammet - klicka här!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Rektor förskola

Ansök    Mar 6    Härnösands kommun    Rektor
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta.

Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen ska utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker dig som är intresserad och motiverad av att utveckla Härnösands kommuns förskolor. Som rektor inom förskola har du ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö på dina enheter. Du ingår i ett nätverk med rektorer som leds av verksamhetschef för förskola. Tillsammans arbetar vi övergripande för att skapa likvärdighet och kvalitet för alla barn i våra förskolor.

Arbetsuppgifter:

Som rektor inom förskola har du ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö på dina enheter.
Du leder och fördelar arbetet på enheterna.
Tillsammans med nätverket vidareutvecklar du det pedagogiska arbetet i kommunen. Du ska kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
I uppdraget ingår att leda verksamheten utifrån nationella och lokala mål, riktlinjer och lagstiftning.
Du ska leda en lärande organisation genom tydliga pedagogiska mål, levande värdegrundsmål och prioriterat kvalitetsarbete.
Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan.
Vi arbetar för att främja barns utveckling och lärande. Främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidarietet mellan människor, för varje människa egenvärde och verka för en hållbar utveckling.
Du arbetar för att lägga grunden för personalen och barnens förståelse för olika språk och kulturer.

Kvalifikationer:

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning alternativt erfarenhetsbaserad utbildning inom skolverksamhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för uppdraget.

Godkänt utdrag ur belastningsregister

Du är väl förtrogen med förskolans och skolans styrdokument

Du verkar för den pedagogiska utvecklingen i verksamheten med fokus på det kontinuerliga lärandet.

Du är intresserad och motiverad av att utveckla Härnösands kommuns förskolor. Du ska kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Meriterande:

Genomförd eller påbörjad rektorsutbildning

Personlig egenskaper:

Du är tydlig, kommunikativ och drivande.
Du har förmåga att skapa goda relationer såväl med personal, ledning och vårdnadshavare.
Du är en god organisatör, är resultatinriktad och tillför energi och lust.
Du har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag och en vilja att utveckla verksamheten.
Du har respekt och förståelse för allas lika värde och du har en förståelse för värdet av mångfald.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till Hälso- och sjukvården Härnösand, Vikariat

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Vi söker Leg. Sjuksköterskor för vikariat i Härnösands kommun!Arbetsuppgifter Sjuksköterska
Arbetet som sjuksköterska innebär ansvar för Hälso- och sjukvård inom hemsjukvård och särskilt boende. Ditt arbete är självständigt och kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut och göra medicinska bedömningar samt planera för den enskildes vård och behandling. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, utbildning och instruktion till omvårdnadspersonal. Du ska även i viss mån medverka vid teamträffar, vårdplanering/SIP.

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation är ett krav samt körkort för bil. Specialistutbildning inom vård av äldre, distriktssköterska eller annan jämförbar specialistutbildning är meriterande likaså arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du är trygg, modig, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta. Som vikarie erbjuds du en introduktion anpassad för dig.

Arbetstid/Varaktighet
Vikariat heltid, med slutdatum i augusti. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så välkommen in med din ansökan redan idag!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Kostavdelningen söker måltidspersonal till Stigsjö förskola

Ansök    Mar 4    Härnösands kommun    Måltidsbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker måltidspersonal med placering på Stigsjö förskola. 

Stigsjö förskola ligger i byn Brunne placerad 2 mil väster om Härnösand. De måltider vi serverar på förskolan är frukost, lunch och mellanmål. Lunchen lagas från grunden i tillagningsköket på Brunne skola och transporteras till förskolan.Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består av att planera, bereda och servera goda och näringsriktiga måltider till förskolans elever och medarbetare. Du kommer att vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övriga tillhörande arbetsuppgifter som disk och städning. Du kommer även utföra vissa administrativa uppgifter, ex beställningar och vikarieanskaffning. Arbetsförflyttning sker vid behov till andra förskolor/skolor och produktionsköket. Även andra arbetsuppgifter såsom städ och arbete i barngrupp kan förekomma, och då även vid annan enhet. På Stigsjö förskola arbetar man ensam, men samarbete sker med köket på Brunne skola.

Kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet om HACCP
• God datorkunskap
• Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• För att arbeta i förskola/skola krävs utdrag ur polisens belastningsregister

Vi ser extra positivt på om du har nedanstående meriter.


• Kockutbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang
• Utbildning i HACCP
• Erfarenhet av Kostdataprogram och beställningar
• Utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster

Vi söker dig som är en öppen, positiv, lyhörd och självgående person. Ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Du ser vikten i att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Då arbetsuppgifterna kräver att du ibland arbetar på andra enheter tror vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. 

Övrig information


Omfattning: Heltid 100%

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Startdatum: 2024-04-15 eller enligt överenskommelseHärnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Härnösands kommun söker en Plan och Byggchef

Härnösands kommun söker en Plan- och byggchef. Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är ... Visa mer
Härnösands kommun söker en Plan- och byggchef.

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter. Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Härnösand står inför en mycket expansiv och spännande period. Vi har många nya etableringar på gång i kommunen och flera av våra befintliga företag expanderar och anställer. Inte minst planeras flera stora industrisatsningar inom grön omställning i vår närhet. Plan- och byggprocessen är en av de absolut viktigaste nyckelfunktionerna när ett samhälle växer snabbt.

Vi söker nu en nyfiken och engagerad Plan- och byggchef som gillar att bidra till utveckling av både det omgivande samhället, avdelning och medarbetare.

Plan- och byggavdelningen ansvarar bland annat för planeringsfrågor, bygglov och bostadsanpassningsbidrag. Avdelningen består av rutinerade och engagerade medarbetare som är drivande i sina frågor. Avdelningen har under de senaste åren arbetat med digitalisering av handläggningen och utveckling av e-tjänster för att öka servicen för medborgarna. Du behöver därför ha ett öppet, tillitsbaserat och serviceinriktat arbetssätt.

Du kommer att arbeta brett och nära kommunens olika verksamheter och se en tydlig koppling mellan planering och genomförande. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla arbetsprocesserna inom avdelningen och förvaltningen. För att vi ska nå ännu längre i vårt gemensamma arbete med att utveckla Härnösands kommun är samarbete och dialog med andra förvaltningar, näringsliv och invånare mycket viktigt och en ständigt pågående process.

En kommun är en politiskt styrd organisation med givna beslutstillfällen utifrån en långsiktig planering. Du drar dina beslutsärenden för nämnden och har inga problem med att presentera material för större grupper.

Samhällsförvaltningen består av fem avdelningar som ansvarar för en rad olika områden, till exempel myndighetsutövning inom miljö-, plan- och byggfrågor och drift och utveckling av gator och parker. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och har ansvar för medarbetare, budget och uppföljning inom din avdelning.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen eller eftergymnasial utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren sammantaget bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att jobba med plan- och bygglagen och kunskap om lagstiftningen.

Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet och att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet från utvecklings- och förändringsprocesser.

Personliga egenskaper:
Som person leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet. Du är trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Du producerar egna dokument av hög kvalitet.

Övrig information:
Tjänsten är heltid tillsvidareanställning och tillsätts enligt överenskommelse.
Härnösands Kommun tillämpar individuell lönesättning och urval kommer att ske löpande.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Timvikarier till Härnösands kommuns förskolor

Ansök    Feb 29    Härnösands kommun    Barnskötare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta individuella individer. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Våra verksamheter är utformad enligt de lagar och styrdokument som vi ska förhålla oss till. Förskolans verksamhet styrs av Skollagen och uppdraget definieras i förskolans läroplan. Förskolan är en skolform och det ställer krav på innehållet i vår verksamhet. Vår uppgift är att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen det gör vi genom att bedriva en pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig del för att vår verksamhet ska fungera när ordinarie personal inte är på plats. Det är därför viktigt att du är flexibel eftersom du kommer att vara tillgänglig för alla våra kommunala förskolor.

Som vikarie är du med och bidrar till att förskolans uppdrag genomförs utifrån läroplanen. Du ska vara medvetet närvarande tillsammans med barnen. Som vikarie ska du ha överblick över alla barnen i alla situationer. Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och duktiga medarbetare som kan vägleda dig i din utveckling. Tillsammans lägger vi grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Vi planerar, erbjuder och aktivt deltar i rörelseaktivitet tillsammans med barnen i olika naturmiljöer. 

Kvalifikationer
För att arbeta i förskolan krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket. Om svenska inte är ditt modersmål ska du minst ha genomfört SFI D eller motsvarande detta då arbetsuppgifterna innebär mycket kontakter med barn, föräldrar och kollegor.

Det är även viktigt att du främjar aktning för alla människors lika värde och för varje människas egenvärde samt att du verkar för en hållbar utveckling. 

Meriterande
Om du är utbildad Barnskötare alternativt att du har en påbörjad eller genomgången förskollärarutbildning. 

Det är meriterande om du kan använda digitala verktyg och kan tala fler språk än svenska.

Vi har förskolor som ligger utanför stan, därav är det meriterande att du har svenskt B-körkort och tillgång till egen bil.

Personliga egenskaper


• är engagerad, positiv och kan snabbt komma in i dina arbetsuppgifter.
• kan samtala med föräldrar på ett neutralt sätt.
• har ett bra bemötande, är lyhörd och ansvarstagande
• har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
• är en förebild för barn.
• kan planera och utföra aktiviteter. I det ingår även att kunna förklara på ett pedagogiskt sätt. 
• kunna lära och använda stödtecken eller bilder.
• kan kommunicera både i grupp och enskilt.
• du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån olika situationer.

Arbetstid
Dagtid. Timvikariat vid behov.
Vi har löpande rekrytering efter behov och kontaktar dig om du är aktuell för tjänsten. 

Lön
Enligt avtal 

Övrigt
Om du är aktuell för tjänsten bjuder vi in dig till en gruppintervju som ett första steg. Vi vill att man redan då har med sig ett belastningsregister som man beställer på www.polisen.se.
Beställ det redan idag så du är redo om du är en av de aktuella kandidaterna.

Vi använder oss av vikariesystemet Medvind där du själv behöver ta ansvar för att lägga in tiderna då du är tillgänglig för arbete. Står du som tillgänglig förväntar vi oss att du svarar i telefonen.

Du når fackliga representanter via kommunens telefonväxel 0611-34 00 00

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef för Biståndsenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten

Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Söker du ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån målgruppens behov och samhällets krav? Då ska du läsa vidare och söka jobbet som enhetschef till Biståndsenheten! 

Socialförvaltningen och Härnösands kommun kommer att ingå i ett Sverige unikt projekt under flera år som syftar till att stärka det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet. I det arbetet är strävan att Härnösands invånare ska må bättre, och mötas upp tidigt för att skjuta upp och minska behovet av ingripande insatser. Det handlar om allt ifrån anhörigstöd, förhållningssätt, samhällsplanering till högkvalitativ myndighetsutövning. I detta arbete kommer chefen för biståndsenheten vara en nyckelperson. Projektet kommer att genomföras under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetsuppgifter

En dag som chef på biståndsenheten

Här arbetar bistånds- och LSS-handläggare, samordnare, boendekoordinator samt uppdragsamordnare. Vi utreder rätten till stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enheten samarbetar med många olika aktörer både internt och externt.

I uppdraget ingår att planera, leda, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Viss biståndshandläggning kan ingå i tjänsten vid behov. Du har ett helhetsansvar för din enhet vilket innebär att du har budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar. Du initierar och driver utvecklingsfrågor inom din enhet i nära samarbete med dina kollegor och övriga professioner inom socialförvaltningen. Tillsammans med övriga chefer ansvarar du för och främjar utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag. 

I uppdraget som Biståndschef ingår att fatta myndighetsbeslut på delegation av Socialnämnden, enligt aktuell delegationsordning. 

Som chef för Biståndsenheten kommer du att sitta i ledningsgruppen inom verksamhetsområdet för stöd och förebyggande insatser, där verksamhetschef, enhetschef för bedömningsteamet samt projektledare ingår. Verksamhetschefen kommer att vara din närmsta chef.

Kvalifikationer

Krav:

Vi söker dig som har


• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• Kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst eller vård och omsorg
• God kunskap i gällande lagstifting för detta område
• Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
• Datorvana

Meriterande:


• Erfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring
• God gunskap och erfarenhet av offentlig verksamhet
• Körkort B

Personlig lämplighet för uppdraget bedömer vi som viktigt och vi kommer i rekryteringsprocessen att fokusera särskilt på din förmåga att stödja och handleda personalen i deras uppdrag, skapa trygghet och delaktighet, inspirera och motivera. Men också på din förmåga att leda en verksamhet som strävar mot ständig förbättring och utveckling.

I rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är mål- och resultat orienterad. Du är uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar förväntningar på ett tydligt sätt och säkerställer att buskap når fram.

Övrig information


Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.   

Lön: Individuell lönesättning

Startdatum: Enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Förskollärare med ledande roll

Ansök    Feb 23    Härnösands kommun    Förskollärare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad förskollärare med ledande roll till Härnösands kommun. 

Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med övrig personal på förskolan för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med målen i förskolans läroplan samt kommunens mål. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. Du samtalar med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt.

Pedagogisk dokumentation är vårt redskap för att utveckla verksamheten och skapa en god kvalitet. Vi arbetar för att främja barns utveckling och lärande. Vi främjar aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vi ser vikten av förståelse för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Du arbetar för att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Barnen stimuleras och utmanas med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Vi använder oss av TAKK i undervisningen.

Kvalifikationer


• Utbildad förskollärare med legitimation
• För att arbeta i förskolan krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
• God IT- kunskap samt att du kan använda digitala verktyg. 

Vi söker dig som har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag och en vilja att utveckla verksamheten. Du kan samtala med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt. Du kan kommunicera både i grupp och enskilt. Som person är du lyhörd och ansvarstagande och en förebild för barn och kollegor. Du har ett bra bemötande och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.

Du har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete. Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald. Du kan planera och utföra undervisning på ett pedagogiskt sätt. Du kan lära och använda dig av stödtecken eller bilder. Du kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

Du drivs av förbättringar och kan leda kollegor på ett inspirerande samt lustfyllt sätt. Du är förtroendeingivande och kommunikativ. 

Meriterande


• Om du har arbetat som arbetslagsledare
• Om du har gått kurs för arbeslagsledare
• Om du är utbildad pedagogista
• Om du har 7,5 hp som vfu-handledare

Arbetstid
Heltid, Tillsvidare anställning tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen.

Övrigt
I första hand vill vi anställa en behörig förskollärare. I andra hand kan det bli aktuellt med anställning som obehörig lärare.
Individuell lönesättning tillämpas.

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Utbildad förskollärare till Sörgårdens förskola

Ansök    Feb 23    Härnösands kommun    Förskollärare
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än s... Visa mer
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad förskollärare till Härnösands kommun med placering på Sörgårdens förskola.

Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus. Trygghet, glädje och delaktighet ska tillsammans med varierande miljöer, inspirera till lek och lustfyllt lärande utifrån varje barns enskilda behov. Sörgårdens förskola ligger centralt på fastlandet med närhet till Gådeåparkens härliga grönområden, sandstrand och stenlabyrint. Vi har nära till bland annat Technichus och biblioteket dit vi enkelt kan ta oss med en promenad.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med övrig personal på förskolan för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med målen i förskolans läroplan samt kommunens mål. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. Planera, erbjuda och aktivt delta i rörelseaktivitet tillsammans med barnen i olika naturmiljöer. Du samtalar med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt.

Pedagogisk dokumentation är vårt redskap för att utveckla verksamheten och skapa en god kvalitet. Vi arbetar för att främja barns utveckling och lärande. Vi främjar aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vi ser vikten av förståelse för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Du arbetar för att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Barnen stimuleras och utmanas med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Vi använder oss av TAKK i undervisningen.

Kvalifikationer


• Utbildad förskollärare 
• Förskollärarlegitimation krävs för tillsvidareanställning
• För att arbeta i förskolan krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
• God IT- kunskap samt att du kan använda digitala verktyg. 

Vi söker dig som har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag och en vilja att utveckla verksamheten. Du kan samtala med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt. Du kan kommunicera både i grupp och enskilt. Som person är du lyhörd och ansvarstagande och en förebild för barn. Du har ett bra bemötande och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.

Du har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete. Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald. Du kan planera och utföra aktiviteter och kan förklara på ett pedagogiskt sätt. Du kan lära och använda dig av stödtecken eller bilder. Du kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

Meriterande


• Kännedom om och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och analysarbete samt om du har vana att använda TAKK.
• Om du har förskollärarlegitimation
• Om du har 7,5 hp som handledare

Arbetstid
Heltid, Tillsvidare anställning tillträde enligt överenskommelse. I första hand vill vi anställa en behörig förskollärare med legitimation. I andra hand kan det bli aktuellt med anställning som obehörig lärare, det blir då aktuellt med en Särskild Visstidsanställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen.

Övrigt
Individuell lönesättning tillämpas.Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vaktmästare till Fritid

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Om tjänsten
Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fyra avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Stadsplanering, handläggning av bygglov, planering och drift av natur- och friluftsområden, tillsyn enligt olika lagstiftningar samt drift och utveckling av gator och parker är några av de frågor som vi ansvarar för. Vi jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer. Avdelningen för Trafik och fritid ansvarar för kommunens samtliga fritidsanläggningar, friluftsanläggningar, fritidsgården, kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Högslätten sportcentrum är kommunens största idrottsanläggning med konstgräsplan, friidrottsarena, ishall, bandyplan, uterink, curlinghall och ett gym. Till Högslätten hör också driften av kommunens fotbollsplaner, Bondsjöhöjdens IP, Härnösand hästsport arena och olika idrottshallar. Verksamheten ska se till att kommunens idrottsanläggningar och friluftsanläggningar är i bra skick och är inbjudande för idrott, rörelseglädje och ett rikt friluftsliv.

Vi söker nu en vaktmästare till fritidsavdelningen där du ingår i ett team tillsammans med andra vaktmästare som sköter kommunens fritids- och friluftsanläggningar. Du som söker är serviceinriktad, flexibel, initiativtagande och tycker om att lösa problem på egen hand. Eftersom arbetet till stor del kommer att bestå av ensamarbete så måste du vara självgående och lösningsorienterad. Välkommen att jobba hos oss!

Arbetsuppgifter
I första hand är det drift och skötsel av kommunens fritids- och friluftsanläggningar. Arbetet varierar efter säsong där det under sommartid är stort fokus på vandringsleder, badplatser, grillplatser och Västanåfallet. Vintertid är det mer fokus på skidspår, isbanor, samt att samtidigt vara en resurs för arbetslaget som sköter kommunens idrottsanläggningar och som utgår från Högslätten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service och som vill leverera hög kvalitét på arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom arbetet innebär många kontakter med föreningar och allmänhet och vi vill hålla en hög servicenivå. Det är viktigt att du är tillmötesgående i ditt bemötande och är lugn och trygg i din personlighet. Du kommer i första hand att arbeta självständigt och du behöver därför vara självgående och flexibel för att lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter med många olika arbetsuppgifter. Du är initiativtagande och problemlösande. En förutsättning är att du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har en gymnasieexamen eller motsvarande.  

Du måste ha körkort och meriterande är körkortsbehörighet BE samt erfarenhet av körning med olika maskiner som t.ex. traktor.  

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är för närvarande planerad till tjänstgöring måndag-fredag, men kan komma att ändras. Rekrytering kommer att ske löpande.                

Välkommen med din ansökan!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarierande Familjebehandlare Bogården HVB

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Bogårdens HVB 
Söker nu sommarvikarier för 2024.

Vikariat under ca 8 veckor enligt schema. Är du under pågående utbildning eller har annan erfarenhet som du tänker passar in hos oss, sök!

Bogården är en 24h HVB för barn 0-12 år och deras föräldrar/förälder med Härnösands kommun som huvudman. Bogården erbjuder utredning, råd & stöd samt skydd. Uppdrag tas från hela landet.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgår ifrån kriterier i BBIC (Barns Behov I Centrum) som innebär att observera, bedöma, dokumentera, stödja och/eller utveckla föräldrarnas omsorgsförmåga i förhållande till barnets behov. En viktig del i arbetet handlar om att i vårt journalsystem dokumentera vardagsobservationer, samt att skriva utlåtande till socialtjänsten utifrån deras uppdrag. Det ingår också praktiskt och pedagogiskt stöd i föräldraskapet där regelbundna samtal med föräldrar är en del av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer 
Socionom, pedagogik, beteendevetenskap eller annan eftergymnasialutbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Datorvana krävs samt körkort B. Erfarenhet av barns utveckling är meriterande.

Du har en hög empatisk förmåga, är observant och uppmärksam och har ett starkt engagemang för uppdragens genomförande. Du har förmåga att jobba såväl självständigt som i team och har lätt för att samarbeta med externa aktörer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet
Sommarvikariat på heltid med start kring 16/6 och ca 8 veckor framåt. 
Schemalagda arbetstider efter verksamhetsanpassat önskeschema, dag, kväll och helg samt beredskap och sovande jour nattetid.

För anställning kräver vi utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Rektor Härnösands Gymnasium, Högskoleförberedande program

Ansök    Feb 14    Härnösands kommun    Rektor
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Härnösands gymnasium är ett gymnasium som samlar sin verksamhet i ett campusområde. Bredvid det breda utbudet av nationella program står skolans introduktionsprogram, anpassat gymnasium och idrottsutbildningar tillsammans med kommunens kulturskola. Denna helhet utgör verksamhetsområdet Härnösands gymnasium. Skolan består av cirka 900 elever och 150 medarbetare och vi ger goda förutsättningar för både lärande och trygghet. I vår utvecklande lärmiljö är skolans värdegrundsarbete en hörnsten i verksamheten. På vår skola finns en lokal elevhälsa bestående av olika kompetenser som tillsammans med lärare och pedagogisk personal verkar för en skolmiljö där elever på bästa sätt kan utvecklas.

Gymnasieskolans ledningsorganisation består av rektorer och chefer för enheter som vardera leder skolenheter och stödfunktioner i verksamhetsområdet. Denna tjänst ansvarar för skolans Högskoleförberedande program. Chefskollegor i ledningsgrupp ansvarar för Yrkesprogram, Introduktionsprogram och Anpassad gymnasieskola, Kulturskola och Verksamhetsstöd. I skolans ledningsgrupp ingår även biträdande rektorer för yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

Skolans rektorer är ansvariga för respektive enheter samtidigt som de ingår i en skolövergripande ledningsgrupp. Den kollegiala känslan i ledningsgruppen är stark och samarbetet är viktigt för uppdragets utförande där skolans olika delar utgör en gemensam helhet. En ledningsgrupp där deltagarna stärker varandra i ett utvecklande samarbete, och med enheter som tillsammans drar skolan som helhet åt samma håll är en struktur som vi vill ta vara på. 

Ledningsgrupp och medarbetare har under åren byggt fungerande strukturer och tryggheten från detta bidrar till både goda elevresultat och ett gott söktryck till skolans utbildningar. Skolans lärarkår är engagerade i elevers mående och lärande. Viktigt för oss är att tillträdande rektor ser och tar vara på medarbetares vilja till utveckling och initiativtagande.

Denna rekrytering gäller Rektor för enhet 3, Högskoleförberedande program, vid Härnösands gymnasium. I tjänsten kommer du att leda och fördela arbetet i enhetens organisation i linje med statlig och kommunal styrning. Du ansvarar för elever, verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö vid din enhet. Du är del i Härnösands gymnasiums ledningsgrupp och lika väl som du distribuerar ledarskap och ansvar i din organisation, så delar du ledarskap för helheten tillsammans med rektorskollegor i ledningsgrupp. I detta är önskvärt att du utövar ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap och att du i detta förmedlar trygghet.

Denna tjänst är på avancerad nivå och din förmåga att balansera olika intressenters rättigheter, skyldigheter, behov och önskemål i linje med styrning och styrdokument på statlig, kommunal och skolenhetsnivå utmanas. Som stöd i detta arbete finns, utöver alla kompetenta lärare och förstelärare i enhetens arbetslag, en engagerad gemensam administration och elevhälsa, samt som nämnts kollegor i ledningsgrupp. Även centrala stödfunktioner så som HR, ekonomistöd, intendentur, skolförvaltning, och central elevhälsa kommer vara viktiga i utförandet av uppdraget. Enhetens arbete är organiserat i ett arbetslag per program och rektor vid enhet 3 är i dagsläget ansvarig för cirka 470 elever och 35 medarbetare. Nuvarande rektor har i sin inre ledningsorganisation stöd av arbetslagssamordnande lärare och två stycken deltida biträdande rektorer.

Kvalifikationer:

God pedagogisk insikt förvärvad genom både relevant utbildning och erfarenhet som skolledare.

Erfarenhet av arbete som verksamhetsansvarig ledare och resultatansvarig chef.

Rektorsexamen eller påbörjad rektorsutbildning.

Meriterande:

Du har dokumenterad erfarenhet av skolledaruppdrag för högskoleförberedande program och gymnasieskola. Meriterande är även annan ledarutbildning eller pedagogisk utbildning på avancerad nivå (master, magister, eller motsvarande). 

Du visar personlig mognad och trygghet, och du är ansvarstagande din yrkesroll. Vi ser också att du är beslutsam, löser problem och har god samarbetsförmåga.  

För anställning inom skolan krävs att du kan uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse. 

Heltid  

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till särskilt boende

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för hälso- och sjukvården för patienter i särskilt boende. Arbetet kräver att du är trygg med att fatta egna beslut och kan göra egna medicinska bedömningar. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.e.x. leg. arbetsterapeut/fysioterapeut, omvårdnadspersonal, enhetschef och läkare. Du medverkar vid processer kring patienterna på boendet t.ex. IVP (individuell vårdplanering) samt planering kring omvårdnaden av den enskilde. Arbetet innebär också att handleda och utbilda undersköterskor/omvårdnadspersonal samt delta och vara aktiv i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Körkort för bil med manuell växellåda är ett krav och tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård/SÄBO eller primärvård är meriterande. Önskvärt är att du har en specialistutbildning inriktning distriktssköterska, vård av äldre eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren finner relevant för arbetet. 

För att trivas i tjänsten är du engagerad, noggrann och har lätt för att samarbeta. Att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ är viktigt för oss. Du tycker precis som vi att det här är ett av Sveriges viktigaste jobb och sätter patientens bästa i fokus. 

Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare.

Rullande schema 39h/v med helgtjänstgöring var 5:e helg samt några kvällar på 10v

Lätthelgsschema som planeras i början av året.

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Övrig information
Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Samordnare till barn- och familjeenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? På barn- och familjeenheten arbetar ett 40-tal fantastiska, engagerade och kompetenta medarbetare.

Enheten ansvarar främst för utredningar och insatser för målgruppen barn/ unga och deras familjer 0-18 år i enlighet med rådande lagstiftning. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Socialsekreterare inom enheten arbetar främst med myndighetsutövning. Enhetens resursteam erbjuder insatser i öppenvård vilket innebär förebyggande och uppsökande verksamhet, råd- och stödsamtal samt stöd och behandling på uppdrag av socialsekreterare vid barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten.Vi arbetar enligt Barns Behov I Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. Vi använder oss av verksamhetssystemet LifeCare. Enheten har administrativ personal och deras främsta arbetsuppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter. Vi har en reception som ingår i verksamheten som arbetar på uppdrag av barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Uppsökande, förebyggande arbete och tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Vi söker nu en samordnare till enheten.

Arbetsuppgifter

Som samordnare arbetsleder och handleder du socialsekreterare i det dagliga arbetet inom myndighetsutövningen. Ditt arbete utgår från aktuell lagstiftning, rättsäker handläggning och dokumentation med fokus på barns behov och föräldrars förmågor. Som samordnare har du även delegation och du förväntas fatta självständiga beslut i individärenden. Du har inga egna ärenden men när det bedöms nödvändigt deltar du i komplicerade utrednings- och biståndsärenden. Tillsammans med socialsekreterare företräder du socialnämnden i domstolen. En viktig uppgift som samordnare är också att verka för metodutveckling i arbetet med barn och unga. Du ansvarar, tillsammans med ledningsgruppen, för intruduktion av nyanställda. Som samordnare ska fokus vara på god kvalitet i individärenden, forskning och evidens samt verka för barns delaktighet inom sociala barnavården. Du ska också kunna lyfta goda exempel och identifierar förbättringsområden.

Du har inget verksamhet-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar men du har ett nära samarbete med ledningsgruppen inom enheten som består av två samordnare och enhetschef.

Kvalifikationer• Socionomexamen ett krav.
• Mer än 5 års erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barnavården.
• Mer än 5 års erfarenhet av handläggnings- och dokumentationskunskap enligt BBIC samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem samt övrig datorvana.
• Kunskap om evidensbaserad praktik och en vilja att vara med och leda utvecklingen av arbetet i beslutad riktning.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Körkort

Meriterande


• Erfarenhet av arbetsledning.
• Vidareutbildning inom något område som bedöms relevant är meriterande.
• Erfarenhet av att företräda socialnämnden i domstolen.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Som person är du tydlig, säker, ansvarstagande, engagerad och flexibel. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person har du lätt för att samarbeta och får andra att växa i sin yrkesroll. 

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Fackliga representanter
Du når dem via kommunens växel, tel. 0611-34 80 00.


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Familjebehandlare Barn- och familjeenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter. Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? På barn- och familjeenheten arbetar ett 40-tal fantastiska, engagerade och kompetenta medarbetare.

Enheten ansvarar främst för utredningar och insatser för målgruppen barn/ unga och deras familjer 0-18 år i enlighet med rådande lagstiftning. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Socialsekreterare inom enheten arbetar främst med myndighetsutövning. Enhetens resursteam erbjuder insatser i öppenvård vilket innebär förebyggande och uppsökande verksamhet, råd- och stödsamtal samt stöd och behandling på uppdrag av socialsekreterare vid barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten. Vi arbetar enligt Barns Behov I Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. Vi använder oss av verksamhetssystemet LifeCare. Enheten har administrativ personal och deras främsta arbetsuppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter. Vi har en reception som ingår i verksamheten som arbetar på uppdrag av barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Uppsökande, förebyggande arbete och tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Vi söker nu en familjebehandlare till enhetens resursteam.

Arbetsuppgifter  

Familjebehandlare ingår i enhetens resursteam dvs. vår öppenvård. Inom öppenvården arbetar fältarbetare, familjebehandlare, behandlare och resursperson. Som familjebehandlare arbetar du på uppdrag av socialsekreterare på barn- och familjeenheten som utifrån barnets behov i centrum erbjuder familjer stöd och behandling. Som familjebehandlare arbetar du med motivations-, förändrings- och behandlingsarbete med barn/unga, deras familjer och nätverk. Arbetet kan även innebära uppdrag i form av observation under pågående utredning. Uppdraget genomförs utifrån en genomförandeplan som upprättas tillsammans med familjen, socialsekreterare och familjebehandlare. Familjebehandlare arbetar också uppsökande och förebyggande genom råd- och stödsamtal samt generellt stöd i form av gruppverksamhet. Samverkan inom resursteamet och enheten är en stor del av arbetet men även med andra interna och externa aktörer. Dokumentation ingår även i arbetsuppgifterna.

Nära arbetsledning och extern handledning ingår i arbetet.

Kvalifikationer
Socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning.
God förmåga att utttrycka sig i tal och skrift.
Körkort är ett krav.

Meriterande
Erfarenhet av socialtjänst och familjebehandling. Utbildning i exempelvis Trappan-modellen, barngruppsverksamhet eller andra metoder inom området är önskvärt.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och framförallt på förmågan att se möjligheter och lösningar. Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person är du positiv, engagerad, du har lätt för att samarbeta och kommunicera med den det berör. 

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Fackliga representanter
Du når dem via kommunens växel, tel. 0611-34 80 00.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Processledare/Samhällsplanerare

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Västernorrland står inför en stor samhällsomvandling och kommunerna i länet står inför helt nya utmaningar. I det regionala sammanhanget, och inom den globala gröna omställningen står flera etableringar på tröskeln till Västernorrland. Vi står inför nya krav och behöver öka vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss utifrån det som sker, det gäller både organisationer och dess resurser.

Härnösands kommun kommer under 2024-2027 driva och äga ett projekt där länets kommuner kraftsamlar för att möta de utmaningar som samhällsomställningen medför. I projektet är alla länets kommuner projektparters och flera andra aktörer deltar som medfinansiärer.

Målet med projektet är att tillsammans utveckla stödstrukturer som är redo för morgondagens hållbara Västernorrland. Att projektet vid projektslut har utvecklat bättre förutsättningar för företag att ta tillvara de gröna omställningens potential genom att ha vidareutvecklat stödstrukturer hos deltagande projektparter.

Arbetsuppgifter: 
Ditt fokus kommer att vara att stärka tillväxtarbetet och samhällsplaneringen kopplat till det lokala näringslivet i den gröna omställningen.
Du kommer att vara kommunens representant och processledare i det regionla utvecklingsprojektet Hållbar samhällsomställning.
Du kommer att jobba både i det regionala projektet men du kommer också att jobba lokalt bland annat med kommunens strategiska översiktsplanering.
Du kommer att jobba både strategiskt men också operativt med exempevis att skriva fram utredningar, ta fram underlag, leda seminarier och andra typer av möten både lokalt men även regionalt. Du ska leda din kommuns arbete i projektet och du ska driva aktiviteter och se till att projektets mål och syfte uppnås på lokal nivå. Du ska delta i det regionala utvecklingsarbetet som projektet initicerar.

I projektorganisationen ingår 7 st processledare, en från varje kommun i Västernorrland samt huvudprojektledaren, en projektadministratör och en kommunikatör på 50 %.

Kvalifikationer: 
Vi ser att du har,
- En akademisk utbildning inom exempelvis kulturgeografi, samhällsplanering, nationalekonomi eller annan utbildning och-/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Att du har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom exepelvis samhällsplanering, projektledning, näringslivsutveckling.
- Att du har projektledarerfarenhet
- att du har goda svenska språkkunskaper i tal och skrift

Det är meriterande om du har,
- Erfarenhet av att leda och eller deltagit i större utvecklings- och eller samhällsutvecklingsprocesser,
- Erfarenhet av eller deltagit i projekt som berör en organisations hela verksamhet eller som sträcker sig över organisationsgränser
- Erfarenhet kring tillväxt- och eller utvecklingsarbete
- Erfarenhet om kommunal/regional organisation och dess politiska styrning
- God kunskap i det engelska språket

Personliga egenskaper:
Som person ser vi att du har god samarbetsförmåga med en positiv inställning. Du ska trivas med att motivera och engagera andra människor med olika profiler och roller. Du är driven och utvecklingsorienterad samt kan arbeta både strategiskt och operativt. Du ska kunna lyfta blicken och se helheten, hög planerings- och prioriteringsförmåga. Du har en mogen personlighet och kan skilja på sak och person. Du bibehåller din professionalism i stressfyllda situationer. Du är en person som är flexibel och kan anpassa dig snabbt utifrån rådande situation. 

Vi erbjuder dig:
I Härnösand har du alla möjligheter till både ett aktivt fritidsliv och energigivande återhämtning. Som anställd på Härnösands kommun får du friskvårdsbidrag och har möjlighet att motionera på arbetstid. För att du ska ha balans mellan arbete och fritid finns möjlighet till hybridarbete, flexibla arbetstider och semesterväxling. Förutom en egen fritidsförening har vi både en hälsoportal, ePassi, och en förmånsportal, Nordea Node med en mängd förmånliga erbjudanden och tjänster från olika samarbetspartners. Där kan du även få hjälp med rådgivning kring pension och försäkringar.

Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enl. överenskommelse. 
Vi tillämpar individuell lönesättning. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Anläggningsarbetare med VA-erfarenhet

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten
Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Stadsplanering, handläggning av bygglov, planering och drift av natur- och friluftsområden, tillsyn enligt olika lagstiftningar samt drift och utveckling av gator och parker är några av de frågor som vi ansvarar för. Vi jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.

Härnösands kommun driver arbetsledningen för gatuentreprenaden i egen regi där vi nu behöver rekrytera drivna anläggningsarbetare med erfarenhet från VA-arbete. Enheten består av två arbetsledare samt ett antal anläggningsarbetare. Enheten tillhör teknikavdelningen på samhällsförvaltningen.

Arbetsuppgifter
I rollen som anläggningsarbetare är ditt huvudsakliga uppdrag att skapa trygga och säkra miljöer för våra medborgare tillsammans med nära arbetsledning och engagerade kollegor.

Du kommer arbeta med drift- och underhållsrelaterade arbetsuppgifter främst inom VA-området. Utöver VA-jobb kommer du att arbeta med anläggningsarbeten och allehanda driftarbeten.

I tjänsten kan det komma att ingå sommar- och vinterberedskap med ansvar att kalla ut plog- och sandningsenheter. Vid beredskapen tar du som anläggningsarbetare ett arbetsledande ansvar och styr arbetet och kommunikationen med underentreprenörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande tjänst inom VA-området. Du ska ha relevant utbildning men du kan också ha förvärvat kunskapen genom arbetserfarenhet inom området som kommunen anser likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat inom mark- och/eller anläggningsbranschen samt gått utbildningen "Arbete på väg".

Du gillar att jobba i team men kan även arbeta självständigt när så krävs. Då det ibland uppstår oplanerade händelser är det en fördel att dessutom vara både stresstålig och lösningsorienterad.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Men för att lyckas i din roll tror vi att du har lätt att samarbeta, är engagerad och arbetar på ett självständigt och strukturerat sätt . Vidare trivs du med att ha eget ansvar och arbetsuppgifter med hög frihetsgrad. Du är av naturen driftig och handlingskraftig - du ser vad som behöver göras och agerar utan förhinder.

Du behöver ha körkort samt goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi har tillgång till miljöbilar och el-cyklar.

Övrig information
Tjänsterna som anläggningsarbetare är tillsvidareanställningar på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till Särskilt boende

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Särskilda boenden är utförarenheter som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Målet för verksamheten är att personer som bor där ska få sina behov tillgodosedd och uppnå ett värdigt liv med välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen. I Härnösands kommun finns idag sju särskilda boenden såväl i centrala Härnösand som i våra ytterområden. Där bor äldre med omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdom. Särskilt boende är en utförarenhet som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Övergripande mål för verksamheten är att personer som bor på Särskilt boende kan uppnå värdigt liv och välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss kommer du vara med och skapa värde för medborgarna genom att leda och utveckla ansvarsområdet mot uppsatta mål. Du kommer i din roll vara ansvarig för att, utifrån uppsatta mål driva en välskött enhet samt ansvara för att kvalitativa och ekonomiska resultat är i balans. Du följer politiskt uppsatta mål och beslut samt arbetar för att bevara existerande brukarnöjdhet. Du leder personalen i uppdrag, mål och arbetssätt. Du skapar delaktighet och är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare, och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Detta genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande chef. Sammanfattningsvis har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav
-Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, alternativt pågående relevant utbildning som är i slutskedet.
-Kunskap och erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
-Körkort B.
-Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift.

Meriterande
-Erfarenhet av arbetsledning, bemanningsplanering, rekrytering, schemaläggning.
-Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.

Intervjuer kan komma att ske löpande, så ansök gärna redan idag.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Socialsekreterare Barn- och familjeenheten

Ansök    Feb 9    Härnösands kommun    Socialsekreterare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter. Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst! På barn- och familjeenheten arbetar ett 40-tal fantastiska, engagerade och kompetenta medarbetare. Verksamheten utvecklas ständigt och vi söker dig som är positiv, trygg, kreativ och engagerad.

Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? På barn- och familjeenheten arbetar ett 40-tal fantastiska, engagerade och kompetenta medarbetare.

Enheten ansvarar främst för utredningar och insatser för målgruppen barn/ unga och deras familjer 0-18 år i enlighet med rådande lagstiftning. Enheten är organiserad i en mottagningsgrupp, utredningsgrupp, insatsgrupp (placeringar av barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Socialsekreterare inom enheten arbetar främst med myndighetsutövning. Enhetens resursteam erbjuder insatser i öppenvård vilket innebär förebyggande och uppsökande verksamhet, råd- och stödsamtal samt stöd och behandling på uppdrag av socialsekreterare vid barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten. Vi arbetar enligt Barns Behov I Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. Vi använder oss av verksamhetssystemet LifeCare. Enheten har administrativ personal och deras främsta arbetsuppgift är att avlasta socialsekreterare med administrativa arbetsuppgifter. Vi har en reception som ingår i verksamheten som arbetar på uppdrag av barn- och familjeenheten och ekonomi- och vuxenenheten.

Arbetet inom enheten bedrivs med fokus på tillgänglighet, service, gott bemötande, rättssäkerhet, samverkan och barnrättsperspektivet. Uppsökande, förebyggande arbete och tidiga lättillgängliga insatser är ett prioriterat område. Samverkan är en stor del av vårt arbete, framförallt i våra individärenden men också när det gäller samverkansmodeller och utvecklingsfrågor.

Vi söker två socialsekreterare till enheten.

Arbetsuppgifter

Som socialsekreterare arbetar du med mydighetsutövning, framförallt enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmleser om vård av unga (LVU). Du utreder barn/unga och föräldrars behov av stöd och hjälp. Du beviljar insatser och följer upp insatserna enligt SoL och LVU. Arbetet innebär handläggning, dokumentation och processinriktat arbete med de familjer vi möter. Vi arbetar enligt Barns Behov i Centrum (BBIC) som är ett metodstöd för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården samt med förbättrad dokumentation. Vårt verksamhetssytem är Lifecare IFO. Nära arbetsledning och extern handledning erbjuds. Social beredskap några helger per år ingår i arbetsuppgifterna. Hybridarbete erbjuds i viss omfattning efter överenskommelse med chef. Förtroendearbetstid tillämpas och är en individuell överenskommelse mellan chef och arbetstagare. Flexibel arbetstid/flextid kan också erbjudas. 

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.
Du ska kunna uttala dig väl i tal och skrift på svenska.
Körkort krävs också för tjänsten.

Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barnavården.
Erfarenhet av handläggnings- och dokumentationskunskap enligt BBIC samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem samt övrig datorvana.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap av lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kräver att du har god initiativförmåga och kan arbeta självständigt. Som person är du positiv, engagerad, du har lätt för att samarbeta och kommunicera med den det berör. 

Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Fackliga representanter
Du når dem via kommunens växel 0611 - 34 80 00

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Specialpedagog / speciallärare / beteendevetare med pedagogisk inriktning

Ansök    Jan 31    Härnösands kommun    Speciallärare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvec... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.


Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta?  Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!

Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 360 elever och 55 medarbetare. Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående.

Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel i alla ämnen, god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning. Vi arbetar sedan ett par år med skolverkets SKUA-fortbildning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs mer om Hedda Wisingskolan här: Hedda Wisingskolan

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två specialpedagoger/speciallärare och/eller beteendevetare med pedgogisk inriktning för att ingå i vårt specialteam och elevhälsoteam, för att tillsammans med dem uteckla och driva arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro. Det gäller ett SPSM-finansierat projekt under året 2024. 

Hos oss kommer du att arbeta främst med något tiotal elever med omfattande skolfrånvaro. Du kommer vara nyckelperson för dessa elever i arbetet för att skapa en fungerande och meningsfull skolsituation.

I uppdraget ingår även att stötta pedagogisk personal i exempelvis arbetet med studiestrategier, ledning och stimulans, språkutvecklande arbetssätt, lågaffektivt bemötande, alternativa verktyg (inkl. digitala verktyg), bemötande av NPF-behov, planera och vara med och genomföra åtgärder och utforma av åtgärdsprogram.

Det ingår också att ge elever specialpedagogiska stödinsatser individuellt eller i grupp, samt i EHT och specialteam samordna det specialpedagogiska arbetet på skolan och dokumentationen av det fortlöpande arbetet, strategiskt såväl som på elevnivå. I elevhälsoarbetet ingår även att kommunicera med elever, vårdnadshavare, kollegor och övriga samtalspartners både internt och externt med fokus på att skapa förtroendefulla relationer och elevers lärandeutveckling.

Vi söker dig som har:


• Specialpedagog- eller speciallärarexamen mot grundskolan, eller en beteendevetarutbildning med pedagogisk inriktning. 
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro, NPF samt andra specialpedagogiska stödbehov.
• För att arbeta hos oss krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
• Har erfarenhet av och kan använda digitala verktyg för pedagogi/skola/utbildning. 
• Du har didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera arbetet med att skapa en god lärmiljö för våra elever.

Meriterande är att du:


• Har tidigare erfarenhet av yrket.
• Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
• Är uppdaterad gällande aktuell forskning och är väl insatt i styrdokumenten, när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi söker dig som är:


• Självgående i ditt uppdrag, problemlösare med fokus på att hitta möjligheter för eleverna. 
• En positiv person med ett engagemang och vilja att lägga tid på eleverna och ditt arbete.
• Du är en förebild och har lätt att skapa relationer och samarbeta med ungdomar, föräldrar och kollegor.
• Medveten om och vill leva upp till de värderingar som är grunden i skolans läroplan.
• Du är flexibel och drivs med varierande arbetsuppgifter samt du är intresserad av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
• Kommunikativ och kan kommunicera både i grupp och enskilt i både tal och skrift.

Omfattning

Tjänsterna är tidsbegränsade under projektperioden, som sträcker sig under hela 2024, med omfattningen 100%.

Tillträde

Snarast, enligt övernskommelse. Tjänsterna tillsätts om erfoderliga beslut tas.

Lön

Individuell lönesättning


 

För att arbeta hos oss krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Planhandläggare/ Planarkitekt

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten


Det händer mycket inom många områden just nu i Härnösands kommun! En positiv utveckling där både näringsliv, stat och kommun aktivt bidrar till samhällsbyggandet gör att vi inom samhällsförvaltningen behöver fler fantastiska kollegor!  

Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Vi jobbar tillsammans med varandra och kommunens övriga förvaltningar för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.

Du kommer att tillhöra plan- och byggavdelningen som idag består av 18 personer som är rutinerade, engagerade och drivande i sina frågor. Avdelningen ansvarar bland annat för framtagande av detaljplaner, arkitektur och gestaltningsfrågor, handläggning av bygglov och anmälningsärenden, kart,- mät- och GIS-frågor samt bostadsanpassningsbidrag. Vi är en positiv och dynamisk grupp med både juniora- och seniora handläggare. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas både i sin profession och som person!

Vi söker nu dig som har ett intresse för samhällsutveckling och planeringsfrågor och vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen av Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter
Som planhandläggare har du rollen som projektledare och samhällsplanerare. Du leder nya planprojekt från idé och vision till antagen handling, men du kan även få jobba med revidering av gamla planer och program som behöver uppdateras utifrån dagens krav och behov. Inom arbetsgruppen kommer du att hantera både stora och små planer med ett brett perspektiv där du med stöd från kollegor får planera, driva och ansvara för planprocessen. Utöver de övriga planhandläggarna så arbetar du nära en samlad kompetens med både arkitekt, GIS-utvecklare och bygglovshandläggare. Dina beslutsärenden föredrar du för vår nämnd och ibland även i andra offentliga sammanhang. Du kommer att arbeta brett och i nära samarbete kommunens olika verksamheter och förvaltningar och se en tydlig koppling mellan strategisk planering, detaljplanering och genomförande.

Utöver sakfrågorna så deltar du även i avdelningens-, förvaltningens- och kommunens utvecklingsarbete. Exempelvis så jobbar vi nära de strategiska planeringsfrågorna i den förvaltningsövergripande planerings- och exploateringsgruppen, framtagande kommunens kulturmiljöprogram samt olika digiatliseringsarbeten som syftar till att både tillgängliggöra vårt arbete samt till en ökad delaktighet från medborgarna i samhälssbyggnadsprocessen. Arbeten som också du kommer att bli delaktig i.

Du kommer att arbeta med spännande uppgifter som omfattar både tidiga skisskeden, visionsarbeten, formella programarbeten och detaljplanering. Du, tillsammans med övriga medarbetare inom avdelningen, bidrar och deltar även i kommunens översiktliga strategiska planarbete. Stämningen är kreativ och positiv, där du får möjligheter att utveckla och fördjupa dina egna intressen utifrån din sakkompetens. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller har motsvarande eftergymnasialutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen och är van att jobba i Office-paketet. Du är bekant med GIS-baserade programvaror, har viss vana vid adobeprogram så som indesign och illustrator samt har B-körkort. Du känner dig trygg med att muntligt presentera ärenden och material för större grupper. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, där du sätter upp och håller tidsramar, är viktig i vår organisation.

Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet från stat, kommun eller privat sektor, har erfarenhet av att arbeta med gestaltning och behärskar någon form av visualiseringsverktyg.

Som person har du en god analytisk förmåga och kan se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har du ett öppet och serviceinriktat sätt då du kommer att samverka med kollegor, andra förvaltningar, myndigheter och allmänhet. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor, har god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi värdesätter även en god pedagogisk förmåga för att kunna förklara sammanhangen i den fysiska planeringen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Övrig information
Tjänsten som planhandläggare en tillsvidareanställning och kan tillsättas omgående. Provanställning kan bli aktuellt.

Vi hoppas på att snart få ta del av din ansökan! 


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Kock produktionsköket Navet Kostavdelningen

Ansök    Jan 30    Härnösands kommun    Kock, storhushåll
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker en Kock med placering på produktionsköket Navet!

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att delta i planering av Kostavdelningens alla matsedlar, utprovning av nya recept, kundträffar mm. Ha en positiv inställning och vilja att tillsammans med oss utveckla maten till våra kunder. Tillaga en god och näringsriktig kost till våra kunder, ifrån grunden i så stor utsträckning som möjligt. Som kock ansvara för att ditt arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll, samt att vara en tillgänglig och flexibel person som vid behov kan arbeta inom annan verksamhet i vår organisation. Då Kostavdelningen har infört heltid till alla så ingår även att utföra arbete i annan verksamhet när behov finns, vilket exempelvis kan vara att arbeta i barngrupp eller utföra lokalvård i skolan och förskolans verksamheter. 

Tjänsten består av att under ledning av ansvarig chef, samt i samråd med kollegor, planera och genomföra arbetsuppgifterna:


• Produktion/tillagning utefter beställningarna från våra kunder
• Packning av matportioner, matlådor samt bikomponenter
• Aktivt delaktig i arbetet med egen kontroll, HACCP
• Städning, diskning samt övriga tillhörande arbetsuppgifter i vår verksamhet

Kvalifikationer


• Vi söker dig som har kockutbildning med erfarenhet från kockyrket, eller har motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har ett genuint intresse för mat och matlagning.
• Du har kunskap/erfarenhet av anpassad kost, dietkost samt att du gärna har arbetat i storkök tidigare.
• Du har god datakunskap.
• Du har god kunskap/utbildning i HACCP.

Som person är du öppen, lyhörd och självgående samt att du är ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Vi tror att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet som kock. Du har även god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet


• Tillsvidareanställning heltid/dagtid.
• Individuell lönesättning tillämpas.
• För att erbjudas denna tjänst krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Tillträdesdag 2024-02-01 eller efter överenskommelse.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarier till Härnösands kommun

Ansök    Jan 25    Härnösands kommun    Vårdbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Nu söker vi vikarierande undersköterskor/omvårdnadspersonal till äldreomsorgen och stödpersonal/assistenter till Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri i Härnösands kommun. Möjlighet kan finnas att fortsätta efter sommaren. 

Vi söker dig med ett stort hjärta för människor, som vill göra stor skillnad genom att arbeta hos oss inom äldreomsorgen eller inom Funktionsstöd (LSS och socialpsykiatri) i Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter - Äldreomsorgen, hemtjänsten eller särskilt boende:
Som undersköterska/omvårdnadspersonal hos oss kommer du ha ett varierat arbete där du stödjer äldre personer i deras vardag. Du skapar meningsfulla dagar utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet innebär omvårdnadsarbete i den enskildes hem eller på särskilt boende för äldre. Det kan handla om delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetet ingår att dokumentera i vårt journalsystem.

I hemtjänsten finns sex verksamheter ordnade i geografiska områden samt en nattpatrull som du kan arbeta inom. Inom verksamhetsområdet särskilt boende finns sex äldreboenden och ett korttidsboende som du kan arbeta inom.

Arbetsuppgifter - Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri
Som stödpersonal/assistent hos oss kommer du att stödja verksamhetens brukare utifrån deras behov, förutsättningar och egna önskemål. Samverkan med anhöriga och andra vårdgivare ingår i arbetet samt att dokumentera i vårt journalsystem. I vissa fall förekommer enklare hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det finns boenden över hela centrala Härnösand och här bor brukare i alla åldrar och med olika funktionshinder. Vissa personer bor i gruppbostad, servicebostad eller i sina egna lägenheter.

Den som erbjuds arbete inom funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal ingås.

Kvalifikationer
För att arbeta som timvikarie hos oss behöver du behärska svenska språket i tal och skrift (SFI D). Det är viktigt eftersom du kommer att kommunicera med brukare och anhöriga, samt för att kunna dokumentera och förstå instruktioner. Du kan hantera en dator och mobiltelefon som arbetsredskap. Ett krav är också att du har ett giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige.

Utbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritid med inriktning socialt arbete är meriterande samt tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Körkort är meriterande och för arbete inom hemtjänsten ska du kunna cykla. Några verksamheter har behov av teckenspråkskunnig personal vilket också är önskvärt.

Som person är du empatisk och har stort intresse för människor. Det är viktigt att du har ett bra bemötande gentemot andra och ett positivt synsätt. Du har god samarbetsförmåga och även förmåga att arbeta självständigt.

När vi rekryterar tittar vi i första hand på utbildning och erfarenhet men lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetar du redan som vikarie i någon av våra verksamheter men vill ha fler arbetsplatser eller arbeta inom fler områden? Då kan du skicka in en ansökan till denna annons.

Övrig information
Individuell lönesättning.

Semestervikariat med schema eller extra personal för bemanning vid korttidsfrånvaro. Omfattningen kan variera med tillträde enligt överenskommelse. Semesterperioden sträcker sig från juni till augusti och vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden.

För att bli erbjuden ett sommarschema är det en förutsättning att du kan arbeta alla arbetspassen som är förlagda på schemat. Schemalagda arbetstider under dag, kväll och helg, i vissa fall förekommer nattarbete.

Våra verksamheter finns i hela Härnösands kommun, i både centrum och ytterområden.

Tillträde enligt överenskommelse.

Rekryteringsprocess
Urval sker löpande. Välkommen in med din ansökan redan idag. Kolla din e-post så att du inte missar en inbjudan till intervju. Det kan dröja innan du får besked.

Fackliga representanter nås via växel, 0611-34 80 00


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikarierande rehabassistent till Härnösands kommuns rehabteam

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten
Rehabteamet på Härnösands hemsjukvård söker 1-2 rehabassistenter för sommarjobb. Du kommer att arbeta på uppdrag av arbetsterapeut och fysioterapeut. Det kan vara träning med patienter efter instruktion,  enklare hantering av hjälpmedel och assistera AT/FT vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som gått färdigt minst termin 3 på arbetsterapeut- eller fysioterapeutprogrammet alternativt läser till rehabassistent/specialiserad undersköterska.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Du är öppen, flexibel och självgående. Du har en önskan om att stötta och hjälpa dina patienter till självständighet efter förmåga. Du behöver ha kunskap att arbeta i olika datasystem.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom vården men vi välkomnar även dig som har annan erfarenhet.

Övrig information
Tidsbegränsad anställning för att täcka upp under sommarens semestrar och stötta den legitimerade personalen. Vi söker dig som kan arbeta från juni till augusti 2024. Individuell lönesättning tillämpas. Arbetstid är dagtid måndag-fredag.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikarierande lärare slöjd trä/metall F-6

Ansök    Jan 26    Härnösands kommun    Grundlärare, 4-6
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär. Till Älandsbro skola och Hälledals skola söker vi en vikarierande lärare i slöjd, trä och metall.

Om tjänsten


• Hälledals skola är en trevlig F-6 skola belägen mittemellan Kramfors och Härnösand, mitt i vackra Höga Kusten. På skolan går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6. Delar av skolan arbetar åldersintegrerat. På skolområdet finns gymnastik-, och simhall, fotbolls-och skridskoplan och närhet till skog, lekpark.
• I en fin miljö med naturen som granne finns Älandsbro skola. På skolan går ungefär 170 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolområdet har även idrottshall, fotbolls- och ishockeyplan, elljusspår samt skogsområde med kåta och grillplats.
• Är du en driven pedagog som ser möjligheter, lösningar och triggas av utmaningar? Får du energi av skolutveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta mot ett gemensamt mål?
• Nu får du chansen att tillsammans med kollegor, elevhälsoteam och skolledning vara medskapare till att utforma framtidens skolor.
• Uppdragen gäller undervisning i (slöjd, trä och metall). Omfattning och kombination kan variera beroende på sökandens kvalifikationer och önskemål.

Du som söker

Vi ser gärna att du som medarbetare är utvecklingsinriktad och nyfiken på att utveckla skolan baserat på aktuell forskning mot tydliga kunskapsmål och att förstärka elevernas lust att lära.

Vi söker dig som är legitimerad lärare som brinner för att arbeta med barn och deras lärande och utveckling, men också för verksamhetsutveckling. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och ser elevernas individuella behov. Ett tydligt ledarskap i klassrummet samt flexibilitet, tålamod och uthållighet ser vi som viktiga egenskaper.

Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har ett inkluderande förhållningsätt. Du ser relationer som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet.

En förutsättning är vilja att arbeta tillsammans med kollegor mot skolans gemensamma mål.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa inom grundskolan, trä-metallslöjd. Även du som är behörig lärare eller har likvärdig erfarenhet inom grundskolan och är intresserad och nyfiken på skolorna är välkommen att söka tjänsten. 

Meriterande
Har tidigare erfarenhet av yrket.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din undervisning.
Kan använda digitala verktyg.
Förmåga att skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet att lyckas.

Personliga egenskaper
En positiv person med ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete.
Du har ett bra bemötande, är en förebild och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor. Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
Intresserad av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
Kommunikativ och kan kommunicera både i grupp och enskilt.

Övrig information

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ev. erfarenhet inom yrket.

Omfattning: Heltid, vikariat 2024-03-01—2024-06-21

Lön: Individuell lönesättning

Startdatum: 2024-03-01 eller vid överenskommelse

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan

För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikariat fysioterapeut hemsjukvård och särskilt boende

Ansök    Jan 24    Härnösands kommun    Fysioterapeut
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i hemsjukvården Härnösand arbetar du mot särskilt boende, ordinärt boende samt personer med funktionsnedsättning. Du kommer bland annat att förskriva samt prova ut hjälpmedel, initiera, genomföra och delegera träningar för de patienter du träffar.

Ett nära samarbete med din teamkollega och övriga kollegor genomsyrar all verksamhet. Du kan komma att handleda omvårdnadspersonal i olika situationer. Verksamhetssystem som används är bland annat Lifecare, Prator och webSesam.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Du behöver ha kunskap att arbeta i olika datasystem. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom hemsjukvård eller liknande arbete men vi välkomnar även dig som är nyutbildad.

Vi söker dig som är öppen, flexibel och självgående. Du har en önskan om att stötta och hjälpa dina patienter till självständighet efter förmåga. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt och arbetar bra tillsammans med andra människor. 

Detta är ett sommarvikariat som sträcker sig från juni-augusti 2024.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sommarvikariat arbetsterapeut hemsjukvård och särskilt boende

Ansök    Jan 24    Härnösands kommun    Fysioterapeut
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att genomföra aktivitetsbedömningar, förskriva samt prova ut hjälpmedel. Ett nära samarbete med din teamkollega och övriga kollegor genomsyrar all verksamhet. Du kan komma att handleda omvårdnadspersonal i olika situationer. Verksamhetssystem som används är bland annat Lifecare, Prator och webSesam.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Du är öppen, flexibel och självgående. Du har en önskan om att stötta och hjälpa dina patienter till självständighet efter förmåga. Du behöver ha kunskap att arbeta i olika datasystem.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom hemsjukvård eller liknande arbete men vi välkomnar även dig som är nyutbildad.

Övrig information
Detta är ett sommarvikariat för att täcka upp under sommarens semestrar. Vi söker dig som kan arbeta från juni till augusti 2024. Individuell lönesättning tillämpas. Arbetstid är dagtid måndag-fredag.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till enheten för Utveckling och Administration

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Socialförvaltningen söker en enhetschef till enheten för utveckling och administration.

Uppdrag
Socialförvaltningen utvecklas, och med det ökar behoven av interna stödfunktioner. Vi söker nu en enhetschef till en blandad administrativ och stödjande enhet med drygt 20 medarbetare, bland annat sekreterare, avgiftshandläggare, administratörer, välfärdstekniker, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger och bemanningscontroller. Ditt uppdrag som enhetschef blir att leda den dagliga verksamheten och bidra till en övergripande utveckling av både enheten, verksamhetsområdet och förvaltningen i stort.

Du kommer ansvara för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö (VEPA), samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Du kommer också ingå i verksamhetens ledningsgrupp där du tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer deltar i uppföljningar och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har mod att testa något nytt, som är både ledare och lagspelare. Du behöver ha stor känsla för service och en förmåga att skapa goda relationer. Det är även viktigt att du kan hantera flera olika frågor inom olika områden parallellt. I akuta situationer kan du behöva finna snabba, tillfälliga lösningar, medan du parallellt planerar strategiskt med ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vi vill att du är kommunikativ, tydlig och konsekvent. Som chef är du närvarande, initiativrik och lösningsfokuserad.

Du ska ha:

• Eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område (t.ex. ekonomi, statsvetenskap, it/digitalisering, m.m.) eller annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant yrkeslivserfarenhet.
• Ledarskapserfarenhet, 
• God datorvana, och
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Det är meriterande om du har

• Kunskaper inom aktuell lagstiftning som påverkar verksamheten, t.ex. Kommunallagen, Förvaltningslagen, SoL, LSS, MBL och GDPR,
• Erfarenhet av de områden som ingår i enheten, t.ex. administration, utveckling eller systemförvaltning.
• Erfarenhet av budgetansvar, eller
• Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.

Lön
Individuell lönesättning.

Övrigt
Tillsätttning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vi söker en utredare till Överförmyndarenheten

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som har till huvudsaklig uppgift att säkerställa att inga rättsförluster uppstår för de kommuninvånare som har en god man, förvaltare eller förmyndare. Tillsynsverksamheten är till stor del reglerad i lag och utgörs primärt av de bestämmelser som framgår i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Arbetet präglas av stor variation och innefattar både juridiska, ekonomiska och sociala aspekter. 


Överförmyndaren söker nu utredare som är redo att ta sig an ett fritt och omväxlande arbete med fokus på rättssäkerhet, effektivitet och ansvar. 

Arbetsuppgifter


• Handlägga och utreda ärenden enligt gällande regler i föräldrabalken, förvaltningslagen och andra författningar. Exempelvis kommer du att upprätta yttranden till domstol, arbeta med utredningsarbete inför förordnande och anordnande av gode män och förvaltare, hantera överklaganden och i förekommande fall företräda överförmyndaren vid domstol.
• Ansvara för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare.
• Självständigt utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.
• Granska gode män, förvaltare och förmyndares redovisningshandlingar.

Kvalifikationer

Vi ser att du har utbildning inom ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha goda kunskaper inom familjerätt, myndighetsutövning och kommunal förvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet av ärendehandläggning och har ett gott öga för struktur.

Som person är du positiv, initiativrik och har en vilja att arbeta med enhetens utveckling och ständiga förbättringar. Vi befinner oss på en utvecklingsresa och välkomnar dig som tycker det är meningsfullt och motiverande att bidra till våra gemensamma kliv framåt. Utöver det har du hög integritet och har lätt för att samarbeta samtidigt som du har förmåga och erfarenhet av självständigt arbete och beslutsfattande.

Du är analytisk och strukturerad och du har vana att arbeta utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Då överförmyndaren under en viss del av året arbetar intensivt med granskningsarbete ser vi att du har nyfikenhet och kompetens att arbeta med siffror. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och fallenhet att kunna möta människor med olika bakgrund och förmågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats där vi hjälps åt och har ett prestigelöst förhållningssätt, och med framförhållning och planering kan arbetet då och då utföras på distans. Vi uppmanar medarbetare till ett aktivt fritidsliv och erbjuder både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, men även andra förmåner via Advinans, såsom rådgivning kring pension och försäkring samt rabatter hos olika företag. 

Arbetstid/varaktighet

Heltid. Tillsvidareanställning enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Lön

Individuell lönesättning. 


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Administratör till Kostavdelningen

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen - en del av Samhällsförvaltningen
Kostavdelningens uppdrag är att laga och servera klimatsmarta och goda måltider till alla matgäster inom kommunala verksamheter. En måltid består inte bara av maten som serveras utan är en helhetsupplevelse. Råvaror, tillagning, presentation och miljön där måltiden intas är alla viktiga delar för att skapa en bra måltid. Härnösands kommun har höga ambitioner inom klimatområdet och där har kosten en viktig del. Inköp ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara.

I kommunens verksamheter är även måltiden ett verktyg för delaktighet och lärande. I skolor och förskolor kan måltiderna också användas som ett pedagogiskt verktyg, till exempel för att lära barnen om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i olika länder. Inom omsorgen, hemtjänsten och äldreomsorgen kan måltiden och tillagningen av den vara en stund av social samvaro.

Arbetsuppgifter:
I uppdraget som administratör med erfarenhet av ekonomi ingår varierande arbetsuppgifter som du utför såväl självständigt som i samarbete med andra i vår verksamhet. Du är noggrann och analytisk i ditt arbete, samt stark i din kommunikation då rollen innebär ständig kontakt med interna och externa kunder/avdelningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:

Hanterar all administration i enlighet med rutiner.
Rapporter och dokumentationshantering.
Fakturerings kontroll mot beställningar och avtal.
Arbetsuppgifter inom budget och upphandlingar
Registrera behörigheter i system för intern personal.
Vi använder oss av systemen Proceedo, Visma, Hypergene, Aivo, Matilda, Hantera.

Kvalifikationer:
Relevant gymnasieutbildning i administration och ekonomi.
Inom dataområdet krävs goda kunskaper, samt god systemvana, gärna inom ekonomisystem.
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Du trivs med mycket eget ansvar och förstår vikten av att leverera i tid.
Du är engagerad i de frågor som rör ditt arbete.
Du är lösningsorienterad, organiserad, serviceinriktad och noggrann.
Du har en ödmjuk inställning till både dina styrkor och svagheter.

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidareanställning, heltid/dagtid.
Individuell lönesättning tillämpas.
För att erbjudas denna tjänst krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Tillträdesdag enligt överenskommelse

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till Kostavdelningen

Ansök    Jan 23    Härnösands kommun    Kostekonom
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen - en del av Samhällsförvaltningen
Kostavdelningens uppdrag är att laga och servera klimatsmarta och goda måltider till alla matgäster inom kommunala verksamheter. En måltid består inte bara av maten som serveras utan är en helhetsupplevelse. Råvaror, tillagning, presentation och miljön där måltiden intas är alla viktiga delar för att skapa en bra måltid. Härnösands kommun har höga ambitioner inom klimatområdet och där har kosten en viktig del. Inköp ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara.

I kommunens verksamheter är även måltiden ett verktyg för delaktighet och lärande. I skolor och förskolor kan måltiderna också användas som ett pedagogiskt verktyg, till exempel för att lära barnen om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i olika länder. Inom omsorgen, hemtjänsten och äldreomsorgen kan måltiden och tillagningen av den vara en stund av social samvaro.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta som enhetschef inom kostavdelningen.
Arbetet innebär att ansvara för de mottagningskök som finns på Härnön och i Hälledal, vilket motsvarar sammanlagt nio verksamheter inom skolor och förskolor med sammanlagt cirka 20 anställda.

Som Enhetschef ansvarar du för att tillsammans med medarbetarna bedriva ett systematiskt och kundorienterat utvecklingsarbete kring måltiden så att verksamheten ständigt förbättras och gästnöjdheten ökar. Du ansvarar för och driver utvecklingsarbete i verksamheten, arbetssätt och arbetsmetoder samt ser dina medarbetare som en viktig resurs i arbetet för att nå mål och resultat.

I nära samarbete med chefskollegor ansvarar ni för att initiera och driva olika utvecklingsfrågor som uppkommer inom verksamheterna.
I rollen ligger ett sammanhållet VEPA ansvar, för verksamhet, ekonomi och personal. Genom ett tydligt ledarskap kommunicerar du förväntningar och krav som resulterar i ett gott samarbete mellan chef och medarbetare. Du leder, stöttar och utvecklar enhetens medarbetare samt ansvarar för verksamhetens ekonomin, arbetsmiljö och personal.

Enhetschefen har ansvar för att lagstiftning efterlevs, att fastställda styrdokument följs,
att budget hålls och att politiska beslut blir verkställda.

Chefsuppdraget baseras på Härnösands Kommuns bilaga till chefsförordnande/anställningsavtal. Enhetschef sitter i verksamhetens ledningsgrupp och förväntas bidra till den övergripande planeringen.

Kvalifikationer
Vi söker sig som har..
- Minst 1 års erfarenhet av arbete som chef med personal och ekonomiskt ansvar
- Kunskap och erfarenhet i diet- & specialkoster
- Kunskap och erfarenhet i arbetet med egenkontroll
- Kunskap att arbeta i olika datasystem, kostdatasystem
- Goda kunskaper i svenska, talar och skriver svenska obehindrat då det krävs i kontakt med kollegor och medarbetare
- B-körkort

Meriterande är..
- Utbildning som kostekonom(kost och näring), ledarskap, personal & arbetsliv eller annan liknande utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Ledarerfarenhet från chefsbefattning
- Kockutbildning
- HACCP utbildning
- Erfarenhet av arbete med mat för äldre, skola och förskola
- Erfarenhet från arbete i kök/produktionskök

Som person är du trygg och stabil med självinsikt och kan dig anpassa dig efter vad situationen kräver. Du tar initiativ och kommer med förslag på nya arbetssätt.

Du är tydlig i din kommunikation både i enskilda möten och i grupper. Då du kommer att arbeta nära dina chefskollegor och andra medarbetare är det viktigt med en god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är en god organisatör som planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Övrig information
Omfattning: 100%
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: Enligt överenskommelse

Kontaktperson
Marie Holmberg
Kostchef
073-274 07 14
[email protected]

Annika Holmlund
Kommunal
[email protected]

Annelie Persson
Vision
073-274 54 50
[email protected]

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till Särskilt boende

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Särskilda boenden är utförarenheter som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Målet för verksamheten är att personer som bor där ska få sina behov tillgodosedd och uppnå ett värdigt liv med välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen. I Härnösands kommun finns idag sju särskilda boenden såväl i centrala Härnösand som i våra ytterområden. Där bor äldre med omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdom. Särskilt boende är en utförarenhet som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Övergripande mål för verksamheten är att personer som bor på Särskilt boende kan uppnå värdigt liv och välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss kommer du vara med och skapa värde för medborgarna genom att leda och utveckla ansvarsområdet mot uppsatta mål. Du kommer i din roll vara ansvarig för att, utifrån uppsatta mål driva en välskött enhet samt ansvara för att kvalitativa och ekonomiska resultat är i balans. Du följer politiskt uppsatta mål och beslut samt arbetar för att bevara existerande brukarnöjdhet. Du leder personalen i uppdrag, mål och arbetssätt. Du skapar delaktighet och är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare, och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Detta genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande chef. Sammanfattningsvis har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav
-Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, alternativt pågående relevant utbildning som är i slutskedet.
-Kunskap och erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
-Körkort B.
-Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift.

Meriterande
-Erfarenhet av arbetsledning, bemanningsplanering, rekrytering, schemaläggning.
-Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.

Intervjuer kan komma att ske löpande, så ansök gärna redan idag.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till Hälso- och sjukvården Härnösand

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska innebär ansvar för Hälso- och sjukvård inom hemsjukvård och SÄBO. Ditt arbete är självständigt och kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut och göra medicinska bedömningar samt planera för den enskildes vård och behandling. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, utbildning och instruktion till omvårdnadspersonal. Du ska även i viss mån medverka vid teamträffar, vårdplanering/SIP.


Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation är ett krav. Specialistutbildning inom vård av äldre, distriktssköterska eller annan jämförbar specialistutbildning är meriterande likaså arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du är initiativtagande, självgående, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta.
Körkort för bil är ett krav.

Arbetstid/Varaktighet
Heltid, tillsvidare. Start enligt överenskommelse.
Rullande schema 39h/vecka, några kvällspass ingår samt helgarbete en gång var femte vecka.
Lätthelgsschema som planeras i början av året.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så välkommen in med din ansökan redan idag!


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Biträdande rektor Brännaskolan

Ansök    Jan 17    Härnösands kommun    Biträdande rektor
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Brännaskolan ligger på norra Brännan på Härnön. Skolan ligger naturskönt med närhet till skog och hav som nyttjas flitigt i den dagliga verksamheten. På gångavstånd finns Härnösands bibliotek, teater, Technichus, simhall och friluftsanläggningar. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fyra fritidsavdelningar. Skolan har idag ca 340 elever och nästan 50 personal. Brännaskolans vision är att alla elever ska få viktig kunskap för livet, känna trygghet och glädje. Våra ledord; kunskap, trygghet och glädje ska genomsyra verksamheten och samverka med varandra.

På Brännaskolan finns en utvecklingsgrupp med förstelärare som tillsammans med skolledningen driver skolutvecklingen framåt.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en biträdande rektor till Brännaskolan. Tjänsten som biträdande rektor är deltid på 70% och kan komma att kombineras med andra arbetsuppgifter, exempelvis undervisning, därav krävs en lärarlegitimation. Arbetsuppgifterna spänner över verksamhetsfrågor, ekonomi, personal och arbetsmiljö, med tonvikt på verksamhetsfrågor. Som biträdande rektor arbetar du i nära samarbete med närmaste chef, som är rektor, och ansvarsområden fördelas i samråd. Arbetsuppgifterna innefattar både arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Du kommer på delegation från rektor att ha personalansvar för medarbetare. 

Du som söker
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med skolutveckling. Du ska drivas av engagemang för skolans utveckling med ett elevnära synsätt och god förståelse för skolans kompensatoriska uppdrag. Dina relationella förmågor är goda och du vill skapa ett nära samarbete med vårdnadshavare och elever.

Du är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver arbetet utifrån gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet med dina medarbetare. Din goda kommunikativa förmåga gör att du är lyhörd och har lätt att påverka, skapa intresse, delaktighet, engagemang och förståelse hos medarbetare och kollegor. Du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och god förmåga att prioritera och slutföra en bredd av arbetsuppgifter. I rollen som biträdande rektor är det viktigt att du har förmåga att skapa struktur, se helheten, samt kan följa och analysera verksamheten. Du är lojal och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer. 

Kvalifikationer/krav
Arbete i skolan och god pedagogisk förmåga är ett krav för tjänsten. Vi ser också att du har en universitetsexamen inom pedagogik och en lärarlegitimation.

Meriterande för tjänsten
Genomgången eller påbörjad statlig rektorsutbildning alternativt rekryteringsutbildning för blivande rektorer.
Erfarenhet av ledningsarbete inom skola som skolledare, förstelärare eller annan roll.
Erfarenhet av arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsa, arbetsmiljö, ekonomi och personalfrågor.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Arbetstid/varaktighet
Heltid, varav 70% som biträdande rektor.

Övrig information
Individuell lönesättning
Tillträde enligt överenskommelse.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef till hemtjänst Nord

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Hemtjänsten Härnösand gör efterlängtade besök. Viktiga besök. Livsavgörande besök. Och för några, kanske de enda besöken de får. Vi är viktiga och gör stor skillnad i människors liv. Det är därför arbetet känns så fint och meningsfullt. Vi söker en enhetschef som vill vara med och bidra till att de vi finns till för får det stöd och den omvårdnad de behöver för ett bra och meningsfullt liv. En person som med omsorg om både de vi finns till för och personalen och som vill vidareutveckla verksamheten och våra arbetssätt.

I Härnösands kommun finns idag sex hemtjänstgrupper och en nattpatrull. Verksamheten är inne i ett spännande och utmanande skede. Utmaningen är bland annat att befolkningen blir allt äldre och många behöver vår hjälp. Samtidigt finns det många möjligheter, exempelvis att många i dagens samhälle vill arbeta med meningsfulla saker som ger ett högre värde. Det finns också möjligheter med all den nya tekniken som finns. Nyckelfria lås, onlinehandling, medecinrobotar och trygghetskameror. Lösningar som hjälper oss att använda vår värdefulla tid till de människor vi besöker. Du kommer i ditt uppdrag att leda en hemtjänstgrupp som har sin grupplokal i Älandsbro. Ditt kontor kommer att finnas på Ängecenter där du sitter tillsammans med en kollega som ansvarar för ytterligare en hemtjänstgrupp. Du kommer att ha ett nära samarbete med din kollega där ni tillsammans planerar för era enheter. Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. I ditt uppdrag ingår omvärldsbevakning och utvecklingsfrågor inom hemtjänsten. Tillsammans med verksamhetschef och kollegor kommer du att hitta nya vägar och arbetssätt för att utveckla så väl verksamheten som arbetsmiljön.

Kvalifikationer
Utbildning på högskolenivå, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som relevant och likvärdig för tjänsten. God kommunikationsförmåga och behärskar svenska språket i ord och skrift. Arbetslivserfarenhet  gärna inom äldreomsorg. Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och  arbetsledning. Datorvana och körkort krävs om du blir aktuell för tjänsten.

Vi söker dig som är modig och trygg och som har lätt för att samarbeta med både chefer och personal. Du är självständig och kan ta egna beslut samtidigt som du är prestigelös. Du tar egna initiativ och har ett strukturerat arbetssätt. Vi söker dig som har mod att testa något nytt, som är både ledare och lagspelare. Du ser orsakssamband och är proaktiv när det gäller att bygga en hållbar verksamhet. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Meriterande
Erfarenhet av resursplanering och schemaläggning
Kunskaper om konflikthantering
Kunskap om budget, analys och uppföljning
Ledarerfarenhet från vård och omsorg
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. 
Individuell lönesättning.

Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag på 2000 kr/år, friskvårdstimme
Anställningsförmåner och rabatterbjudanden samlade i en gemensam förmånsportal
En fritidsförening (HKFF) för medarbetare i kommunen. Framförallt - ett meningsfullt arbete.

Övrigt
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Kostavdelningen söker måltidspersonal vikariat Wendela Hellman skola

Ansök    Jan 4    Härnösands kommun    Måltidsbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker måltidspersonal vikariat med placering på Wendela Hellman skola. 

Wendela Hellman är en högstadieskola med ca 500 elever. De måltider vi serverar på skolan är frukost och lunch. På den här enheten är det tre medarbetare som jobbar.

I samarbete med arbetslaget ska måltidspersonal planera, bereda och servera goda och näringsriktiga måltider till skolans elever och medarbetare. Det är viktigt med en positiv inställning och vilja i arbetet, samt att medverka i utveckling av verksamheten. Du kommer att vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övriga tillhörande arbetsuppgifter såsom disk och städning. Arbetsförflyttning sker vid behov till andra förskolor/skolor och produktionsköket. Arbete där man är ensam om sina arbetsuppgifter förekommer. Vid frånvaro av köksansvarig kan andra arbetsuppgifter behöva utföras. Även andra arbetsuppgifter såsom städ och arbete i barngrupp kan förekomma, även vid annan enhet.

Kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet om HACCP
• God datorkunskap
• Körkort och tillgång till egen bil
• Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• För att arbeta i förskola/skola krävs utdrag ur polisens belastningsregister

Vi ser extra positivt på om du har nedan meriter:


• Kockutbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang
• Utbildning i HACCP
• Utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster

Vi söker dig som är en öppen, positiv, lyhörd och självgående person. Du är ansvarsfull och handlingskraftig person med god samarbetsförmåga. En viktig förutsättning för att lyckas i arbetet är att du ser vikten av och har ett stort intresse för mat och människor. Du är en tillgänglig och flexibel person som vid behov kan arbeta inom annan verksamhet i vår organisation.

Arbetet avser heltid, dagtid.

Vikariat 20240201-20241231 eller enligt överenskommelse

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Projektadministratör

Ansök    Jan 4    Härnösands kommun    Ekonomiassistent
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Tillväxavdelningen driver systematiskt flera olika externt finansierade projekt. Projekten har ofta olika projektpartners och finansinering söks från olika stödsystem (EU, Jordbruksverket mfl.) Vi söker därför dig som vill nätverka och bidra till samverkan för regionsens utveckling. 

Arbetsuppgifter:
Vi söker därför en projektadministratör vars arbetsuppgifter kommer vara att löpande stödja huvudprojektledarna i olika projekt i form av rapportering, administration, återsökning av pengar, bokföring, kontering, rekvisitionsarbete etcetera. Vidare består dina arbetsuppgifter som projektadministratör av löpande redovisning och rekvisation av projektekonomi/administration i flera olika projekt. Du kommer ha kontakt och samordna redovisningen från alla partners i de olika projekten. 

Du kommer också vara ett stöd för projektgrupper och andra verksamheter i ekonomiska frågor samt vid ansökningar och upphandlingar. Du kommer ha en ledande dialog i ekonomiska frågor med projektpartners och genomföra extern rapportering till t ex Tillväxtverket, Jordbruksverket, Kulturrådet, Regionen, Länsstyrelsen m fl. och tar de kontakter som är nödvändiga. Ha en övergripande blick över befintliga projekt samt omvärldsbevakning för att skapa förutsättningar för nya projekt kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter. 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning samt erfarenhet från ekonomi och redovisning om minst 3 år. Du ska även hantera svenska språket väl i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektredovisning inom offentligt finansierade projekt, kunskap om externt finansierade projekt samt kompetens inom offentlig upphandling.

Som person samarbetar du väl med andra, du är noggrann och skapar ordning och reda. Vi ser gärna att du är strukturerad, regelorienterad och uthållig. Du kan arbeta självständigt och med prioriteringsförmåga. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Omfattning:

Heltid/dagtid, tillsvidareanställning. Med start 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Registrator/Nämndsekreterare

Ansök    Dec 28    Härnösands kommun    Nämndsekreterare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Tjänsten fördelas mellan två uppdrag: Registrator och nämndsekreterare för Överförmyndarnämnd.

I rollen som registrator är du ansvarig för diariehantering av både digitala och fysiska inkommande, utgående och upprättande av handlingar i vårt system, samt viss gallring och arkivering. Du är ett stöd till verksamheten i frågor som registrering, begäran av handlingar med mera och har kontakter med både allmänhet och verksamhet. 

Som nämndsekreterare är du ansvarig för beredning av ärenden, utskick, sekreterarskap vid nämndsammanträden, protokollskrivning och expediering av beslut. Du är ett gott stöd till förtroendevalda.

Kvalifikationer

Vi ser att du har minst treårig gymnasieutbildning, samt goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Meriterande är erfarenhet från offentlig förvaltning, kunskaper i lagar och förordningar/offentlighets -och sekretesslag, som styr offentlig verksamhet och registratorer/nämndsekreterare.

Goda kunskaper i olika IT-system. Meriterande är även erfarenhet av att arbeta i Ciceron och/eller EDP.

Som person ser vi att du är bekväm med att tala inför grupper då det även ingår att utbilda kollegor i exempelvis registreringsrutiner och ärendesystem. Vi ser gärna att du har en hög social kompetens och är flexibel då du kommer ha många kontakter inom organisationen. För att lyckas i din roll som nämndsekreterare/registrator tror vi att du är serviceinriktad och har en förmåga att anpassa sättet att förmedla budskapet till mottagaren. Du är nogrann och kvalitetsmedveten, och lägger ner stor vikt för att leva upp de till satta målen. 

Vad du får

Vi erbjuder dig en omväxlande vardag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter, där du tillsammans med kollegor och politiker får vara med och bidra och göra skillnad. Vi uppmanar medarbetare till ett aktivt fritidsliv och erbjuder både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, men även andra förmåner via Advinans, såsom rådgivning kring pension och försäkring samt rabatter hos olika företag. 

Övrig information

Tjänstens omfattning: 100%, dagtid

Lön: Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning

Sista ansökningsdag: 2024-01-25

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Arbetsmarknadskonsulent

Ansök    Dec 29    Härnösands kommun    Studieledare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Arbetsmarknadskonsulentens roll
Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du med kommunens åtagande och uppdrag att minska utanförskap från arbetsmarknaden. Detta sker genom stödjande insatser och sysselsättningsåtgärder. Deltagare aktualiseras främst via socialförvaltning och arbetsförmedlingen.

Du ska aktivt omvärldsbevaka vad arbetsmarknaden efterfrågar och matcha med det kompetensutvecklingsbehov deltagaren har. Du kommer också att arbeta med dokumentation kring metoder, resultat och mål, detta för att säkerställa att deltagarna får rätt insatser. Du samverkar med arbetsgivare, arbetsförmedling, socialförvaltning, hälso-sjukvården och Försäkringskassan. Du ser samverkan som en given del i ditt dagliga arbete.

Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom till exempel rehabiliteringsvetenskap, pedagogik, samhälls- beteendevetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har arbetat med personer med psykisk ohälsa/NPF och missbruk. Arbete med männinskor från olika kulturer, socialt arbete, missbruksvård, friskvård och eget företag är också meritererande.

Som person har du ha förmågan att se helheten och utarbeta strategier för att nå uppsatta mål. Du har en förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Vi använder oss av aktivt medarbetarskap och vill att vår nästa kollega blir en given resurs i vårt arbetslag. Du förväntas att kunna planera och driva ditt uppdrag självständigt men i samarbete med din arbetsgrupp och andra myndigheter. Vi söker en empatisk och driven medarbetare med förmåga att samla sina resurser för att på bästa sätt jobba med människan i fokus.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidaretjänst. Heltid.
Tillträde sker enligt överenskommelse.

Övrig information
Individuell lönesättning tillämpas.
Fackliga representanter når du via kommunens telefonväxel: 0611-34 8000

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare IT

Ansök    Dec 29    Härnösands kommun    Projektledare, IT
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Nyfiken? Gillar du att lösa kluriga uppgifter? Har du ett stort intresse för IT och verksamhet?

Vi söker dig som är en görare! Du är nyfiken på verksamheters utmaningar, är duktig på integrationer, data och dataflöden och ser sammanhangen och kan förklara det komplicerade. Nu söker vi en Verksamhetsutvecklare IT till teamet som jobbar med verksamhetsutveckling, digitalisering och automatisering på enheten Verksamhetsutveckling och digitalisering. Enheten är placerad på IT-avdelningen. Hos oss blir du en av dem som jobbar med att leverera medborgarnytta och välfärdstjänster till de som bor, besöker och verkar i Härnösand. Du är också en del av vårt interna IT-stöd inom digitalisering och verksamhetsutveckling till kommunens alla verksamheter.

Om jobbet

Vi har mycket på gång. Härnösands kommun går in med ett nytt arbetssätt för digitalisering och innovation som kommer ge ännu bättre förutsättningar för våra utvecklingsinitiativ och projekt inom digitalisering. Här ingår bland annat delarna målstyrning, arkitektur och portfölj som naturliga områden för att säkerställa en behovsstyrd och effektiv utveckling och digitalisering. Vi har ett stort fokus på utveckling där vi kombinerar IT med verksamhetsnytta. Som Verksamhetsutvecklare IT blir du en viktig nyckelperson i det arbetet och du kommer att jobba tätt med verksamheterna och medarbetarna på IT-avdelningen. Du stöttar våra verksamheter i deras utveckling med din kunskap om processer, förmågor, digitalisering och kompetens inom bland annat dataanalys och integrationer.

I din roll kommer du att vara både teknik- och verksamhetsnära men också röra dig mellan operativ och strategisk nivå. Du omvärlds bevakar löpande och håller dig uppdaterad inom ditt område för att kunna bidra med ny kunskap och nya insikter in i verksamhetsutvecklingen.

Utbildning och erfarenhet

För denna tjänst söker vi dig som har en relevant högskoleutbildning med inslag av digital utveckling, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av antingen processkartläggning, projektledning eller utveckling av digitala processer tror vi är ett måste. För att lyckas som verksamhetsutvecklare inom IT ser vi att du har en teknisk bakgrund, med en ambition att utveckla verksamhetsprocesser. Du behandlar det svenska och engelska språket väl i tal och skrift.

Det är meriterande om du är utbildad inom förändringsledning, projektledning eller processledning. Har du erfarenhet av arkitekturramverk eller agila metoder ser vi det som ett stort plus.

Som person tror vi att du är duktig på att visualisera och tala inför grupper. Du har en förmåga att på ett pedagogiskt sätt beskriva det komplicerade och skapa förståelse för det komplexa. Du är lyhörd och samarbetar väl med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Som person är du driven, initiativtagande och tar ansvar för dina uppgifter, samt arbetar strukturerat och driver processer vidare. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet – du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder dig en omväxlande vardag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter, där du tillsammans med kollegor får vara med och göra skillnad. Vi uppmanar medarbetare till ett aktivt fritidsliv och erbjuder både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, men även andra förmåner via Advinans, såsom rådgivning kring pension och försäkring samt rabatter hos olika företag. Det finns även möjlighet till semesterväxling, flexibla arbetstider och hybridarbete.

Övrig information

Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid.

Vi tillämpar individuell lönesättning. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Tillsynshandläggare plan och bygg

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Om tjänsten

Det händer mycket inom många områden just nu i Härnösands kommun! En positiv utveckling där både näringsliv, stat och kommun aktivt bidrar till samhällsbyggandet gör att vi inom samhällsförvaltningen behöver fler fantastiska kollegor!  

Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Vi jobbar tillsammans med varandra och kommunens övriga förvaltningar för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.

Du kommer att tillhöra plan- och byggavdelningen som idag består av 18 personer som är rutinerade, engagerade och drivande i sina frågor. Avdelningen ansvarar bland annat för framtagande av detaljplaner, bygglov och tillsyn, kommunens mättjänster och kartsystem samt hanetring av bostadsanpassningsbidrag. Vi är en positiv och dynamisk grupp med både juniora- och seniora handläggare. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas både i sin profession och som person!

Vi söker nu dig som har ett intresse för samhällsutveckling och vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen av Härnösands kommun.

Arbetsuppgifter

Som tillsynshandläggare arbetar du främst med att handlägga ärenden om olovligt byggande och ovårdade tomter & byggnader, men även övrig tillsyn inom ramen för samhällsnämndens tillsynsansvar kan förekomma. Handläggning av bygglov eller anmälningsärenden kan förekomma under perioder men ditt huvudfokus är hanteringen och drivandet av tillsynsärenden. I handläggningen av tillsynsärendena ingår utredning, kommunicering och beslutsfattande. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden för Samhällsnämnden. Du är också delaktig i att skriva fram yttranden till domstol vid en överklagandeprocess.

Arbetsklimatet inom avdelningen är kreativt och positivt. Utifrån tydliga ramar får du ta ett stort eget ansvar och du kommer att ha stora möjligheter att utveckla arbetssätt och metoder. Du kommer att arbeta självständigt med handläggning men ett stort stöd finns alltid inom gruppen och frågor, stora som små, diskuteras i våra möten. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, där du sätter upp och håller tidsramar, är viktig i vår organisation. Utöver sakfrågorna så deltar du även i avdelningens-, förvaltningens- och kommunens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en examen från högskola eller yrkeshögskola inom juridik, annan utbildning omfattande plan- och bygglagen, alternativt goda kunskaper inom plan- och bygglagen, erfarenhet av tillsynsarbete eller minst två års erfarenhet av aktuella arbetsuppgifter som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Kanske är du nyutexaminerad jurist eller beredningsjurist? Du kan också ha tidigare erfarenheter av arbete inom exempelvis Skatteverket eller Kronofogden. Goda kunskaper inom PBL, PBF och BBR samt tidigare erfarenhet av tillsynsarbete är meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba inom kommunal eller statlig förvaltning.

Som person är du noggrann och strukturerad. Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad, lyhörd, smidig och flexibel samtidigt som du är tydlig. Du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenska. Du är också bra på att planera, organisera och strukturera ditt arbete på ett, för situationen, effektivt sätt.

Då du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor och dessutom ha mycket kontakt med allmänhet och verksamhetsutövare, kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Körkort B är ett krav.

Kontaktperson

Malin Sjöstrand

Plan- och Byggchef

070 – 30 11 047

[email protected]

Övrig information

Tjänsten som tillsynshandläggare är en tillsvidareanställning och kan tillsättas omgående. Provanställning kan bli aktuellt.

Du kommer ha möjlighet att till viss del arbeta på distans.

Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 2024-01-31.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Förskollärare till Ängets förskola

Ansök    Dec 21    Härnösands kommun    Förskollärare
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än s... Visa mer
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad förskollärare till Härnösands kommun med placering på Ängets förskola.

Ängets förskola ligger på Murbergsområdet med närhet till friluftsområde med naturskön skog. Vi vill erbjuda barnen möjlighet att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer. Förskolan vill ge barnen lust att lära och en positiv upplevelse till naturen.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med övrig personal på förskolan för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med målen i förskolans läroplan samt kommunens mål. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. Du samtalar med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt.

Pedagogisk dokumentation är vårt redskap för att utveckla verksamheten och skapa en god kvalitet. Vi arbetar för att främja barns utveckling och lärande. Vi främjar aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vi ser vikten av förståelse för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Du arbetar för att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Barnen stimuleras och utmanas med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. Vi använder oss av TAKK i undervisningen.

Kvalifikationer


• Utbildad förskollärare 
• För att arbeta i förskolan krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
• God IT- kunskap samt att du kan använda digitala verktyg. 

Vi söker dig som har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag och en vilja att utveckla verksamheten. Du kan samtala med föräldrar på ett neutralt och sakligt sätt. Du kan kommunicera både i grupp och enskilt. Som person är du lyhörd och ansvarstagande och en förebild för barn. Du har ett bra bemötande och har lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.

Du har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete. Du har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald. Du kan planera och utföra aktiviteter och kan förklara på ett pedagogiskt sätt. Du kan lära och använda dig av stödtecken eller bilder. Du kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

Meriterande


• Kännedom om och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och analysarbete samt om du har vana att använda TAKK.
• Om du har förskollärarlegitimation

Arbetstid
Deltid 75%, vikariat tillträde från 2024-02-26 eller enligt överenskommelse till och med 2024-06-20 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen.

Övrigt
I första hand vill vi anställa en behörig förskollärare. I andra hand kan det bli aktuellt med anställning som obehörig lärare.
Individuell lönesättning tillämpas.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Enhetschef Särskilt boende

Ansök    Dec 22    Härnösands kommun    Äldreomsorgschef
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Särskilda boenden är utförarenheter som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Målet för verksamheten är att personer som bor där ska få sina behov tillgodosedd och uppnå ett värdigt liv med välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen. I Härnösands kommun finns idag sju särskilda boenden såväl i centrala Härnösand som i våra ytterområden. Där bor äldre med omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdom. Särskilt boende är en utförarenhet som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Övergripande mål för verksamheten är att personer som bor på Särskilt boende kan uppnå värdigt liv och välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen

Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss kommer du vara med och skapa värde för medborgarna genom att leda och utveckla ansvarsområdet mot uppsatta mål. Du kommer i din roll vara ansvarig för att, utifrån uppsatta mål driva en välskött enhet samt ansvara för att kvalitativa och ekonomiska resultat är i balans. Du följer politiskt uppsatta mål och beslut samt arbetar för att bevara existerande brukarnöjdhet. Du leder personalen i uppdrag, mål och arbetssätt. Du skapar delaktighet och är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare, och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Detta genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande chef. Sammanfattningsvis har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav
-Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, alternativt pågående relevant utbildning som är i slutskedet.
-Kunskap och erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
-Körkort B.
-Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift.

Meriterande
-Väl vitsordad chefserfarenhet.
-Erfarenhet av arbetsledning, bemanningsplanering, rekrytering, schemaläggning.
-Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Om anställningen
Anställningsform: Vikariat på heltid minst 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Barnskötare till Grönbackens förskola

Ansök    Dec 20    Härnösands kommun    Barnskötare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad barnskötare till Härnösands kommun med placering på Grönbackens förskola.

Grönbackens förskola ligger på Härnön i ett grönt parkområde vid Brännaskolan med havsutsikt mot norra inloppet av hamnen. På förskolan finns fyra avdelningar.

Arbetsuppgifter
Utgår från kommunens mål, vision och värdegrund i det dagliga arbetet. Pedagogiskt arbete med barngrupp. Tillsammans med kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar vi arbetet i förskolan enligt förskolans Läroplan. Utföra pedagogisk dokumentation. Skapa god kvalité. Som anställd ska du efterleva fattade beslut och vara villig att lära dig nya IT-verktyg som vi använder inom förskolan. Att vara medvetet närvarande tillsammans med barnen tycker vi är viktigt.

Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. I arbetet ingår att organisera och utföra undervisning. Främja barns utveckling och lärande. Främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor, för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. I arbetet som barnskötare ska du erbjuda barnen flera olika uttrycksformer enligt 100-språkligheten. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga pedagoger planerar, genomför och utvärderar undervisningen i förskolan under ledning av förskollärarna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• har slutfört Barn och Fritids programmet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete.
• har ett bra bemötande och lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
• kan samtala med föräldrar på ett neutralt sätt.
• har ett bra bemötande, är lyhörd och ansvarstagande
• har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
• är en förebild för barn.
• kan planera och utföra aktiviteter, i det ingår även att kunna förklara på ett pedagogiskt sätt. 
• har ett intresse av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
• kan använda digitala verktyg.
• kunna lära och använda stödtecken eller bilder.
• kan kommunicera både i grupp och enskilt.
• kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
• Du behöver ha tålamod och drivkraft att konsekvent bidra med en struktur som gör utbildningen begriplig för barnen.
• Du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån olika situationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.
För att arbeta inom förskola krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet
Deltid 75 %
Vikariat med start enligt överenskommelse till och med 2024-06-15 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen. 
 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Måltidspersonal Hälledal

Ansök    Dec 18    Härnösands kommun    Måltidsbiträde
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker en måltidspersonal med placering på Hälledals skola.

Hälledals skola är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6, i samma byggnad finns även Hälledals förskola. Den ligger i ett lugnt, mycket naturskönt område i Höga Kusten mittemellan Kramfors och Härnösand. På skolan går ungefär 80 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. På förskolan går ca 40 barn. De måltider vi serverar på förskolan/skolan är frukost, lunch och mellanmål. På den här enheten jobbar 2 medarbetare. 

Arbetsuppgifter

I samarbete med arbetslaget planera, bereda och servera goda och näringsriktiga måltider till förskolan, skolans elever och medarbetare. Ha en positiv inställning och vilja, samt medverka i utveckling av verksamheten. Du kommer att vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övriga tillhörande arbetsuppgifter som disk och städning. Vid frånvaro ersätta köksansvarig. Tillfälliga arbetsförflyttningar kan ske vid sjukdom och ledighet. Även andra arbetsuppgifter såsom städ och arbete i barngrupp kan förekomma.

Kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete som måltidspersonal eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Kunskap om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Kunskap om HACCP
• God datorkunskap
• God kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• Körkort B

Vi ser extra positivt på om du har utbildning i HACCP eller utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster.

Vi söker dig som är en öppen, positiv, lyhörd och självgående person. Ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Du ser vikten i att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Du är en tillgänglig och flexibel person som vid behov kan arbeta inom annan verksamhet i vår organisation.

För arbete i skola/förskola krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Övrig information

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid 100%

Startdatum: 2024-01-08 eller enligt överenskommelse

Individuell lönesättning tillämpas

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Sjuksköterska till särskilt boende

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för hälso- och sjukvården för patienter i särskilt boende. Arbetet kräver att du är trygg med att fatta egna beslut och kan göra egna medicinska bedömningar. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.e.x. leg. arbetsterapeut/fysioterapeut, omvårdnadspersonal, enhetschef och läkare. Du medverkar vid processer kring patienterna på boendet t.ex. IVP (individuell vårdplanering) samt planering kring omvårdnaden av den enskilde. Arbetet innebär också att handleda och utbilda undersköterskor/omvårdnadspersonal samt delta och vara aktiv i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Körkort för bil med manuell växellåda är ett krav och tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård/SÄBO eller primärvård är meriterande. Önskvärt är att du har en specialistutbildning inriktning distriktssköterska, vård av äldre eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren finner relevant för arbetet. 

För att trivas i tjänsten är du engagerad, noggrann och har lätt för att samarbeta. Att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ är viktigt för oss. Du tycker precis som vi att det här är ett av Sveriges viktigaste jobb och sätter patientens bästa i fokus. 

Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare.

Rullande schema 39h/v med helgtjänstgöring var 5:e helg samt några kvällar på 10v

Lätthelgsschema som planeras i början av året.

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!

Övrig information
Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Barnskötare till Geresta förskola

Ansök    Dec 15    Härnösands kommun    Barnskötare
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta och uppmuntrar deras nyfikenhet. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad barnskötare till Härnösands kommun med placering på Geresta förskola.

Förskolan ligger uppe vid Gerestaskolan i en egen lokal. Gården är inhägnad och ligger i anslutning till skogen. På förskolan finns det två avdelningar, en på nedre plan Gläntan och en på övre plan Skogen.

Arbetsuppgifter
Du kommer utgå från kommunens mål, vision och värdegrund i det dagliga arbetet. Tillsammans med kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar vi arbetet i förskolan enligt förskolans Läroplan. Det ingår i arbetsuppgifterna att utföra pedagogiskt arbete med barngruppen och dokumentera. Som anställd ska du efterleva fattade beslut och vara villig att lära dig nya IT-verktyg som vi använder inom förskolan. Att vara medvetet närvarande tillsammans med barnen tycker vi är viktigt.

Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. I arbetet ingår att organisera och utföra undervisning. Främja barns utveckling och lärande. Främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor, för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. I arbetet som barnskötare ska du erbjuda barnen flera olika uttrycksformer enligt 100-språkligheten. 

Arbetet innebär att du tillsammans med övriga pedagoger planerar, genomför och utvärderar undervisningen i förskolan under ledning av förskollärarna. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• har slutfört Barn och Fritids programmet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete,
• har ett bra bemötande och lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor,
• har ett bra bemötande, är lyhörd och ansvarstagande,
• har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald,
• är en förebild för barnen, 
• kan planera och utföra aktiviteter, i det ingår även att kunna förklara på ett pedagogiskt sätt,
• har ett intresse av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring,
• kan använda digitala verktyg,
• kunna lära och använda stödtecken eller bilder,
• kan kommunicera både i grupp och enskilt,
• kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
• Du behöver ha tålamod och drivkraft att konsekvent bidra med en struktur som gör utbildningen begriplig för barnen, samt
• Du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån olika situationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

För att arbeta inom förskola krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Det är meriterande om du kan tala arabiska. 

Arbetstid/varaktighet
Deltid 50%
Särskilt visstidsanställning med start 2024-01-08 till och med 2024-06-20 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikariat köksansvarig Wendela Hellman

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker en köksansvarig vikariat med placering på Wendela Hellman skola. 

Wendela Hellman är en högstadieskola med ca 500 elever. De måltider vi serverar på skolan är frukost och lunch. På den här enheten jobbar tre medarbetare.

Arbetsuppgifter

I samarbete med arbetslaget planera, bereda och servera goda och näringsriktiga måltider till våra kunder. Ha en positiv inställning och vilja, samt medverka i utvecklingen av verksamheten. Delta i planering av Kostavdelningens matsedlar. Vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övriga tillhörande arbetsuppgifter som disk och städning. Ansvara för att arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll. Ansvara för arbetsteamet, vikarieanskaffning samt utföra vissa administrativa arbetsuppgifter, ex. beställningar och fakturering. System som i dag används är Aivo, Personec-P och Proceedo. Arbetsförflyttning sker vid behov till andra förskolor/skolor och produktionsköket. Arbete där man är ensam om sina arbetsuppgifter förekommer. Även andra arbetsuppgifter såsom städ och arbete i barngrupp kan förekomma, även vid annan enhet. 

Kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete i storkök, restaurang eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet om HACCP
• Körkort och tillgång till egen bil.
• God datakunskap
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• För arbete i skola/förskola krävs utdrag ur polisens belastningsregister.

Vi ser extra positivt på om du har nedanstående meriter:


• Kockutbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang
• Utbildning i HACCP
• Utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet av arbetsledning.
• Erfarenhet av kostdataprogram, beställningar och fakturering

Vi söker dig som är en öppen, positiv, lyhörd och självgående person. Ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Du ser vikten i att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Du är en tillgänglig och flexibel person som vid behov kan arbeta inom annan verksamhet i vår organisation.

Övrig information


Visstidsanställning, vikariat 20240108-20241231

Omfattning: Heltid 100%

Startdatum:  20240108 eller enligt överenskommelse

 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

IT -tekniker sökes till Härnösands kommun

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand! Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tilli... Visa mer
Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter. Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Om tjänsten:
Tjänsten är placerad på IT-avdelningen som består av tre enheter, IT-drift, Verksamhetsutveckling och Digitalisering samt IT-support. Rollen som IT-tekniker är placerad vid enheten IT-drift. Vi erbjuder ett dynamiskt och komplext arbete där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor som sätter stort värde på att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar.
Vi jobbar brett inom nätverk, system, serverdrift, klientoperativ, telefoni, upphandling, utveckling och IT-support till kommunens anställda. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar och får de befogenheter som krävs. I rollen som IT -tekniker arbetar du både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang, vilket kommer att premieras över teknisk kompetens och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Tillsammans med kollegor inom IT drift säkerställa en säker, effektiv och optimerad drift av kommunens IT infrastruktur. Primärt fokus för denna tjänst är nätverk (trådat & trådlöst) men kommer även innefatta arbete med Microsoft klient och server operativ, system, serverdrift och användarsupport. 


• Konfigurera och underhålla nätverk, inklusive Wifi, LAN-, WAN-nätverk
• Säkerställa att nätverket fungerar korrekt och snabbt
• Installera, konfigurera och underhålla nätverksutrustning och -infrastruktur.
• Övervaka, diagnostisera nätverket för att identifiera och åtgärda problem och säkerhetsrisker
• IM och federationslösningar
• System och serverdrift

Kvalifikationer:
Eftergymnasial utbildning inom området eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Krav för tjänsten är att du har dokumenterade kunskaper i Windows serveroperativ och klientoperativ, B-körkort. Behärskar svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska (tal och skrift).


• Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom nätverk och IT infrastruktur eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förståelse för nätverksprotokoll, inklusive TCP / IP, VLAN, routing,  switching, DNS, DHCP och VPN
• Kunskap om LAN-, WAN-, nätverksarkitektur
• Kunskap om Wifi
• Erfarenhet av att arbeta med switchar, routrar, åtkomstpunkter och andra nätverksenheter
• Arbetat med Windows klient och server operativ inklusive installation, underhåll och säkerhet

Meriterade är om du har kompetens inom:


• Aruba & HPE
• IM system och federationslösningar
• IT-säkerhetslösningar
• Erfarenhet av att hantera säkerhetslösningar, intrångsdetektering
• Virtualiseringslösningar, Hyper-V och/eller VMware
• Erfarenhet av att delta i projekt
• Erfarenhet från kommunala verksamhetssystem

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har ett stort engagemang och servicekänsla, gör ditt yttersta för att hitta lösningar och skapa kundnöjdhet samt har förmåga att på ett strukturerat sätt prioriterar,planerar och genomför arbetsuppgifter självständigt. I rollen som IT-tekniker behöver du vara serviceinriktad, kommunikativ, kreativ, flexibel, nyfiken och lösningsorienterad. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga samt prestigelöst delar med dig av kunskap och erfarenheter. Du sätter laget framför jaget.

Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan till sista ansökningsdagen.

Övrig information:
Omfattning: Tillsvidare, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse

Fackliga kontakter nås via kommunväxeln: 0611-348000

Sista ansökningsdag: 2024-01-12

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Kock produktionsköket Navet, vikariat

Ansök    Dec 13    Härnösands kommun    Kock, storhushåll
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Kostavdelningen söker en Kock, ett vikariat, med placering på produktionsköket Navet!

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att delta i planering av Kostavdelningens alla matsedlar, utprovning av nya recept, kundträffar mm. Ha en positiv inställning och vilja att tillsammans med oss utveckla maten till våra kunder. Tillaga en god och näringsriktig kost till våra kunder, ifrån grunden i så stor utsträckning som möjligt. Som kock ansvara för att ditt arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll, samt att vara en tillgänglig och flexibel person som vid behov kan arbeta inom annan verksamhet i vår organisation. Då Kostavdelningen har infört heltid till alla så ingår även att utföra arbete i annan verksamhet när behov finns, vilket exempelvis kan vara att arbeta i barngrupp eller utföra lokalvård i skolan och förskolans verksamheter. 

Tjänsten består av att under ledning av ansvarig chef, samt i samråd med kollegor, planera och genomföra arbetsuppgifterna:


• Produktion/tillagning utefter beställningarna från våra kunder
• Packning av matportioner, matlådor samt bikomponenter
• Aktivt delaktig i arbetet med egen kontroll, HACCP
• Städning, diskning samt övriga tillhörande arbetsuppgifter i vår verksamhet

Kvalifikationer


• Vi söker dig som har kockutbildning med erfarenhet från kockyrket, eller har motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har ett genuint intresse för mat och matlagning.
• Du har kunskap/erfarenhet av anpassad kost, dietkost samt att du gärna har arbetat i storkök tidigare.
• Du har god datakunskap.
• Du har god kunskap/utbildning i HACCP.

Som person är du öppen, lyhörd och självgående samt att du är ansvarsfull och handlingskraftig med god samarbetsförmåga. Vi tror att ett intresse för mat och människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet som kock. Du har även god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetstid/varaktighet


• Vikariat till och med 2024-06-21, heltid/dagtid.
• Individuell lönesättning tillämpas.
• För att erbjudas denna tjänst krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Tillträdesdag 2024-01-15.

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Vikariat lärare IM-programmen, SvA, Eng, NO 80%

Ansök    Dec 13    Härnösands kommun    Ämneslärare, 7-9
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster. Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utve... Visa mer
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.Utbildning vid introduktionsprogram ska leda till att obehöriga elever blir behöriga till nationellt program, annan utbildning på gymnasial nivå eller anställningsbarhet.

Till Introduktionsprogrammen vid Härnösands gymnasium söker vi nu en vikarierande ämneslärare med behörighet i SvA, No-ämnen och/eller Eng upp tom åk 9. 

Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med engagerade kollegor i arbetslag och nära samverkan med elevhälsa och skolledning.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Du kommer även göra bedömningar och betygsätta elever, vara en del av ett mentorskap och samverka med andra interna och externa aktörer till exempel vårdnadshavare. 

Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i SvA, NO-ämnen och/eller Eng upp till åk 9 ser vi som ett krav. Det är meriterande om du har arbetat som lärare tidigare och/eller erfarenhet av arbete på introduktionsprogram.

Som person har du en förmåga att skapa sammanhang och se helheter. Du förstår din roll, men ser gärna till hela verksamhetens bästa. Vi tror att du har lätt för att skapa positiva relationer, är flexibel och lösningsfokuserad. Du bidrar med kreativitet i arbetslaget för att undervisningen ska känntecknas av en känsla av sammanhang för eleverna, i en tillgänglig lärmiljö för utveckling och lärande. 

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning. 

Arbetstid/varaktighet
Vikariat mellan den 8 januari 2024 - 21 juni 2024. 
Dagtid - 80%

Godkänt utdrag ur polisens belastningsregister krävs inför anställning

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Socialförvaltningschef Härnösands kommun

Socialförvaltningen i Härnösands kommun är inne i en viktig utvecklingsfas för att skapa framtidens hållbara och trygga välfärd. Nu söker vi en engagerad, kommunikativ och tillitsskapande person som ska leda, inspirera och skapa förändring och stabilitet tillsammans med sina medarbetare. Genom att skapa rätt förutsättningar ska förvaltningen bidra till att göra livet bättre och tryggare för dem vi finns till för, varje dag.   Ditt ansvar som chef för Soci... Visa mer
Socialförvaltningen i Härnösands kommun är inne i en viktig utvecklingsfas för att skapa framtidens hållbara och trygga välfärd. Nu söker vi en engagerad, kommunikativ och tillitsskapande person som ska leda, inspirera och skapa förändring och stabilitet tillsammans med sina medarbetare. Genom att skapa rätt förutsättningar ska förvaltningen bidra till att göra livet bättre och tryggare för dem vi finns till för, varje dag.  

Ditt ansvar som chef för Socialförvaltningen innebär bland annat:


• leda och styra arbetet mot socialnämndens övergripande mål
• styra och samordna förvaltningens arbete med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
• inspirera och främja en medarbetarkultur av yrkesstolthet, kontinuerlig utveckling, engagemang och förbättring
• säkerställa god ekonomisk styrning
• driva strategisk utveckling och säkerställa rättssäkerhet.

Som ledare inom Härnösands kommun blir du också en del av en dynamisk kommunledningsgrupp, får möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom utbildningar och arbeta aktivt med medarbetarskapet. Härnösands kommun strävar efter att senast 2028 vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och där kommer du, som en av fem förvaltningschefer, att spela en betydande roll.

Din profil

Du är en självständig planerare och ditt perspektiv är långsiktig hållbarhet för både verksamhet och medarbetare. Vidare är du en närvarande, kommunikativ och inspirerande ledare som guidar och inkluderar dina medarbetare mot gemensamma mål. Du skapar förtroendefulla relationer både internt och externt men kan även fatta och kommunicera svåra beslut. Du balanserar flera perspektiv och intressen och driver förändringsarbete med ett tillitsbaserat ledarskap som grund. Med många stora etableringar i Härnösand och vår region så kommer också din framåtanda och samverkansförmåga vara en stor tillgång.   

Din bakgrund


• Relevant akademisk bakgrund
• Gedigen erfarenhet av strategiskt ledarskap
• Arbetat i politiskt styrda organisationer
• Mediehantering och kriskommunikation
• Dokumenterat framgångsrikt förändringsarbete

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga ledaregenskaper och erfarenheter.

Om Socialförvaltningen och Härnösands kommun

Socialförvaltningen i Härnösand har cirka 900 medarbetare och fokuserar främst på vård och omsorg för äldre, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg. Härnösands kommun, med ca 2000 medarbetare inom olika yrken, strävar efter att erbjuda god och hållbar service till invånare och besökare. Jämställdhet, mångfald och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är centrala i vår kultur.

Tveka in att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring rollen. Urvalet sker löpande, och intervjuer planeras under 17, 18 och 19 januari.

Är du nyfiken på kommunens politiska styrning kan du läsa mer här  

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre

Barnskötare till Murbergets förskola

Ansök    Dec 13    Härnösands kommun    Barnskötare
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än s... Visa mer
Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vi ser barnen som kompetenta. Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Vi ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar för att vidga normen. Förskolan arbetar aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker en utbildad barnskötare till Härnösands kommun med placering på Murbergets förskola. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande. Vår förskola ligger i det natursköna området på Murberget. Vi har närhet till Länsmuseet med friluftsområde. På vår förskola ryms många olika språk och kulturer som blir en tillgång i vår undervisning.Arbetsuppgifter
Utgår från kommunens mål, vision och värdegrund i det dagliga arbetet. Pedagogiskt arbete med barngrupp. Tillsammans med kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar vi arbetet i förskolan enligt förskolans Läroplan. Utföra pedagogisk dokumentation. Skapa god kvalité. Som anställd ska du efterleva fattade beslut och vara villig att lära dig nya IT-verktyg som vi använder inom förskolan. Att vara medvetet närvarande tillsammans med barnen tycker vi är viktigt.

Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet. Du arbetar för att våra barn, föräldrar och dina kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet på förskolan. I arbetet ingår att organisera och utföra undervisning. Främja barns utveckling och lärande. Främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor, för varje människas egenvärde och att verka för en hållbar utveckling. Lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning. I arbetet som barnskötare ska du erbjuda barnen flera olika uttrycksformer enligt 100-språkligheten. 

Arbetet innebär att du tillsammans med övriga pedagoger planerar, genomför och utvärderar undervisningen i förskolan under ledning av förskollärarna. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• har slutfört Barn och Fritids programmet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• har en positiv attityd, ett engagemang och vilja att lägga tid till ditt arbete.
• har ett bra bemötande och lätt att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor.
• kan samtala med föräldrar på ett neutralt sätt.
• har ett bra bemötande, är lyhörd och ansvarstagande
• har respekt och förståelse för allas lika värde, och du har en förståelse för värdet av mångfald.
• är en förebild för barn.
• kan planera och utföra aktiviteter, i det ingår även att kunna förklara på ett pedagogiskt sätt. 
• har ett intresse av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets förändring.
• kan använda digitala verktyg.
• kunna lära och använda stödtecken eller bilder.
• kan kommunicera både i grupp och enskilt.
• kan använda olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
• Du behöver ha tålamod och drivkraft att konsekvent bidra med en struktur som gör utbildningen begriplig för barnen.
• Du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån olika situationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet inom yrket.

För att arbeta inom förskola krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetstid/varaktighet
Heltid
Vikariat med start 2024-01-08 till och med 2024-06-20 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med hänsyn till övertalighet i kommunen. 

Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Visa mindre